Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 8 страница84.Кулага Е. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади // Право України. – 2004. - № 9. – С.23.

85.Курило В. Організаційно-правовий аспект застосування зброї і спецзасобів працівниками недержавних охоронних підприємств // Право України. – 2004. - №6. – С.77.

86.Курило Т. Проблеми реалізації законодавства України про охорону культурної спадщини та деякі шляхи її подолання // Право України. – 2003. -№ 3. – С.125-128.

87.Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання // Право України. – 2005. - №11. – С.17-19.

88.Лисогор Н. Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2004. - №1. – С.71.

89.Лук’янець Д. Проблеми застосування конфіскації як адміністративного стягнення // Право України. -2006. -№2. -С.110-112.

90.Майданик О. Організаційно- правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України. – 2003. -№ 7. – С.9-14.

91.Майданик О. Поняття і сутність парламентського контролю // Право України. – 2004. - № 10. – С.12.

92.Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк. -2000.

93.Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи // Право України. -2006. -№1. -С.33-37.

94.Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності // Право України. -2006. -№2. -С.9-12.

95.Мельник І. Реформування системи служб міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу // Право України. – 2005. -№ 2. – С.14-18.

96.Методичні рекомендації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують законодавство про вибори народних депутатів України (під час виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року). – К., 2005.

97.Микитюк М. Запобіжні заходи дорожньо-патрульної служби: основні аспекти проблеми // Право України. -2006. -№2. -С.13-16.

98.Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання //Право України. –2001. -№1. –С.81-84.

99.Мірошник Ю Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України // Право України. – 2004. - № 9. – С.32.

100.Мозоль В. Щодо розмежування понять «посадова» і «службова» особи податкової міліції // Право України. – 2004. - №12. – С.67-71.

101.Москаль Г. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця // Право України. – 2004. - № 10. – С.35.

102.Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія.-Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.103.Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник. – Ірпінь, 2000. – 304с.

104.Никеров Г.И. Административно-процесуальное право США // Государство и право. - 1997. - №12.

105.Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка. -К., 1999.

106.Основи законодавства України про культуру // Закони України. - Т.З. - С.34-44.

107.Основи законодавства України про охорону здоров'я // ВВРУ. - 1993. - №4. - Ст.19; Закони України. - Т.4. -С.219-244; Т.7.-С.263.

108.Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України. – 2005. - №7. – С.8-11.

109.Пахомова Т. Про закони побудови та функціонування державної служби // Право України. – 2003. -№ 3. – С.21-24.

110.Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

111.Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів у контексті адміністративної реформи // Право України. – 2004. - № 5. – С.63.

112.Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії // Право України. – 2004. -№ 2. – С.26-29.

113.Питання Державного казначейства: постанова КМУ від 21.12.05. - №1232 // ОВУ. – 2005. № 52. - Ст. 3275.

114.Питання Координаційної ради з питань захисту прав споживачів: постанова КМУ від 28.03.07 // ОВУ. – 2006. №24. - Ст.983.

115.Питання створення територіальних представництв Рахункової палати: постанова КМУ від 18.11.04 №1577 // ОВУ. – 2004. - №46. – Ст.3059.

116.Полешко А. Напрями реформування адміністративного права (за матеріалами другої національної науково-практичної конференції) // Право України. -2000. -№8. -С.35-37.

117.Полешко А. Стан і перспективи реформування адміністративного права (з ІІІ Національної науково-теоретичної конференції) // Право України. – 2003. -№ 7. – С.124-137.

118.Полешко А. Сучасний стан і перспективи реформування адміністративного права (з ІV Національної науково-теоретичної конференції) // Право України. – 2005. -№ 7. – С.15-24.

119.Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні (з науково-практичної конференції) // Право України. – 2003. -№ 4. – С.104-119.

120.Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади // Право України. – 2003. -№ 5. – С.41-47.

121.Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України. – 2004. - № 1. – С.22.

122.Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.02.94 // ВВРУ. – 1994. - №52. – Ст.455.

