Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 3 страница. 3. Правові основи діяльності, функції та структура дипломатичного представництва України3. Правові основи діяльності, функції та структура дипломатичного представництва України.

4. Правові засади дипломатичної служби в Україні.

5. Правове положення торгівельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

6.Правові засади діяльності консульських установ України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 149, 150, 194. 200, 259, 279, 285.

Тема 17. Управління в сфері освіти

1. Характеристика освіти як об'єкту державного управління.

2. Система органів державного управління освітою та їх повноваження.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

4. Правові засади ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

5.Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 33, 72, 87, 130, 135, 153, 155, 166, 203, 223, 240, 251, 277, 324

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку

1. Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління.

2. Принципи державного управління в сфері науки.

3. Система державних органів по здійсненню державного регулювання та управління в сфері наукової та науково-технічної діяльності.

4. Державні наукові та науково-технічні програми як об'єкт державного регулювання та управління.

5. Система науково-технічної інформації.

6. Суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності.

7. Роль Національної Академії наук та державних галузевих академій в управлінні наукою.

8. Адміністративно-правовий статус громадських наукових організацій, їх взаємодія з органами державної влади.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 138, 269, 302, 304, 333

 

 

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я

1. Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління.

2. Система органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я та їх повноваження.

3. Система закладів охорони здоров'я.

4. Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні..

5. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду..

6.Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 107, 132, 154, 190, 204, 244, 230

Модуль 4

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

1. Зміст державного управління народногосподарським комплексом.

2. Зміна механізмів впливу держави на економічні процеси в умовах ринкових реформ.3. Суб’єкти державного управління економікою.

4. Повноваження та функції Міністерства економіки України.

5. Адміністративно-правовий статус управлінь економіки місцевих державних адміністрацій.

6.Основні завдання та принципи промислової політики.

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 39, 40, 72, 124, 176, 181, 186, 192, `197, 198, 199, 208, 243, 264, 292, 327, 329, 333

 

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу

1. Характеристика агропромислового комплексу як об'єкту державного управління. Особливості державного управління селянським (фермерським) господарством, як однієї з форм господарювання в агропромисловому комплексі.

2. Міністерство аграрної політики України: завдання, функції та компетенція.

3. Основні завдання, функції, компетенція, структура та організація діяльності Державного департаменту ветеринарної медицини.

4. Роль територіальних органів виконавчою влади у здійсненні державного управління в сфері агропромислового комплексу.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 72, 195, 215, 235, 237, 272

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку

1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України.

2. Правові основи організації та діяльності Державної служби автомобільних доріг України.

3. Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління.

4. Основні завдання, функції, повноваження та організація діяльності Національної комісії з питань зв’язку України.

5. Повноваження Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку.

6. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 146, 157, 173, 191, 206, 216, 254, 271, 296, 319-321, 323, 342, 343, 356.

 

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

1. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

2. Сфери міжгалузевого управління.

3. Повноваження органів міжгалузевого управління.

4. Система органів приватизації та їх адміністративно-правовий статус.

5. Поняття управління у сфері антимонопольної діяльності.

6. Загальна характеристика управління у сфері статистики, стандартизації та сертифікації.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72, 147, 179, 247, 248, 263, 291-293, 314, 318.

Тема 24. Управління в сфері фінансів

1. Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами.

2. Основні завдання та повноваження Міністерства фінансів України.

3. Правовий статус Державного казначейства України та система органів, що входять до його складу

4. Правові основи організація та діяльності Національного банку України.

5. Правові основи діяльності Головного контрольно-ревізійного управління України.

6. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Повноваження Державного комітету фінансового моніторингу України.

8. Правовий статус Рахункової палати України.

9. Правові основи регулювання діяльності державної податкової служби України.

 

Нормативний матеріал та література: 13, 14, 27, 72,140, 141, 188, 211,270

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. Загальна характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління та регулювання.

2. Компетенція Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища.

3. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища.

5. Система спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, їх завдання, функції та повноваження.

