Главная Обратная связь

Дисциплины:


Окремі пояснення та загальні рекомендації до вивчення темиПитання для обговорення на семінарському занятті

1. Управління освітою.

2. Управління наукою.

3. Управління охороною здоров’я населення.

4. Управління культурою.

5. Управління у сфері соціального захисту населення.

6. Управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Окремі пояснення та загальні рекомендації до вивчення теми

При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що Конституція України в статті 53 закріплює право громадян на освіту.

Слід мати на увазі, що організаційними засадами реалізації цього права є система державних органів, які забезпечують управління освітою, та система закладів освіти, на яких покладається завдання загальноосвітньої та професійної підготовки.

Безпосереднє управління закладами освіти здійснюють: директор (див. закони "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту") ректор, президент (див. Закон "Про освіту", Положення про вищий заклад освіти).

Згідно зі статтею 54 Конституції України держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

В Україні діє Національна академія наук України (НАН України) — державна самоврядна наукова організація, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, гуманітарних наук; координує здійснення досліджень у наукових установах і організаціях незалежно від форм власності та галузеві академії наук (Академія медичних наук, Академія правових наук, Академія мистецтв та ін.).

Важливо з'ясувати, що до системи органів державного управління охороною здоров'я входить КМУ, Міністерство охорони здоров'я, Рада Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації (управління охорони здоров'я, відділи охорони здоров'я).

Кабінет Міністрів України організує розробку та здійснення комплексних і цільових програм; створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність у галузі охорони здоров'я; укладає міжурядові угоди та координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоров'я та ін.

Повноваження Міністерства охорони здоров'я визначаються Положенням про Міністерство охорони здоров'я, Положенням про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я, Положенням про фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я.

Місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень здійснюють загальне керівництво закладами охорони здоров'я, які перебувають у сфері їх управління, їх матеріально-технічним забезпеченням, організують роботу медичних закладів по наданню медичної допомоги населенню, здійснюють заходи щодо попередження інфекційних захворювань та ін. (див. Типове положення про управління охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації).Студентам слід уяснити, що культура і мистецтво є самостійною галуззю соціально-культурної сфери суспільного життя, яка включає в Себе театральне, музичне, хореографічне, образотворче, декоративно-прикладне, естрадне і циркове мистецтво; концертні організації, музеї, бібліотеки, будинки культури, кінематографію, телебачення, радіомовлення, видавничу справу, поліграфію, торгівлю книгами.

Ключовим органом управління цією сферою є Міністерство культури України.

При вивченні питання управління фізичною культурою і спортом слід уяснити, що фізична культура — це складова частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, а спорт — це органічна складова фізичної культури, особлива сфера виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людини у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки.

Практичні завдання:

1.Згідно умов прийому до вищого навчального закладу системи Міністерства оборони України було встановлено, що при здачі вступного іспиту по фізичній підготовці нормативи з бігу на 1000 м. становлять на оцінку "відмінно" – 12 хв. Кафедра фізичної підготовки цього вузу звернулася до ректора з клопотанням про підвищення вимог цих нормативів. Ректор видав наказ про встановлення нормативів з бігу на 1000 м. при здачі вступних іспитів з фізичної підготовки на оцінку "відмінно" – 10 хв. 40 сек.

Оцініть законність прийнятого ректором рішення ?

 

2.Районна державна адміністрація Мінського району м. Києва відмовила приватному підприємству "Медторг" в реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, мотивуючи таке рішення тим, що в нього немає ліцензії на реалізацію медпрепаратів. А згідно статуту підприємства, воно засновується з метою постачання та реалізації медичних препаратів населенню. Оцініть правомірність прийнятого рішення. Який орган уповноважений видавати спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення вищевказаної діяльності ?

 

3.Громадянин Зубов звернувся до органу державної медичної експертизи для встановлення категорії інвалідності після травми, яку він отримав під час роботи на підприємстві. За результатами висновку медично-соціальної експертизи було встановлено, що травма одержана Зубовим не значна і інвалідність йому не може бути встановлена.

Чи є рішення вказаної медичної комісії остаточним ? Прокоментуйте ситуацію.

 

4.Директор АТП-31210 Стеценко, зважаючи на те, що водій Школик довгий час перебував у лікарні після одержання травми, направив його для проходження позачергового медичного огляду для допущення до керування транспортним засобом. Школик відмовився пройти огляд, за що був недопущений до керування автомобілем.

Оцініть правомірність прийнятих мір щодо Школика?

Самостійна робота

Поглиблене опрацювання окремих питань:

1. Управління культурою.

2. Управління у сфері соціального захисту населення.

 

Рекомендована література:

1. Вітокіна Ю. Форми та методи адміністративно-правової діяльності у сфері соціального захисту населення // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№5.-С.71

2. Манжула А. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання соціально-культурної сфери // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№5.-С.23

3. Монаєнко А. Суб’єкти та правові засоби, за допомогою яких здійснюється фінансування освіти і науки // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№12.-С.12

4. Пережняк Б. Оптимізація системи центральних органів в соціально-культурній (духовні _ сфері на сучасному етапі адміністративної реформи в Україні // Юридичний вісник.- 2011.-№1.-С.28

5. Ракша Н. Підстави адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна.-2011.-№2.-С.36

6. Ярова Н. Методи адміністративно-правового регулювання у галузі фізичної культури та спорту // Підприємництво, господарство і право.-2008.-№11.-С.5

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...