123.Про альтернативну (невійськову) службу: 3акон України від 12.12.91 (в редакції від 18.02.99) //ОВУ. –1999. -№10.

124.Про Антимонопольний комітет України: 3акон України від 26.11.93 // ЗУ. -Т.6.-С. 114-124; ОВУ. -2000. -№33. -Ст.1395;-2003. - №52. –Ст.2735. T365900.LHT

125.Про Апарат Прем'єр-міністра України: постанова КМУ від 11.10.06 // ОВУ. – 2006. №42. - Ст.2820.

126.Про біженців: Закон України від 21.06.01 //ОВУ. –2001. -№29. –Ст.1292.

127.Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.95 // DB Ліга: Закон. – Z950356.LHT.

128.Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.04 (в ред.. від 7.06.05) //ОВУ. - 2005. - №33. – Ст.1983.

129.Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.99 // ОВУ. – 1999. - №42. – Ст.2072.

130.Про вищу освіту: Закон України від 17.01.02 // ОВУ. – 2002. - №8. – Ст. 327.

131.Про військовий обов’язок і військову службу: 3акон України від 25.03.92. ( в ред. від 4.04.06) // ОВУ. – 2006. - № 17. - Ст. 1261.

132.Про внесення змін до Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України: постанова КМ України від 24.09.04 №1273 // ОВУ. – 2004. - №39. – Ст.2587.

133.Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.92 // ВВРУ. – 1992. - №29. – Ст.397.

134.Про Воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15.06.04 №648 (зі змінами, внесеними Указом від 15.06.04 №800) // ОВУ. – 2004. - №30. – Ст.2005.

135.Про Всеукраїнську студентську раду: Указ Президента України від 22.11.2001 №1128 // ОВУ. – 2001. - №48. – Ст.2131.

136.Про громадянство України: Закон України від 18.01.01 // ОВУ. – 2001. - №9. – Ст.342.

137.Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991 (із змінами і доповненнями) // ВВР. – 1992. - №2. – Ст.5.

138.Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.04 //ОВУ. -2004. -№14. -Ст.956.

139.Про державну виконавчу службу: 3акон України від 24.03.98 // ВВРУ. - 1998. - №36-37. -Ст.243.

140.Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 // ЗакониУкраїни.-Т.5.-С.13-20.

141.Про державну податкову службу в Україні: 3акон України від 4.12.90. // DB Ліга: Закон. – T050900.LHT/

142.Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.03 // ОВУ. - 2003. - №17. – Ст. 740.

143.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.03 // ОВУ. – 2003. -№25. –Ст.1172.

144.Про Державну службу з питань національної культурної спадщини: постанова КМУ від 15.03.06. - №336 // ОВУ. – 2006. - №11, - Ст..761.

145.Про державну службу: 3акон України від 16.12.93 // DB Ліга: Закон. – T372300.LHT.

146.Про державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5.02.04 // ОВУ. – 2004. - №9. – Ст.522.

147.Про державну статистику: 3акон України від 17.09.92 (в ред. від 13.07.00) //ОВУ. -2000. -№33. -Ст.1398.

148.Про Держану прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 №661 (із змінами і доповненнями від 19.06.2003 №965) // ОВУ – 2003. - №17. – Ст.740.

149.Про дипломатичні ранги України: Закон України від 28.11.2002. // ОВУ. – 2002. - №52. – Ст.2349.

150.Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 (зі змінами) // ОВУ. – 2001. - №42. – Ст.1881.

151.Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.99 // ОВУ. – 1999. - №19. – Ст.809.

152.Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.06 // ОВУ. – 2006. - №12. – Ст.791.

153.Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.01 //ОВУ. –2001. -№31. –Ст.1338.

154.Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94// ЗУ.-Т.7.-С. 197-220; ОВУ. 2000. -№33. –Ст.1395; 2003. -№52. – Ст.2735.

155.Про загальну середню освіту: Закон України від 11.07.01 // ОВУ. – 1999. - № 23. - Ст. 1033.