 

Нормативний матеріал та література:13, 14, 27, 72, 76, 171, 172, 177, 178, 182, 205, 214, 272, 281, 334, 344, 364.

5. Плани семінарських (практичних) занять

Модуль 1.

Семінар 1. Адміністративне право як галузь права

1. Предмет адміністративного права.

2. Характеристика методу адміністративного права.

3. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

 1. Адміністративна правова норма: поняття, структура.
 2. Класифікація адміністративно-правових норм.
 3. Поняття та властивості адміністративно-правових відносин.
 4. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

 

Семінар 2. Фізичні особи та їх та об’єднання як суб’єкти адміністративного права

1. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу громадян України.

2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

3. Особливості правового статусу біженців.

4. Адміністративно-правовий статус громадських організацій та політичних партій.

 

Семінар 3. Державна служба

1. Поняття та основи правового положення державного службовця.

2. Права та обов’язки державних службовців.

3. Обмеження та заборони для державних службовців.

4. Юридична відповідальність державних службовців.

Семінар 4. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

1. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, види.

2. Президент України як суб’єкт адміністративного права.

3. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчо влади.

4. Правове положення центральних органів виконавчої влади.

5. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

 

Модуль2

 

Семінар 5. Адміністративна відповідальність та адміністративне правопорушення

 1. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності.
 2. Обставини, що виключають та звільняють від адміністративної відповідальності.
 3. Поняття та види адміністративних стягнень.

4. Адміністративне правопорушення - підстава адміністративної відповідальності.

5. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, структура.

6. Характеристика елементів юридичного складу адміністративного правопорушення.

 

Семінар 6. Адміністративні провадження

1. Поняття та види адміністративних проваджень.

2. Структура адміністративних проваджень

3. Провадження у справах по розгляду звернень громадян

4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

5. Дисциплінарні провадження

6. Реєстраційно-дозвільні провадження

 

Модуль3

Семінар 7. Управління у сфері оборони та національної безпеки

 1. Основи організації оборони України.
 2. Управління Збройними Силами України.
 3. Система та компетенція органів Служби безпеки України.
 4. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.
 5. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кордону.

 

 

Семінар 8. Управління у сфері внутрішніх справ

1. Правова основа та система органів внутрішніх справ.

2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

3. Правове положення та система органів міліції

4. Паспортна система та паспортний режим.

5. Адміністративно-правовий статус внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Семінар 9. Управління в сфері освіти

1. Сфера освіти як об'єкт державного управління.

2. Система органів державного управління освітою та їх повноваження.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою.

 1. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу закладів освіти

.

Семінар 10. Управління в сфері охорони здоров`я

1.Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я.

2.Система органів державного регулювання та управління в сфері управління охороною здоров'я та їх компетенція.

3.Система закладів охорони здоров'я.

4. Державна санітарно-епідеміологічна служба в Україні: система та основні напрями діяльності.

5.Державний санітарно-епідеміологічний нагляд: правові засади здійснення та об'єкти нагляду.

6.Адміністративна відповідальність за порушення санітарного законодавства.

Модуль 4

Семінар 11. Управління в сфері транспорту і зв’язку

1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління.

2. Основні напрями діяльності, функції, компетенція, структура та організація діяльності Міністерства транспорту та зв’язку України як спеціально уповноваженого органу державного управління транспортом.

3. Єдина національна система зв'язку як об'єкт управління.

4. Основні завдання, функції, повноваження та організація діяльності Національної комісії з питань зв’язку України.

5. Повноваження місцевих рад у сфері управлінні зв'язком.

6.Повноваження Антимонопольного комітету України по забезпеченню антимонопольних правил у сфері зв'язку.

Семінар 12. Управління в сфері фінансів

1. Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами.

2.Основні завдання, повноваження та організація діяльності Міністерства фінансів України.

3. Правовий статус та система органів Державного казначейства України.

4. Повноваження Головного управління Державного казначейства України та його регіональних органів.

5. Правові основи організація та діяльності Національного банку України.

6. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження Державного комітету фінансового моніторингу України.

