Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Адміністративна відповідальність за законодавством України.– 4 годПитання для самоконтролю:

1. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності.

2. Загальний та спеціальні суб’єкти адміністративних правопорушень

3. Закони про адміністративну відповідальність.

4. Крайня необхідність та необхідна оборона: поняття і розмежування.

 

Тема 2. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного правопорушення. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Співвідношення дисциплінарного проступку, злочину та правопорушення.

2. Вчинення правопорушення умисно та з необережності.

3. Прості та кваліфіковані склади адміністративних правопорушень.

4. Малозначність правопорушення.

Тема 3. Поняття та види адміністративних стягнень. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Адміністративні стягнення за законодавством про адміністративну відповідальність.

2. Адміністративні стягнення за проектом кодексу про адміністративні проступки.

3. Основні і додаткові адміністративні стягнення.

4. Стягнення та покарання: спільне і відмінне.

Тема 4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Провадження і процес: співвідношення понять.

2. Сутність і зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

3. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

4. Місце та строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

 

Тема 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері обігу наркотиків. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Суб’єкти у правопорушеннях, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

2. Особа, що зловживає наркотичними засобами та особа хвора на наркоманію: співвідношення понять.

3. Поняття та сутність медичного огляду.

4. Медичне обстеження осіб, що зловживають наркотичними засобами – підстави і мета застосування

Тема 6. Адміністративні правопорушення на транспорті. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та значущість сфери дорожнього руху.

2. Суб’єкти у правопорушеннях на транспорті.

3. Заходи забезпечення провадження у правопорушеннях на транспорті.

4. Профілактика адміністративних правопорушень на транспорті.

 

Тема 7. Адміністративні правопорушення що посягають на громадський

Порядок і громадську безпеку. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття громадського порядку і громадської безпеки.

2. Розмежування хуліганства і дрібного хуліганства.

3. Поняття та кваліфікація азартних ігр та ворожіння.

4. Проблема насильства в сім’ї та шляхи подолання цього явища.Тема 8. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. – 4 год.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та зміст встановленого порядку управління.

2. Сутність правил адміністративного нагляду.

3. Розмежування опору та злісної непокори законній вимозі чи розпорядженню працівника міліції.

4. Загальна характеристика порушень законодавства про державну таємницю.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...