Главная Обратная связь

Дисциплины:


Процесуальний етап – це сукупність послідовних процесуальних дій, сполучених єдиною проміжною метою на певному відтінку конкретного адміністративного провадження. 7 страница2) усі працівники мають право на справедливі умови праці;

3) усі працівники мають право на безпечні та здорові умови праці;

4) усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень для них самих та їх сімей;

5) усі працівники та роботодавці мають право на свободу об’єднання у національні та міжнародні організації з метою захисту своїх економічних та соц.інтересів;

6) усі працівники та роботодавці мають право на укладання колективних договорів;

7) діти мають право на особливий захист від фізичних та моральних ризиків, на які вони наражаються;

8) працюючі жінки у разі материнства мають право на особливий захист;

9) кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації;

10) кожна людина має право на належні умови для професійної підготовки;

11) працівники мають право брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві;

12) усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення до них у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі;

13) усі працівники мають право на захист у випадку звільнення;

14) усі працівники мають право на захист своїх вимог у разі банкрутства їх роботодавців;

15) всі працівники мають право на гідне ставлення до них на роботі.

 

2. Управління здійснює КМУ, Центральні органи вик.влади, МДА. Головним органом є Міністерство праці та соціальної політики України, повноваження якого завтерджені Постановою КМУ від 2 листопада 2006 року №1543.

Згідно з Положенням Мін.праці є головним органом в системі органів ВВ із забезпечення реалізації держ.політики у сфері зайнятості та трудової міграції; соціального захисту населення; загальнообов’язкового державного соціального страхування; в сфері соціально-трудових відносин та здійснення нагляду за додержанням зак-ва про працю, оплати, нормування та стимулювання праці, професійної класифікації робіт та професій, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, колективно-договірного регулювання соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців, а також розвитку соц. діалогу; керівництво діяльністю державної служби зайнятості, проведення заходів, пов’язаних з ефективним функціонуванням ринку праці, сприяння раціональній, продуктивній та вільнообраній зайнятості, підвищенню якості та конкурентоспроможності робочої сили; посилення мотивації для праці, вдосконалення її оплати, організації та нормування; забезпечення через систему підпорядкованих йому органів реалізації громадянами права на соц.захист; забезпечення розвитку соціально-трудових відносин та захисту прав працюючих громадян шляхом здійснення нагляду за додержанням роботодавців умов зак-ва про працю; розроблення заходів, спрямованих на подолання бідності; забезпечення здійснення пенсійним фондом його функцій.

Повноваження служби зайнятості визначені в законі „Про зайнятість населення”.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...