Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Нормативні акти:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – ст.144.

2. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України (схвалений колегією МВС України 05.10.2000р. № 7 КМ/8).

3. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 (№№ 35-36, 37). – С. 1358. – Ст. 446.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

5. Конституція України вiд 28.06.1996р. № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

6. Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48.

7. Положення про Державний комітет архівів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52.

8. Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р.// Офіційний вісник України. – 2000. – № 25.

9. Положення про Міністерство аграрної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45.

10. Положення про Міністерство внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 4.10.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 40.

11. Положення про Міністерство економіки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39.

12. Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 28.

13. Положення про Міністерство культури і туризму України: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45.

14. Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45.

15. Положення про Міністерство палива та енергетики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.11.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №45.

16. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45.

17. Про Положення про Міністерство промислової політики України: Постанова Кабінету міністрів України від 02.11.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45.18. Положення про місцеву міліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 32.

19. Положення про Музейний фонд України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30.

20. Положення про Пенсійний фонд України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007р. // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 207.

21. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991р. № 114 // Збірник нормативних актів з питань правопорядку. – Київ, 1993.

22. Положення про пункти пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32.

23. Про аварійно-рятувальні служби: Закон України від 14.12.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4.

24. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52.

25. Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000р. № 2121-III // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 8.

26. Про біженців: Закон України від 21.06.2001р. № 2557-ІІІ // Голос України. – 2001. – № 134.

27. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995р. // Голос України. – 1995. – 16 жовтня.

28. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 07.03.2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14.

29. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001р. № 2235-ІІІ в редакції від 2007р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 39.

30. Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ, 1993.

31. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.

32. Про Державну програму приватизації: Закон України від 18.05.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 33.

33. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 52. – Ст. 490.34. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42.

35. Про загальні принципи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992р. // Голос України. – 1992. – 18 листопада.

36. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ МВС України вiд 22.02.2001 № 185 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 13. – С. 322. – Ст. 582.

37. Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000р. // Офіційний вісник України. 2000. № 28.Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України вiд 22.07.1998р. № 810/98 в редакції вiд 28.05.2006р. // Офіційний вісник України – 1999. – № 21. – С. 32.

38. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18.02.2002р. № 143/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – С. 85. – Ст. 331.

39. Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах: Розпорядження Президента України від 26 березня 2002 року № 53/2002-рп.40. Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Указ Президента України від 9.02.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7.

41. Про Збройні Сили України: Закон України від 06.12.1991р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ, 1993.

42. Про звернення громадян: Закон України вiд 02.10.1996р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

43. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон УРСР від 16.04.1991р. // Голос України. – 1991. – 12 червня.

44. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42.

45. Про Кабінет Міністрів України” Закон України вiд 21.12.2006р. № 514-V // Офіційний вісник України – 2007. – № 6. – С. 7. – Ст. 207.

46. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 25.12.2000р. № 1376/2000 // Офіційний вісник України – 2000. – № 52. – С. 101. – Ст. 2258.

47. Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року: Указ Президента України № 546/2006 від 19.06.2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №25. – С. 14-21.

48. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ Президента України вiд 20.02.2006р. № 140/2006 // Урядовий кур’єр. – 2006 – № 43.49. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

50. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР в редакції від 2007р. // Офіційний вісник України – 1997. – № 25. – С. 20.

51. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003р. № 84/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – С. 44. – Ст. 228.

52. Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України: Указ Президента України від 22.03.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 13.

53. Про об’єднання громадян: Закон України вiд 16.06.1992 № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

54. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27.

55. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25.06.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41.

56. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.

57. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №10.

58. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27.02.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16.

59. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.1994р. № 3929-ХІІ в редакції від 2007р. // Голос України. – 1994. – 30 березня.

60. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. № 28.61. Про правові режими надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42.

62. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21.11.1995р. // Голос України. – 1996. – 21 травня.

63. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.

64. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996р. // Урядовий кур`єр. – 1996. – 25 квітня.

65. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 15.

66. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 15.12.1999р. № 1572/99р у редакції від 2006р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – С. 8.

67. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ, 1993.

68. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007р. // Урядовий кур’єр (Орієнтир). – 2007. – № 43. – С. 6-15.

69. Про стратегію реформування державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квітня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16.

70. Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002р. № 3018-III // Голос України вiд 19.03.2002 – 2002. – № 51.

71. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30.

72. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Навчальна література:

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. – М.: “Статут”, 2000. – 251 с.

2. Административная юстиция (Administrative justice): Проблемы теории / Старилов Ю.Н.. – Воронеж, 1998.

3. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків):Навч. посіб. / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2002. – 141 с.

4. Адміністративне право України (структурно-логічні схеми): Навчальний посібник / С.С. Гнатюк, В.В. Новіков. – Львів, 2006. – 196 с.

5. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина: Навчальний посібник / Ю.Г. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Паращук та ін. – Х. : Одіссей, 2005. – 128 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс у 2х томах / Т. 2. Особлива частина / Авер’янов В.Б. – К.: Юридична думка, 2005. – 624 с

7. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і факультетів / За редакцією Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2007. – 544 с.

