Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Особливості державного регулювання в сфері економіки. – 2 год 

Основні поняття: економіка, адміністративно-правове регулювання, господарська діяльність, монополіст, фінанси, банківська система, транспорт, зв’язок, аграрна політика, регуляторна політика, податок, податкова система, ліцензування, державна реєстрація, квота, , сертифікація, стандартизація, податкова інспекція, податкова міліція, підприємство, підприємницька діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, митна політика, митниця, імпорт, експорт, промисловість, будівництво, житлова сфера, комунікації.

 

1. Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання.

2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в сфері економіки

3. Напрями державного регулювання в сфері економіки.

4. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів.

 

Тема 8. Особливості державного управління в соціально-культурній сфері. – 2 год.

Основні поняття:соціально-культурна сфера, освіта, рівень освіти, структура освіти, система освіти, наукова діяльність, туризм, спорт, молодь, охорона здоров’я, медичне страхування, соціальний захист, Болонський процес, культурна політика, атестація, акредитація, ліцензування, патентування.

1. Загальна характеристика державного управління в соціально-культурній сфері.

2. Організаційно-правові засади управління культурою.

3. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в сфері освіти.

4. Особливості державного управління в галузі охорони здоров’я.

Тема 9. Особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері. – 2 год.

 

Основні поняття:адміністративно-політична сфера, оборона, національна безпека, громадський порядок, громадська безпека, державна таємниця, внутрішні справи, адміністративний режим, дипломатична служба, дипломатичне представництво, консульська установа, місія, міграція, юстиція, закордонні справи.

 

1. Загальна характеристика державного управління в адміністративно-політичній сфері.

2. Державне управління національною безпекою та обороною.

3. Особливості державного управління в сфері внутрішніх справ.

4. Організаційно-правові основи управління у сфері юстиції.

5. Загальні засади державного управління закордонними справами.

 


Теми практичних занять

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки та види. – 2 год.

Основні поняття:суб’єкт адміністративного права, міністерство, державний комітет, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, орган місцевого самоврядування, повноваження, компетенція, делеговані повноваження, Кабінет Міністрів України, адміністративно-правовий статус, адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, адміністративна правосуб’єктність, адміністративна деліктоздатність, права, обов’язки, законні інтереси, гарантії, громадянство, іноземний громадянин, особа без громадянства, біженець, об’єднання громадян, громадська організація, політична партія, підприємство, установа, організація.Задача № 1

Громадянин Сирії Ісмаіл ібн Фадлан, який має статус біженця в Україні, звернувся до виконкому Жовтневого району в м. Дніпропетровську із заявою про отримання дозволу на заняття підприємницькою діяльністю. Через півтора місяці йому зателефонували та повідомили про відмову у задоволенні заяви на підставі того, що він не є громадянином України.

Завдання: Визначити правомірність дій посадових осіб виконкому Жовтневого району у м. Дніпропетровську.

 

Задача № 2

Під час проведення чергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України голова територіального виборчого округу м. Дніпропетровська відмовив громадянину Іванову А.В. у праві взяти участь у виборах на підставі того, що він подав заяву про вихід із громадянства України і відносно нього оформлюються відповідні документи.

Завдання: Чи правомірні дії голови територіального виборчого округу м. Дніпропетровська?

 

Задача № 3

Громадська організація „Український музичний альянс” подала до районної податкової інспекції неправдиві дані про свою фінансову діяльність. Виявивши ці факти, районна податкова інспекція прийняла рішення про накладення на цю організацію стягнення згідно ст. 30 Закону України „Про об’єднання громадян” і попередила її засновників, що при повторному порушенні фінансової дисципліни заборонить діяльність організації на 6 місяців.

Завдання: Визначити законність дій посадових осіб районної податкової інспекції.

 

Задача № 4

Сімнадцятирічний громадянин України Сидоренко С.А. звернувся до виконкому Ленінського району м. Дніпропетровська із заявою про реєстрацію об’єднання громадян „Молодь за майбутнє”. Розглянувши заяву, посадові особи виконкому Жовтневого району м. Дніпропетровська відмовили йому у задоволенні заяви.

Завдання: Чи правомірні дії посадових осіб виконкому Жовтневого району м. Дніпропетровська? Які документи необхідно подати для реєстрації об’єднання громадян?

Задача № 5

Визначити, які серед зазначених органів виконавчої влади відносяться до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом:

1. Міністерство освіти і науки України;

2. Державний комітет інформатизації України;

3. Адміністрація Державної прикордонної служби України;

4. Головне контрольно-ревізійне управління України;

5. Пенсійний фонд України;

6. Національний банк України;

7. Державний департамент України з питань виконання покарань;

8. Державний комітет статистики України;

9. Національний олімпійський комітет;

10. Міністерство юстиції України.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...