Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛІ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУАДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку

адміністративного права.....................................................15

§ 1. Виникнення засад адміністративного права:

від поліцейського до адміністративного права.....................15

§ 2. Формування науки адміністративного права

в європейських країнах..........................................................19

§ 3. Ознаки рецепції римського публічного права

у становленні сучасного адміністративного права...............24

ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського

адміністративного права.....................................................28

§ 1. Правове регулювання управління

на теренах України в період середньовіччя

і Нового часу...........................................................................28

§ 2. Зародження і становлення наукових

засад поліцейського та адміністративного права..................32

§ 3. Українська адміністративно-правова наука

і практика на початку XX ст...................................................38

§ 4. Українська наука адміністративного права

радянського періоду...............................................................40

§ 5. Формування адміністративно-правової науки

у незалежній Україні..............................................................43

РОЗДІЛИ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління...............................49

§ 1. Виконавча влада як гілка державної влади

та її управлінська спрямованість...........................................49

§ 2. Управління: загальне поняття і соціальна природа..............53

§ 3. Поняття державного управління у широкому

і вузькому розумінні...............................................................56

§ 4. Співвідношення державного управління

і виконавчої влади..................................................................61

§ 5. Державне регулювання і державне управління:

співвідношення понять..........................................................63

ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи

адміністративного права.....................................................67

§ 1. Необхідність уточнення традиційного

погляду на предмет адміністративного права.......................67

§ 2. Предмет адміністративного права:

сучасне визначення................................................................70

§ 3. Метод адміністративного права.............................................73

§ 4. Сучасна трансформація методу

адміністративного права........................................................77§ 5. Принципи адміністративного права.....................................80

ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука

і науки про управління..........................................................85

§ 1. Українська наука адміністративного права

на сучасному етапі..................................................................85

§ 2. Науки про управління та організаційна наука......................90

§ 3. Порівняльно-правовий метод

у науці адміністративного права............................................96

§ 4. Навчальний курс адміністративного права.........................104

РОЗДІЛ III. НОРМИ, СИСТЕМА

І ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ГЛАВА 6. Норми адміністративного права.......................................109

§ 1. Поняття і структура норм адміністративного права...........109

§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм

у регулюванні управлінських відносин................................115

§ 3. Дія адміністративно-правових норм....................................117

§4. Види адміністративно-правових норм................................119

ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце

в українській правовій системі...........................................125

§ 1. Система адміністративного права: поняття і зміст.............125

§ 2. Підгалузі та інститути в системі

адміністративного права......................................................128

Зміст

§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права.............131

§ 4. Зв'язки адміністративного права з іншими галузями

українського права...............................................................135

ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права

та адміністративне законодавство..................................139

§ 1. Поняття джерел адміністративного права...........................139

§ 2. Види джерел адміністративного права................................141

§ 3. Адміністративне законодавство

і форми його систематизації................................................147

§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації

адміністративного законодавства........................................150

§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927 p.:

з досвіду створення і реалізації............................................155

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...