Главная Обратная связь

Дисциплины:


Повноваження Президента України в сфері виконавчої владиПовноваження ПУ в сфері виконавчої влади, з урахуванням їх специфіки, змісту та характеру в цілому можна звести в такі основні групи:повноваження, що стосуються формування системи і структури органів виконавчої влади;повноваження, що стосуються визначення основних завдань та напрямів дія-сті органів виконавчої влади (ПУ затверджує положення про те чи інше міністерство та інший центральний орган виконавчої влади)повноваження кадрового характеру (ПУ безпосередньо або з його участю призначається більшість керівників ключових органів виконавчої влади) повноваження, що стосуються забезпечення законності і дисципліни в сфері виконавчої влади (зокрема, функціонування а Адміністрації Президента Головного контрольного управління).Основні повноваження ПУ закріплені в ст. 106 Конституції. Пункти 5 ст.106 ПУ - призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; п. 9 - призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;п.10 - призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; п.12 - призначає половину складу Ради Національного банку України; п.13- призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; п.14 - призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України. ПУ є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави

15. Адміністративні послуги в українському праві.

Адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Ознаки адміністративних послуг:1. Адміністративна послуга надається за зверненням фізичної або юридичної особи.2. Надання адміністративних послуг пов'язане із забезпеченням юридично значущих умов для реалізації суб'єктивних прав конкретної приватної особи.3. Адміністративні послуги надаються виключно адміністративними органами через реалізацію владних повноважень.4. Право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідне повноваження адміністративного органу має визначатися лише законом.5. Результатом адміністративної послуги є адміністративний акт — рішення чи юридично значуща дія адміністративного органу, яким задовольняється звернення особи. Наприклад,адміністративні послуги:Видача довідок про отримання (неотримання) допомоги; Оформлення і видача посвідчень особам, що одержують державну та соціальну допомогу відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; Реєстрація колективних договорів; Державна реєстрація фізичної особи-підприємця тощо.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...