Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розподіл годин вивчення навчальної дисципліни за модулями№ теми Назва розділів і тем денна форма навчання заочна форма навчання
всього годин з них всього годин з них
аудиторні самост. роб   Індив. заняття аудиторні самост. роб     Індив. заняття
лекції семінар. заняття лекції семінар. заняття
Загальна частина. Змістовий модуль – 1
    Розділ І. Адміністративне право і державне управління                              
1.   Виконавча влада і державне управління          
2. Адміністративне право як галузь права.  
3.   Норми та джерела адміністративного права      
4. Адміністративно-правові відносини    
  Розділ II. Суб’єкти адміністративного права                  
5. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб      
6. Органи виконавчої влади  
7. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств          
8. Державна служба і державні службовці    
    Розділ III. Форми і методи державного (публічного) управління                    
9. Форми державного (публічного) управління      
10. Правові акти державного (публічного) управління    
11. Методи державного (публічного) управління          
Всього годин за модуль 104 28 26 50 8 12 9 3 Змістовий модуль – 2
    Розділ IV. Адміністративно-деліктне право                              
12.   Поняття та підстави адміністративної відповідальності      
13. Адміністративні стягнення: поняття, види та загальні правила накладення    
14. Провадження в справах про адміністративні правопорушення        
15. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність в адміністративному праві          
Всього годин за модуль Всього за семестр  
                           

Особлива частина. Змістовий модуль – ІІІ  Розділ V. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки                  
16. Управління економікою      
17. Адміністративно-правовове забезпечення управління фінансами        
18. Адміністративно-правовове регулювання підприємницької діяльності        
  Розділ VІ. Адміністративно-правове регулювання соціально-культурною сферою                  
19. Управління освітою і наукою            
20. Управління охороною здоров’я          
  Розділ VІІ. Адміністративно-правове регулювання адміністративно-політичною сферою                  
21. Управління обороною України          
22. Управління внутрішніми справами        
23. Управління юстицією України            
  Розділ VІІІ. Забезпечення законності в державному управлінні                  
24. Контроль у сфері державного управління        
25. Нагляд у сфері державного управління        
26. Звернення громадян        
Усього годин за модуль Всього годин  
                       

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль І

Програмовий зміст

Розділ І

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...