Главная Обратная связь

Дисциплины:


Президент України Л. КУЧМАм. Київ

29 травня 2001 року

№ 345/2001

У каз Президента України «Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади»

З метою забезпечення сприятливих умов для послідовного здійснення в Україні реформи політичної системи та зважаючи на тривале гальмування процесу прийняття законодавчих актів щодо порядку організації та діяльності центральних органів виконавчої влади та статусу їх керівників, постановляю:

1. Ліквідувати посади державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників і ввести посади перших заступників та заступників міністрів. Перших заступників та заступників міністрів призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Кількість перших заступників та заступників міністрів визначає Президент України.

2. Установити, що державні секретарі міністерств, їх перші заступники та заступники, призначені на посади до набрання чинності цим Указом, продовжують виконувати свої обов'язки згідно з Примірним положенням про державного секретаря міністерства, затвердженим Указом Президента України від 14 липня 2001 року № 529, з іншими актами законодавства України до призначення відповідних перших заступників і заступників міністрів.

3. Внести до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» (зі змінами, внесеними Указами від 7 квітня 2000 року № 572, від 14 липня 2000 року № 899, від 2 грудня 2000 року № 1277, від 30 грудня 2000 року № 1394, від 29 травня 2001 року № 345, від 15 січня 2002 року № 22, від 14 квітня 2003 року № 324) такі зміни:

а) у частині шостій статті 1:

Додатки

в абзаці першому слова «за поданням державного секретаря міністерства» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Міністр має перших заступників та заступників, які належать до числа керівників відповідного міністерства. Порядок виконання обов'язків міністра в разі його тимчасової відсутності визначається Кабінетом Міністрів України»;

б) у статті 3:

у частині третій слова «за пропозицією державного секретаря міністерства» виключити;

у частині четвертій слова «державні секретарі міністерств за погодженням з відповідними міністрами» замінити словами «відповідні міністри»;

у частині п'ятій слова «державний секретар міністерства» замінити словами «відповідний міністр».

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 29 травня 2001 року № 345 «Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» (зі змінами, внесеними Указом від 15 січня 2002 року № 22) у частині, що стосується посад державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників.

5. Прем'єр-міністрові України внести у двомісячний строк пропозиції щодо кандидатур на посади перших заступників і заступників міністрів.

6. Кабінету Міністрів України:

подати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом; привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...