Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові акти. 1. Конституція України // Відом 

1. Конституція України // Відом. Верх. Ради України. - № 30. – Ст.141.

2. Про правонаступництво України: Закон України // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1991. - № 46. – Ст.617.

3. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. - № 10. – Ст.137.

4. Про об’єднання громадян: Закон України // Там же. – 1992. - № 34. – Ст.504.

5. Про правовий статус іноземців: Закон України // Там же. – 1994. - № 23. – Ст.161.

6. Про державну службу: Закон України // Там же. – 1993. - № 52. – Ст.490.

7. Про боротьбу з корупцією: Закон України // Там же. – 1995. - № 34. – Ст.266.

8. Про міліцію: Закон України // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1991. - № 4. – Ст.20.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997р.). – К.: Парламентське видавництво, 1997.

10. Положення про адміністративні комісії в УРСР // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1988. - № 12. – Ст.318.

11. Про звернення громадян: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. - № 47. – Ст.256.

12. Про надзвичайний стан: Закон України // Там же. – 1992. - № 37. – Ст.538.

 1. Про державні адміністрації: Закон України Станом на 20 грудня 2005 року // Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2006. — 35с. — (Серія "Закони України").
 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України (За станом на 01.02.2006р.): Офіційне видання // ВР України. -Київ: Парламентське вид-во, 2006 р.- 79с.
 3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України (За станом на 24.02.2006 р.): Офіційне видання // ВР України. - Київ: Парламентське вид-во, 2006 р.- 22с.
 4. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, №29, ст.245.
 5. Про Кабінет Міністрів України: Закон України // Офіційний вісник України від 05.02.2007 - 2007 р., № 6, стор. 7, стаття 207.
 6. Про органи самоорганізації населення: Закон України // Офіційний вісник України. - 2001. - №32. - Ст. 1449
19. Про політичні партії в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23,ст. 118.

20. Про прокуратуру: Закон України // Там же. – 1991. - № 53. – Ст.793.

21. Про власність: Закон України // Там же. – 1991. - № 20. – Ст.249.

22. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України // Уряд. Кур’єр. – 1997. – 15 травня.

23. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

24. Про державний матеріальний резерв: Закон України // Там же. – 1997. - № 13. – Ст.113.25. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Там же. – 1991. - № 25. – Ст.281.

26. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Там же. – 1994. - № 15. – Ст.84; Уряд. Кур’єр. – 1998. – 14 лютого.

27. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. – 1993. - № 13. – Ст.110.

28. Про державну статистику: Закон України // Там же. – 1992. - № 43. – Ст.608.

29. Про охорону праці: Закон України // Там же. – 1992. - № 49. – Ст.668.

30. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 21 березня.

31. Про космічну діяльність: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1997. - № 1. – Ст.2.

32. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції: Закон України // Там же. – 1992. - № 21. – Ст.296.

33. Про Антимонопольний комітет України: Закон України // Там же. – 1993. - № 50. – Ст.472.

34. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України // Там же. – 1996. – № 20. – Ст.82.

35. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України // Там же. – 1995. - № 21. – Ст.152.

36. Про електроенергетику: Закон України // Там же. – 1998. - № 1. – Ст.1.

37. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України // Там же. – 1992. - № 32. – Ст.453.

38. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України // Там же. – 1992. - № 20. – Ст.272.

39. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України // Там же. – 1992. - № 14. – Ст.186.

40. Про ветеринарну медицину: Закон України // Там же. – 1992. - № 36. – Ст.531; Офіц. Вісник України. – 1997. - № 5. – Ст.25.

41. Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1997. - № 7. – Ст.58.

42. Про карантин рослин: Закон України // Там же. – 1997. - № 35. – Ст.220.

43. Про транспорт: Закон України // Там же. – 1994. - № 51. – Ст.446.

44. Про залізничний транспорт: Закон України // Там же. – 1996. - № 40. – Ст.183.

