Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приблизний перелік питань для підсумкового контролю1. Загальне поняття управління. Основні універсальні (кібернетичні) категорії управління.

2. Сутність соціального управління, його види та роль у суспільстві.

3. Громадське управління. Його характеристика.

4. Державне управління - різновид соціального управління.

5. Співвідношення державного і громадського управління.

6. Публічне управління.

7. Основні ознаки (риси) публічного управління.

8. Виконавчо-розпорядчий характер державного управління.

9. Поняття і класифікація принципів державного управління.

10. Поняття адміністративного права як галузі права.

11. Місце адміністративного права у юридично-галузевій класифікації права.

12. Соціальне призначення адміністративного права. Особливості і мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини.

13. Методи субординації, координації та реординації в публічному управлінні.

14. Предмет адміністративного права.

15. Адміністративно-правовий метод регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування).

16. Відмежування адміністративного права від інших галузей права.

17. Адміністративне законодавство.

18. Поняття адміністративно-правової норми та її особливості.

19. Класифікація адміністративно-правових норм.

20. Поняття та форми реалізації норм адміністративного права.

21. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.

22. Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.

23. Поняття суб'єкта адміністративного права. Адміністративна правосуб'єктність.

24. Класифікація суб’єктів адміністративного права.

25. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

26. Інститут представників Президента України. Загальна характеристика.

27. Поняття та види органів виконавчої влади.

28. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

29. Адміністративно-правовий статус урядових комітетів.

30. Адміністративно-правовий статус міністерств.

31. Урядові органи державного управління.

32. Адміністративно-правовий статус державних комітетів (служб).

33. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

34. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

35. Державна служба. Ранги і категорії державних службовців.

36. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права.

37. Проходження служби державними службовцями.

38. Особливості відповідальності державних службовців.

39. Підстави припинення державної служби.

40. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.41. Публічна служба.

42. Об’єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

43. Відповідальність об’єднань громадян.

44. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права.

45. Способи легалізації об’єднань громадян.

46. Громадяни України як суб'єкти адміністративного права.

47. Адміністративно-правовий статус іноземців.

48. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні.

49. Поняття форм публічного управління. Взаємозв'язок форм і методів публічного управління.

50. Види форм публічного управління.

51. Встановлення норм права (адміністративна правотворчість).

52. Застосування норм права (видання ненормативних актів управління).

53. Здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій.

54. Укладення адміністративних договорів.

55. Неправові форми публічного управління.

56. Властивості і призначення правових актів публічного управління, правових актів публічного управління.

57. Поняття та види актів публічного управління.

58. Вимоги до правових актів публічного управління.

59. Поняття методів публічного управління. Відокремлення методів публічного управління від методів правового регулювання.

60. Економічні та адміністративні методи публічного управління.

61. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні.

62. Поняття, особливості і цілі адміністративного примусу.

63. Види адміністративно-примусових заходів.

64. Заходи адміністративного припинення.

65. Заходи відповідальності за порушення нормативних положень.

66. 3аходи адміністративного попередження.

67. Сутність адміністративного процесу.

68. Провадження за зверненнями громадян.

69. Зміст, завдання і напрямки адміністративної реформи в Україні.

70. Реформування державної служби в Україні.

71. Систематизація адміністративного законодавства відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні.

72. Поняття законності у державному управлінні та способи її забезпечення.

73. Адміністративно-правові режими.

74. Співвідношення законності і дисципліни в державному управлінні.

75. Поняття контролю в державному управлінні та його ознаки.

76. Види контролю в державному управлінні.

77. Парламентський контроль.

78. Президентський контроль.

79. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади.

80. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади.

81. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій.

82. Урядовий контроль.

83. Судовий контроль.

84. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.

85. Громадський контроль.

86. Нагляд прокуратури як спосіб забезпечення законності у державному управлінні.

87. Адміністративний нагляд.

88. 3вернення громадян як спосіб забезпечення законності у державному управлінні.

89. Адміністративна юстиція.

90. Поняття і структура сфери економіки як об’єкту адміністративно-правового регулювання.

91. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в сфері економіки

92. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в сфері управління економікою.

93. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності.

94. Поняття і статус спеціальних (вільних) економічних зон.

95. Управління освітою.

96. Управління наукою.

97. Поняття і структура адміністративно-політичної сфери.

98. Суб'єкти публічного управління адміністративно-політичною сферою.

99. Повноваження Президента України в адміністративно-політичній сфері.

100. Повноваження Кабінету Міністрів України в адміністративно-політичній сфері.

101. Управління обороною.

102. Управління митною справою.

103. Поняття надзвичайного стану, цілі, умови, порядок його введення і припинення.

104. Зміст і правові основи управління в сфері внутрішніх справ.

105. Поняття міжгалузевого (функціонального) управління та його місце у державному управлінському механізмі.

 

Список літератури

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...