Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про порушення провадження про адміністративне правопорушення1 березня 1997р. м.Енськ

 

Прокурор міста Енськ, молодший радник юстиції Василенко В.С., розглянувши матеріали перевірки дотримання правил торгівлі в мага­зині «Продукти»,

 

УСТАНОВИВ:

 

В магазині «Продукти» використовуються ваги, які не пройшли державної перевірки. Винною в цьому є завідуюча мага­зином Потапова С.В., яка повинна нести адміністративну відповідальність відповідно до ст.172 КпАП України.

На підставі викладеного, керуючись ст.24 Закону України «Про прокуратуру»,

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1. Порушити провадження про адміністративне правопорушення, .вчинене завідуючою магазином «Продукти» Лотаповою С.В.

2. Постанову надіслати директору центру стандартизації, метро­логії і сертифікації міста.

3. Постанова підлягає розгляду не пізніше, ніж в 10-денний строк з дня її надходження.

4. Про результати розгляду постанови повідомити прокурору міста.

 

 

Прокурор міста Енськ

молодший радник юстиції (підпис) В.С. Василенко

 

 

Теми курсових робіт по дисципліні «Адміністративне право»

 

 1. Адміністративне право як галузь права України.
 2. Історія розвитку науки адміністративного права.
 3. Адміністративно-правова реформа в Україні.

4. Норми і джерела адміністративного права.

 1. Державне управління
 2. Відмінні особливості виконавчої влади.
 3. Адміністративно-правові відносини (поняття і види).
 4. Індивідуальні суб’єкти адміністративного права і особливості правовідносин з їх участю.
 5. Адміністративно-правовий статус громадян України, його розвиток в сучасних умовах.
 6. Система органів виконавчої влади України: лінійна і функціональна підлеглість.
 7. Правова природа і особливості повноважень органу виконавчої влади.
 8. Президент України в системі органів державної влади і управління.
 9. Уряд України як суб’єкт адміністративного права.
 10. Міністерства як органи виконавчої влади.
 11. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.
 12. Дозвільна діяльність органів виконавчої влади: поняття і принципи.
 13. Державна служба в Україні.
 14. Поняття посадовця в адміністративному праві.
 15. Застосування трудового законодавства до відносин державної служби.
 16. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.
 17. Форми і методи управлінських дій.
 18. Адміністративні методи: склад і особливості.
 19. Дискреційні повноваження (розсуд) органів виконавчої влади.
 20. Адміністративний договір.
 21. Правові акти управління.
 22. Заперечність і нікчемність правових актів управління.
 23. Наукові підходи до розуміння адміністративного процесу.
 24. Поняття і види заходів адміністративного примусу.
 25. Адміністративна відповідальність.
 26. Питання провини при притягненні до адміністративної відповідальності.

31. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.32. Заходи, що забезпечують провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 1. Проблеми давності притягнення до адміністративної відповідальності.
 2. Особливості провадження у справах про порушення митних правил.
 3. Доказування у провадженні у справах про адміністративні правопорушення і за адміністративними скаргами.
 4. Звернення громадян у сфері адміністративно-правових відносин.
 5. Виконання окремих видів адміністративних стягнень.
 6. Поняття і основні принципи адміністративного процесу.
 7. Засоби забезпечення законності у виконавчій владі.
 8. Оскарження незаконних дій органів державного управління і їх посадовців як засіб забезпечення законності в державному управлінні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...