Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові акти. 1. Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 грудня 2004 р., № 2222-IV // Офіційний вісник України1. Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 грудня 2004 р., № 2222-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – Ст. 3201.

2. Про деякі питання впорядкування діяльності консультативно-дорадчих органів при Президентові України : Указ Президента України від 3 травня 2006 р., № 340 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 18. – Ст. 1321.

3. Про доступ до публічної інформації : Закон України вiд 13 січня 2011 р. № 2939-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 446.

4. Про започатковані реформи державного управління у 2009 році та основні пріоритети розвитку системи державної служби України у 2010 році [Електронний ресурс] / Прес-служба Головного управління державної служби України. – К. : [Б. в.], 2010. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/. – Інформація від 8 квітня 2010 р. ; Назва з екрана.

5. Про затвердження Загального положення про галузеве міністерство інший центральний орган державної виконавчої влади України та Загального положення про функціональне міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України : Указ Президента України вiд 20 березня 1995 р., № 241/95 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=241%2F95. – Назва з екрана.

6. Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади : Наказ Головного управління державної служби України від 29 липня 2005 р., № 189 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 33. – Ст. 2005.

7. Про затвердження порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади : Наказ Головного управління державної служби України від 30 березня 2010 р., № 84 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 35. – Ст. 1216.

8. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента від 22 липня 1998 р., № 810 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.

9. Про зміни в системі центральних органів державної виконавчої влади України : Указ Президента України від 25 лютого 1992 р., № 98 // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 9.

10. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 15 грудня 1999 р., № 1573/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2435.

11. Про Комісію з питань адміністративно-територіального устрою : Указ Президента України від 8 серпня 2000 р., № 966 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – Ст. 1346.

12. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України від 5 березня 2004 р., № 278 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 578.13. Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України : Указ Президента України від 21 березня 2000 p., № 473/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 451.

14. Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших органів : Указ Президента від 13 листопада 2001 р., № 1071/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 2042.

15. Про місцеві державні адміністрації : Закон України вiд 9 квітня 1999 р., № 586-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 774.

16. Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування : Указ Президента України від 13 грудня 2000 р., № 1331 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 51. – Ст. 2193.

17. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 р., № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

18. Про підвищення ефективності системи державної служби : Указ Президента України від 11 лютого 2000 р., № 208/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 7. – Ст. 263.

19. Про Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи : Указ Президента України від 2 жовтня 1997 р. № 1089/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 40. – Ст. 17.

20. Про Положення про місцеву державну адміністрацію : Указ Президента України від 14 квітня 1992 р., № 252/92 // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 18.

21. Про Представника Президента України : Закон України вiд 5 березня 1992 р., № 2167-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – Ст. 335.

22. Про Примірне положення про державного секретаря міністерства : Указ Президента України від 14 липня 2001 р., № 529/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1305.

23. Про розподіл функціональних повноважень між Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України та Міністром Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1997 р., № 1134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart78/inx78303.htm. – Назва з екрана.

24. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : Указ Президента України від 14 квітня 2000 р., № 599/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 665.

25. Про функціональні повноваження Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 p., № 175 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – Ст. 476.

26. Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р., № 784 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1246.

27. Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р., № 1904 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 51. – Ст. 2321.

28. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 р., № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...