45. Повітряний кодекс України // Там же. – 1993. - № 25. –Ст.274.

46. Кодекс торговельного мореплавства України // Там же. – 1995. - № 47-52. – Ст.349.

47. Про трубопровідний транспорт: Закон України // Там же. – 1996. - № 29. – Ст.139.

48. Про зв’язок: Закон України // Там же. – 1995. - № 20. – Ст.143.

49. Про основи містобудування: Закон України // Там же. – 1992. - № 52. – Ст.683.

50. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України // Там же. – 1994. - № 46. – Ст.411.

51. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Там же. – 1991. - № 41. – Ст.546.

52. Про охорону атмосферного повітря: Закон України // Там же. – 1992. - № 50. – Ст.678.

53. Про природно-заповідний фонд України: Закон України // Там же. – 1992. - № 34. – Ст.502.

54. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Там же. – 1991. - № 29. – Ст.377.

55. Митний кодекс України // Там же. – 1992. - № 16. – Ст.203.

56. Про освіту: Закон України // Там же. – 1991. - № 34. – Ст.451; - 1996. - № 21. – Ст.34.

57. Про професійно-технічну освіту: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 березня.

58. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. № 12. – Ст.165.

59. Основи законодавства України про культуру // Там же. – 1992. - № 21. – Ст.294.

60. Про інформацію: Закон України // Там же. – 1992. - № 48. – Ст.650.

61. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // Там же. – 1997. - № 50. – Ст.302.

62. Про телебачення і радіомовлення: Закон України // Там же. –1994. - № 10. – Ст.43.

63. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // Там же. – 1993. - № 1. – Ст.1.

64. Про кінематографію: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 лютого.

65. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. - № 7. – Ст.45.

66. Про національний архівний фонд і архівні установи: Закон України // Там же. – 1994. - № 15. – Ст.86.

67. Про музеї та музейну справу: Закон України // Там же. – 1995. - № 25. – Ст.191.

68. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України // Там же. – 1995. - № 25. – Ст.191.

69. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Там же. – 1995. - № 6. – Ст.35.

70. Про фізичну культуру і спорт: Закон України // Там же. – 1994. - № 14. – Ст.80.

71. Про туризм: Закон України // Там же. – 1995. - № 31. – Ст.241.

72. Про свободу совісті і релігійні організації: Закон України // Там же. – 1991. - № 25. – Ст.283.

73. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України // Там же. – 1993. - № 4. – Ст.19.

74. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // Там же. – 1994. - № 27. – Ст.213.

75. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Уряд. кур’єр. – 1998. – 19 лютого.

76. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України // Офіц. Вісник України. – 1997. - № 42.

77. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні // Відом. Верх. Ради України. – 1991. - № 21. – Ст.252.

78. Про раду національної безпеки і оборони України: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 4 квітня.

79. Про оборону України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. - № 9. – Ст.106.

80. Про Збройні Сили України: Закон України // Там же. – 1992. - № 9. – Ст.108.

81. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України // Там же. – 1992. - № 15. – Ст.188.

82. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України // Там же. – 1992. - № 27. – Ст.385.

83. Про цивільну оборону України: Закон України // Там же. – 1993. - № 14. – Ст. 124.

84. Про державний кордон України: Закон України // Там же. – 1992. - № 27. – Ст.384.

85. Про Прикордонні війська України: Закон України // Там же. – 1992. - № 2. – Ст. 7.

86. Про службу безпеки України: Закон України // Там же. – 1992. - № 27. – Ст.382.

87. Про державну таємницю: Закон України // Там же. – 1994. - № 16. – Ст.93.

88. Про нотаріат: Закон України // Там же. – 1993. – Ст.383.

89. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України // Там же. – 1994. - № 14. – Ст.78.

90. Про пожежну безпеку: Закон України // Там же. – 1994. - № 5. – Ст.21.

91. Про дорожній рух: Закон України // Там же. – 1993. - № 31. – Ст.338.