7. Система органів контрольно-ревізійної служби в Україні та їх повноваження.

8. Правовий статус Рахункової палати України.

9. Правові основи регулювання діяльності державної податкової служби України.

6. Самостійна робота студентів.

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу має важливе значення для належного засвоєння студентами основних положень курсу «Адміністративне право України».

Самостійну підготовку рекомендується почати з ознайомлення з методичними рекомендаціями по самостійному вивченню курсу, потім уважно і послідовно прочитати конспект лекції, після чого студент має знайти і ознайомитись з відповідними главами підручника, а також з рекомендованою додатковою літературою. Список рекомендованої до вивчення літератури наведений у програмі курсу до кожної теми.

При роботі з нормативними джерелами необхідно кожного разу з’ясовувати, чи вносилися зміни і доповнення до актів, що розглядаються. Слід звернути увагу на те, що посилання на нормативні акти, які втратили чинність, або викладені в новій редакції і з цієї причини не можуть застосовуватися, є підставою для негативної оцінки, а також є причиною багатьох помилок у роботі спеціаліста. Небажано викладати лише теоретичний матеріал без будь-яких посилань на нормативні акти або переписувати текст відповідного нормативного акта без будь-яких його пояснень.

Відповіді на питання повинні формулюватися чітко і стисло, містити однозначну відповідь. Далі вказується посилання на відповідний нормативний акт за формою "згідно з" "відповідно до" частина__статті__Закону України "Про ..." від ... (число, місяць, рік, № ...).

 

6.1 Завдання до самостійної підготовки тем курсу

Модуль 1

Тема1. Основи теорії державного управління.

1. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять: державне управління та управління державою.

2. Визначте різницю між “управлінням” як самостійним видом державної діяльності та “управлінням” як необхідною умовою функціонування будь-якого організаційно оформленого колективу.

3. Опрацюйте основні структурі елементи системи державного управління.

4. Охарактеризуйте централізовану та децентралізовану системи управління та вкажіть їх переваги та недоліки.

5. Назвіть способи адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в сфері державного управління.

6. Визначте загальні та особливі риси, що характеризують соціальне та державне управління.

7. Назвіть та охарактеризуйте принципи державного управління.

8. дайте визначення функцій державного управління та назвіть їх.

9. Назвіть стадії управлінського циклу та їх суб’єктний склад. Складіть таблицю.

10. Перерахуйте види управлінських відносин в залежності від їх учасників та наведіть приклади таких відносин

 

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

1. Визначте, які суспільні відносини складають предмет регулювання адміністративного права. Назвіть основні ознаки таких відносин та приведіть приклади.

2. Визначте, чи охоплюються предметом адміністративного права відносини, що виникають в наступних ситуаціях:

3. а) громадянин Рігер звернувся в представництво України в Німеччині з проханням надати йому візу для транзитного проїзду через Україну;

4. б) прокурор області здійснює контроль за виконанням обов’язків, покладених на міських прокурорів;

5. в) пенсіонер Мартинов, звернувши увагу на те, що його сусід на дитячому майданчику влаштовує пікнік з алкогольними напоями, вимагав негайно його припинити;

6. г) їдучи у тролейбусі, інвалід війни Петренко вимагав, щоб пасажир звільнив для нього місце призначене для інвалідів, і пояснив, що він має право, а пасажир юридично зобов’язаний перед ним.

7. Визначте чи є суспільні відносини, що виникають всередені громадської організації предметом регулювання адміністративного права.

8. Наведіть визначення адміністративного права.

9. Сформулюйте визначення методу адміністративно-правового регулювання та з`ясуйте його особливості.

10. Назвіть які правові інституту входять до системи адміністративного права.

11. Сформулюйте основні завдання науки адміністративного права.

12. З`ясуйте, які існують міждисциплінарні зв’язки адміністративного права з іншими галузями права.

