Главная Обратная связь

Дисциплины:


Публічне управління: методи і формиПублічне управління складається з:1) державного управління, де суб'єктом виступає держава в особі відповідних структур;2) громадського управління, де суб'єктами є недержавні утворення. В літературі ототожнюють 2 поняття публічне управління і державне управління. Держáвне управлíння — це процес діяльності органів державної влади, який спрямований на регулювання суспільних відносин, шляхом зовнішнього і матеріального впливу на них. Форми державного управління – це зовнішнє організаційно-правове вираження конкретних однорідних дій органів виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління, що здійснюються ними в межах їх компетенції з метою виконання поставлених перед ними управлінських завдань і функцій. Це зовнішній прояв функціонального змісту управлінської діяльності. Основні види форм:видання управлінських актів, вчинення ін.. юридично значущих дій, укладання адмін.-прав. договорів, здійснення організаційних заходів, матеріально-технічні операції. Методи державного управління –різні організаційно-правові способи та заходи управлінського впливу з боку органів виконавчої влади та інших компетентних суб’єктів управління на волю і поведінку учасників управлінських відносин з метою досягнення поставлених цілей. Це засоби практичного здійснення завдань і функцій виконавчої влади.Виділяють: загальні (основні і допоміжні, наприклад, метод примусу, переконання) і спеціальні методи (введення надзвичайного стану створення вільних економічних зон).

 

11. Мета, завдання і напрямки адміністративної реформи.

Адміністративна реформа - вид політико-правової реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з органами місцевого самоврядування.В основу здійснення реформування системи державного управління Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810 «Про заходи щодо впровадження концепції адміністративної реформи в Україні».покладені основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні, розробленої Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи.Концепцією визначено мету реформування, як поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Згідно з Концепцією для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення має бути розв'язано ряд завдань: - формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління; - формування сучасної системи місцевого самоврядування; - запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних і громадських послуг; - організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; - створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; - запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою. Концепція адміністративної реформи виокремила п’ять напрямів адміністративної реформи:· створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні (Так, на протязі 2010-квітня 2011 були прийняті:Укази Президента України № 1085/2010 від 09 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та №370/2011 від 06 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», проведено без належного нормативного підґрунтя);· формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління;· кадрове забезпечення нової системи державного управління;· зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління;· наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...