8. Адміністративне право України: Навчальний посібник /Стеценко С. Г. – К.: Атіка, 2009 – 624 с.

9. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – К.: „Істина”, 2008. - 457 с.

10. Алехин А.П., Кармалицкий А.А., Козлов Ю.Н. Административное право Российской Федерации. - Учебник. - Москва: Зерцало, 1997.

11. Анохина Л.С. Понятие субъектов административной юрисдикции Украины \\ Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків. – 1999. - № 7. – ч. 3. – с. 58-63.

12. Артеменко Л. В. Применение налоговыми органами административных взысканий // Вестник Днепропетровского Университета. – 1996. - № 3. –с. 210.

13. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. – К.: Літера, 2002. – 288 с.

14. Бандурка О.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. - К.: Література ЛТД, 2001. – 336 с.

15. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. - Свердловск, 1981.

16. Бахрах Д.Н. Административное право. - Москва: 1996.

17. Бережной А.В. Выдворение за пределы Украины как вид административного принуждения // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2002. - № 1. – с. 85-89.

18. Бережной А.В. Проблемы административно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – Спец. Випуск. – ч. 3. – 1999. –с. 35-40.

19. Березкін А. Нагляд за виконанням законодавства про відповідальність за адміністративні правопорушення // Право України. – 1991. - № 12. – с. 3.

20. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. – Х., 2001.

21. Білий П. м. принципи адміністративного провадження як законотворчий процес в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 4. – с. 21-24.

22. Білий П.М. Адміністративна відповідальність посадових осіб // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса. – 2002. - № 1. – с. 31-35.

23. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: навч. посібник / За заг. ред. Пєткова В.П.- Запоріжжя : Юрінститут МВС України, 2000. – 72 с.

24. Ведєрніков Ю.В., Шкарупа В.Н. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

25. Відповідальність за адміністративні правопорушення /авт.-упоряд.: Е.Ф. Демський, О.С. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.

26. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За загальною редакцією І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

27. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основнеі поняття: Навчальний посібник / За редакцією І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с.

28. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. -К.: 1995.

29. Гуржій Т. О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування: Навч. посібник. — Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2005. — 151с. — Бібліогр.: с. 146-151.

30. Доненко В.В. Провадження у справах про порушення правил дорожнього руху: Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ: “Наука та освіта”, 1999.

31. Доненко В.В., Колпаков В.К. Керування транспортом у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2003. – 196 с.

32. Жуковский А.Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 224с.

33. Заброда Д.Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект): Автореф. дис…к.ю.н:12.00.07./ НАВСУ.- К., 2005.- 20 с.

34. Заброда Д.Г. Види адміністративно-караних корупційних правопорушень // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – № 2. – С. 191-199.

35. Заброда Д.Г. Загальна характеристика адміністративно-караних корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. – № 1. – С. 77-84.

36. Заброда Д.Г. Сучасні підходи до розуміння сутності корупції // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2005. – № 3. – С. 271-279.

37. Заброда Д.Г., Шалгунова С.А. Виявлення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією: Методичні рекомендації за матеріалами УМВС України в Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2003. – 43 с.

38. Завгородній В.А. Правовий статус громадських організацій у сфері протидії корупції // Право і суспільство. – 2007. - № 3. – С. 75-83.

39. Завгородній В.А. Сучасний стан та правове регулювання участі громадських організацій у протидії корупції: досвід Російської Федерації // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 10 .

40. Запорожцев Є. Г. Функції системи управління органами внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 2. – с. 58-63.

41. Запорожцев Є.Г. Про деякі проблеми вдосконалення правового регулювання управлінської діяльності в органах внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 1. – с. 97-102.

42. Запорожцев Є.Г., Запорожцева Г.Є. Проблеми реалізації законодавства про участь громадського в охороні правопорядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса. – 2002. - № 1. – с. 38-44.

43. Зубчук В.А. Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ \\ Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків. – 2000. - № 10. – с. 103-107.

44. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Одеса: Юридична література, 2002. – 321 с.

45. Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України. – 2001. - № 4. – с. 80.

46. Коваль Л. В. Адміністративне право України, - К.: 1994.

47. Коломиєць Т.О., Шкарупа В.К. Виконання постанов про застосування адміністративних штрафів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя. – 2001. - № 1. – с. 115-119.

48. Коломоєць І.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія . – Запоріжжя, 2000.

49. Коломоєць Т.О. Ефективність адміністративних штрафів як критерій ступеня захисту прав і свобод людини В Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя. – 2000. - № 3. - с. 114-122.

50. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - Юрінком Інтер,1999.

51. Колпаков В.К. Кваліфікаційні ознаки корупційних проступків // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. – № 3. – С. 80-86.

52. Колпаков В.К. Проблема розвитку законодавства про адміністративну відповідальність у проекті Кодексу України про адміністративні проступки // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2002. - № 1. – с. 73-77.

53. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

54. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2002. - № 5. – С. 13-22.

55. Комзюк А.Т. .Адміністративна відповідальність в Україні : Навч. посібник. -Харків., Ун-т внутр. справ, 1998 .

56. Комзюк А.Т. Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки \\ Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків. – 2000. - № 10. – с. 178-183.

57. Кононенко О. Адміністративна відповідальність за Законом України “Про виконавче провадження” // Право України. – 2001. - № 5. – с. 103.

58. Корнієць А.В. Управління обмеженим обігом зброї в Україні: Автореф. дис…к.ю.н.:21.07.04/ ОЮІ НУВС.- Одеса, 2005.- 19 с.

59. Коруля І.В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 56-62.

60. Куракін О.М. Теоретичні питання системної організації контролю в органах внутрішніх справ України // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя. – 2000. - № 3. - с. 80-89.

61. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 88 с.

62. Логвиненко Б. О. Медичне забезпечення як складова соціального захисту ОВС // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 2. - с. 208-215.

63. Макаренко В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю // Право України. – 2001.–№ 2.– С. 114.

64. Макушев П.В. Адміністративне право України (у схемах та визначеннях): Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ. – РВВ ДДУВС. – 2007. – 268 с.

65. Маляренко В.Т. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління // Законодавство України. – 2006. – № 6. – С. 3-18.

66. Миколенко А.И. Адміністративный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2006. – 352 с.

67. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України. – 2001.–№ 1.– с.81

68. Миронюк Р. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та собливості // Право України. - 2001.–№ 11.– с. 60.

69. Миронюк Р.В. Деякі повноваження органів внутрішніх справ щодо виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Дніпропетровськ. - 2001. - №2. – с. 216-224.

70. Миронюк Р.В., Гончарук С.Т. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення: Монограф. – Д.: ДДУВС, 2006. – 160 с.

71. Мінка Т. Видворення іноземних громадян як міра відповідальності за порушення порядку перебування в Україні // Право України. – 2001. - № 9. – с. 70.

72. Мінка Т.П. Місце адміністративно-карних порушень іноземними громадянами правил перебування в Україні в системі адміністративно-деліктного права // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. – № 2. – С. 77-81.

73. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична академія МВС, - 2002. – 416с.

74. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетровського університету, 2003.

75. Ольховський Є.Б. Організаційно-правові засоби зміцнення громадської безпеки та забезпечення контролю за законністю застосування адміністративних стягнень // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя. – 2000. - № 4. - с. 111-116.

76. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. – Львів, 1995.

77. Підопригора І.С. Предмет та об’єкт суспільних відносин щодо обігу загально небезпечних джерел підвищеної небезпеки // Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників ОВС...: Матеріали конференції (11-12 грудня 2003р.): У 2-х ч. – Запоріжжя. – 2003. – ч. 1. – С. 92-96.

78. Підопригора І.С. Родо-видове визначення за допомогою методів наукової класифікації місця у КУпАП поняття „Порушення правил дозвільної системи” // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 1. – С. 153-158.

79. Підопригора І.С. Таксономія об’єкта адміністративних порушень правил дозвільної системи // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – № 4. – С. 150-155.

80. Підопригора І.С., Фролов О.С. Порушення правил дозвільної системи: загальні засади визначення предмета адміністративного делікту // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – № 4. – С. 73-79.

81. Продайко С.В., Шкарупа В.К. Адміністративне право України в питаннях і відповідях: Навчально-практичний посібник. – Одеса: Одеський юридичний інститут НУВС, 2004. – 151 с.

82. Проневич О.С. Національна поліцейська система федеративної республіки Німеччини: конституційно-правові основи, організаційна побудова, розподіл повноважень // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. Дніпропетровськ. – 2001. - № 1. – с. 330-342.

83. Редька А.І. Деякі питання практики застосування Закону України “Про боротьбу з корупцією”. – Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

84. Селіванов А., Гусак М. Адвокат у адміністративних справах // Право України. – 1991. - № 6. – с. 31.

85. Столовий В.М. Об’єкт адміністративного проступку передбачений статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 140-143.

86. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – 496с.

87. Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Одеса, 2001. – 15 с.

88. Терещук О.В. Виконавче провадження в справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією \\ Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків. – 2000. - № 10. – с. 12-17.

89. Тучак Р.М. Особливості складу корупційного діяння та іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матеріали науково-практичної конференції (12 травня 2006р.). – Х. – 2006. – С. 76-79.

90. Ульянов О.І. Про деякі проблеми взаємодії міліції з громадськістю // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса. – 2002. - № 1. – с. 44-46.

91. Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функції держави // Право України. – 2001. - № 11. – с. 108.

92. Ярмакі Х.П. До питання про проект нового кодексу України про адміністративні правопорушення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса. – 2002. - № 1. – с. 22-27.

93. Ярмакі Х.П. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб як суб’єктів права // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 3. – с. 73-75.


 

 

Робоча навчальна програма

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ

 

надруковано ______________

(П.І.Б.)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...