13. Складіть порівняльну таблицю за таким зразком:

 

Галузі права Суспільні відносини, що регулюють відповідні галузі права Суспільні відносини, що регулює адміністративне право
Конституційне право    
Цивільне право    
Фінансове право    
Земельне право    

 

 

Тема 3. Адміністративно-правові норма та відносини

 

1. Сформулюйте визначення адміністративно-правової норми та з`ясуйте, в чому полягає її імперативний характер.

2. Визначте структуру адміністративної норми, назвіть її елементи та види.

3. Розберіть структуру адміністративної норми на конкретному прикладі.

4. Назвіть основні критерії класифікації норм адміністративного права.

5. Поясніть чим відрізняються між собою регулятивні та охоронні норми адміністративного права.

6. Визначте чим відрізняються між собою матеріальні та процесуальні норми.

7. З`ясуйте на які основні групи можна поділити норми адміністративного права, якщо в основу класифікації покласти метод впливу на учасників правовідносин; наведіть приклади

8. З`ясуйте на які основні групи можна поділити норми адміністративного права в залежності від суб’єкта, якому вони адресовані.

9. Визначте в чому полягають особливості дії постійної та строкової норми права.

10. З`ясуйте особливості вступу в силу нормативно-правових актів.

11. Визначте офіційні видання, з`ясувати кому в Україні належить право оприлюднення нормативно-правових актів.

12. Сформулюйте особливості набрання юридичної сили актів міністерств та відомств.

13. З`ясуйте які правові наслідки наступають у разі відмови у реєстрації нормативно-правового акту міністерств та відомств.

14. Сформулюйте визначення джерела адміністративного права та наведіть їх класифікацію; проілюструйте відповідь прикладами.

15. Сформулюйте визначення адміністративних правовідношень, назвіть загальні риси, що притаманні будь-яким правовідносинам.

16. Розкрийте особливості адміністративних правовідносин.

17. Вкажіть критерії та назвіть види адміністративних правовідносин.

18. Визначте структуру адміністративних правовідносин, наведіть її елементи та розкрийте їх зміст.

19. Поясніть різницю між об’єктом та предметом адміністративних правовідносин.

20. Виберіть з нормативно-правових актів і законспектуйте по два види наступних норм:

a. а) зобов’язуючих, уповноважуючих і забороняючих;

b. б) матеріальних і процесуальних.

21. Охарактеризуйте юридичні факти та відносини: в родині фермера Волхова народилась донька, яку вирішили назвати Оленою. В той самий день старшому сину Волхових Андрію виповнилось 16 років, а через місяць померла їх бабуся.

22. Визначте підстави, види та об’єкти правовідносин, що виникли: Русаков купив автомобіль „Жигулі”, зареєстрував його у відділі ДАІ та звернувся до адміністрації міста з проханням виділити йому земельну ділянку для побудови гаража. Під час поїздки по місту Русаков порушив правила дорожнього руху. Інспектор ДАІ склав протокол і стягнув з Русакова штраф.

23. Дослідіть адміністративно-правову літературу та заповніть таблицю:

 

Ознаки форм реалізації норм адміністративного права
додержання виконання використання застосування

24. Ознайомтесь з Указом Президента «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» та заповніть таблицю за такою формою:

 

Набрання чинності нормативно-правових актів
Органи влади Види актів Момент набрання чинності нормативно-правових актів
  Президент Укази
Розпорядження
       

Тема 4. Фізичні особи та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративного права

1.Проаналізуйте поняття «адміністративно-правовий статус особи» та «адміністративно-правовий статус громадянина».

2. Що складає зміст адміністративно-правового статусу громадян України.

3. Дайте визначення адміністративної правоздатності та дієздатності громадян України.

4. Які з конституційних прав та свобод відносяться до загального правового статусу громадян і реалізуються у сфері державного управління.

5. Які конституційні права та свободи безпосередньо розкривають суть і демократичні принципи державного управління.

6. Які права громадян України, що характеризують їх адміністративно-правовий статус передбачені законами України та підзаконними актами (наведіть приклади).

7. .Назвіть обов'язки громадян України як складову частину їх адміністративного статусу.

8. Визначте правове положення іноземців та осіб без громадянства.