92. Про Національну Гвардію України: Закон України // Там же. – 1992. - № 1. – Ст.1.

 1. Кодекс адміністративного судочинства України: За станом на 13 січня 2006 року // Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 136с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Кабінет Міністрів України; Постанова від 01.03.2006 № 232 Питання Міністерства оборони // Офіційний вісник України від 15.03.2006 - 2006 р., № 9, стор. 96, стаття 551.
 3. Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.02.2006 № 207 Про спрямування і координацію діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів // Урядовий кур’єр від 02.03.2006 - № 42.
 4. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. - Харьков, 2000.
 5. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141. Із змінами, внесеними згідно із Законом від 08.12.2004 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 2, ст.44).
 6. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 14.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №21. - Ст.294.
 7. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №4. - Ст.19.
 8. Перелік центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. №207 // Урядовий кур'єр від 02.03.2006 - № 42.
 9. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України // Указ Президента України від 16.06.2005 №966/2005.
 10. Питання Секретаріату Президента України Указ Президента України від 27.01.2005 №111/2005.
 11. Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України // Затверджено Указом Президента України від 21 вересня 2006 року № 769/2006 // Офіційний вісник України від 11.10.2006 - 2006 р., № 39, стор. 9, стаття 2616.
 12. Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. №1640 // Офіційний вісник України від 04.12.2006 - 2006 р., № 47, стор. 62, стаття 3133.
 13. Положення про Державний комітет рибного господарства України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. №42 // Офіційний вісник України від 05.02.2007 - 2007 р., № 6, стор. 42, стаття 219.
 14. Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. №201.
 15. Положення про Міністерство аграрної політики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. №1541 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 32, стаття 2999.
 16. Положення про Міністерство вугільної промисловості України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1527 // Урядовий кур'єр від 08.11.2006 - № 210.
 17. Положення про Міністерство закордонних справ України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. №960 // Урядовий кур'єр від 26.07.2006 - № 137.
 18. Положення про Міністерство культури і туризму України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. №1566 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 64, стаття 3010.
 19. Положення про Міністерство оборони України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. №1080 // Офіційний вісник України від 16.08.2006 - 2006 р., № 31, стор. 136, стаття 2237.
 20. Положення про Міністерство освіти і науки України // Затверджено
  постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. №1757 // Офіційний вісник України від 02.01.2007 - 2006 р., № 51, стор. 136, стаття 3410.
 21. Положення про Міністерство охорони здоров'я України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1542 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 39, стаття 3000.
 22. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1524 // Офіційний вісник України від 15.11.2006 - 2006 р., № 44, стор. 129, стаття 2949.
 23. Положення про Міністерство палива та енергетики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1540 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 27, стаття 2998.
 24. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1543 // Урядовий кур'єр від 15.11.2006 - № 215.
 25. Положення про Міністерство промислової політики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1538 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 15, стаття 2996.
 26. Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. №789 // Офіційний вісник України від 21.06.2006 - 2006 р., № 23, стор. 25, стаття 1716.
 27. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1539 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 19, стаття 2997.
 28. Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. №1573 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 89, стаття 3017.
 29. Положення про Міністерство фінансів України // Затверджено
  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1837 // Офіційний вісник України від 19.01.2007 - 2007 р., № 1, стор. 100, стаття 26.
 30. Положення про Міністерство юстиції України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 р. №1577 // Офіційний вісник України від 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 97, стаття 3020.
 31. Положення про Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2006 р. №1283 // Офіційний вісник України від 20.09.2006 - 2006 р., № 36, стор. 21, стаття 2503.
 32. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні // Указ Президента України від 20.02.2006 №140/2006.
 33. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2005 №211-р;
 34. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810 від 22.07.1998 // Офіційний вісник України. - 1999. - №21. - Ст.943.
 35. Про структуру місцевих державних адміністрацій // Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 №328;

Підручники

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...