9. Порівняйте правовий статус іноземців та правовий статус громадян України.

10. Визначте адміністративно-правовий статус біженців.

11. Порівняйте адміністративно-правовий статус біженців із адміністративно-правовим статусом громадян України та іноземців. Складіть порівняльну таблицю

12. Розкрийте поняття та визначте види об'єднань громадян.

13. Розкрийте зміст адміністративно-правового статусу громадських об`єднань - громадських організацій і політичних партій.

 

1. Заповніть таблицю, посилаючись на норми чинного законодавства за такою формою:

.

Види адміністративних прав, свобод та обов’язків залежно від їх змісту Основні права і свободи Основні обов’язки
соціально-економічні    
політичні    
особисті    

. 15.Законспектуйте права та обов’язки, що належать лише іноземцям та біженцям в Україні посилаючись на норми діючого законодавства (Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.94 (зі змінами і доповненнями) // ВВРУ. – 1994. - №23. – Ст.161; ВВРУ. – 2003. - №16. – Ст.117; Про біженців: Закон України від 21.06.01 // ОВУ. –2001. -№29. –Ст.1292)

16.Аналізуючи положення чинного законодавства (Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.01 //ОВУ. –2001. -№17. –Ст.728.; Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.92 (зі змінами і доповненнями) // Закони України. - Т.З. - С.298-308) вкажіть основні відмінності політичної партії і громадської організації та зафіксуйте їх у вигляді таблиці.

 

Тема 5 Державна служба та державні службовці

  1. Розкрийте зміст основних етапів формування державної служби як інституту адміністративного права.
  2. Визначте основні напрямки державної політики у сфері державної служби.
  3. Визначте систему органів управління державною службою.
  4. Сформулюйте поняття та розкрийте зміст основних принципів державної служби (служіння народу; демократизм і законність; гуманізм і соціальна справедливість; пріоритет прав людини і громадянина; професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і дисципліна; дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоуправління; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян).
  5. Сформулюйте поняття державного службовця та визначте вимоги, що пред'являються до державних службовців. Види державних службовців.
  6. Назвіть елементи правового статусу державних службовців.
  7. визначте порядок вступу та проходження державної служби. Службова кар'єра державного службовця.
  8. З`ясуйте порядок та підстави припинення державної служби.
  9. Визначте права і обов'язки державних службовців.
  10. З`ясуйте, в чому полягає матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.
  11. Розкрийте зміст етичних вимог, що пред’являються до державних службовців.
  12. Визначте, які обмеження та заборони встановлені законодавством України для державних службовців.
  13. Охарактеризуйте юридичну відповідальність державних службовців. З`ясуйте, в чому полягають особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.
  14. Визначте система заохочення державних службовців. .
  15. Проаналізуйте Закон України «Про державну службу» та виберіть норми, що встановлюють обмеження пов’язані з прийняттям та проходженням державної служби.

16. Законспектуйте підстави припинення державно-службових відносин.

17. Заповніть таблицю:

 

Основні службові права та обов’язки державних службовців
загальні політичні соціально-майнові немайнові
       

 

18. Заповніть таблицю

Юридична відповідальність державних службовців
Цивільн. Кримін. Адміністрат. Дисциплін.
підстава        
міра відповідальності        

 

Тема 6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

1. .Проаналізуйте відмінність понять «органи держави», «державні органи», «владні органи», «органи влади».

2. Визначте, чи є тотожніми поняття „органи державного управління” та „органи виконавчої влади”.

3. Складіть схему органів виконавчої влади України.

4. Проаналізуйте відмінність органів виконавчої влади від інших органів державної влади.

5. Наведіть ознаки, що притаманні органам виконавчої влади, органам державної влади.

6. Визначить критерії класифікації органів виконавчої влади та складіть таблицю.

7. З`ясуйте, чому центральні органи виконавчої влади називаються „центральними”.

8. Визначте, які нормативно-правові акти приймають органи, наділені адміністративно-владними повноваженнями та складіть відповідну таблицю.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...