156.Про зайнятість населення: Закон України від 1.03.91 // DB Ліга: Закон. – T080300.LHT.

157.Про залізничний транспорт: 3акон України від 4.07.96 // ВВРУ. – 1996. № 40. – Ст.. 183.

158.Про затвердження дисциплінарного статуту прокуратури: постанова ВРУ від 6.11.91 // ВВРУ. – 1992. - №4. – Ст.15.

159.Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: наказ Головного управління державної служби України від 23.10.00 №58 // ОВУ. –2000. -№45. –Ст.1971.

160.Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: постанова КМУ від 14.04.97 №348 // ЗПУ. -1997.-№4.-С.202.

161.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ МВС України від 22.02.01 №185 // ОВУ. –2001. -№13. –Ст.582.

162.Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: наказ МВС України від 21.08.98 №622 // ОВУ. –1298. -№42. –Ст.1574.

163.Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів: наказ МВС України 11.01.99. -№17 // ОВУ. - 1999. - №17. – С.218-227.

164.Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я для проведення огляду з використанням технічних засобів: наказ МВС України, МОЗ України, Мін’юсту України від 24.02.95 №114/38/15-36-18. REG591.LHT

165.Про затвердження переліку органів ліцензування: постанова КМУ від 14.11.00. -№1698 //ОВУ. –2000. - №46. –Ст.2001.

166.Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: постанова КМУ від 9.08.01 №980 //ОВУ. –2001. -№32. –Ст.1491.

167.Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: постанова КМУ від 11.12.06 // ОВУ. – 2006. - №50. - Ст.3314.

168.Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: постанова КМУ від 27.06.07. - № 884 // ОВУ. – 2007. - № 48. - Ст. 1983.

169.Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14.02.07. // ОВУ.- 2007. - № 12. – Ст.. 459.

170.Про затвердження Положення про головні управління (управління) у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: наказ Державного комітету технічного регулювання та споживчої політики від 28.11.06 //ОВУ. – 2007. - № 7. - Ст. 260.

171.Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів України: постанова КМУ від 4.04.07. - №614 // ОВУ. – 2007. - №26. – Ст.1056.

172.Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі: наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.06 // ОВУ. -2007. - №11. – Ст.399.

173.Про затвердження Положення про Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації: постанова КМУ від 22.09.04. - №1264 // ОВУ. – 2004. - №38. – Ст.2517.

174.Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2116.

175.Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: постанова КМУ постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2104.

176.Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: постанова КМУ від 23.11.06 // ОВУ. – 2006. - №47. - Ст. 3133.

177.Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України: постанова КМУ від 27.06.07. - № 883 // ОВУ. – 2007. - №48. - Ст. 1982.

178.Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України: постанова КМУ від 24.01.07. - № 42 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст.219.

179.Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2122.

180.Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2102.

181.Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: постанова КМУ від 26.04.07. - № 667 // ОВУ. – 2007. - №32. – Ст.1296.

182.Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству: постанова КМУ від 27.06.07. - № 882 // ОВУ. – 2007. - № 48. - Ст. 1981.

183.Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій: постанова КМУ від 14.02.07. - № 201 // ОВУ. – 2007. - №12. – Ст.419.

184.Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України: постанова КМУ від 27.12.06 // ОВУ. – 2006. № 52. - Ст.3516.

185.Про затвердження Положення про Державний центр соціальних служб для молоді: наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 04.02.2002 № 10 // ОВУ. –2002. -№ 9. –Ст. 430.

186.Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію: постанова КМУ від 18.10.06 // ОВУ. – 2006. № 42. - Ст. 2813.

187.Про затвердження Положення про Державну митну службу України: постанова КМУ від 18.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 53. - Ст. 2163.

188.Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: постанова КМУ від 26 травня 2007 р. N 778 // ОВУ. – 2007. - №39. – Ст.1564.

189.Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: постанова КМУ від 28.12.92 // ЗПУ України. -1993. -№1. -Ст.28; -1994. -№10. -Ст.250; УК. -22.10.98; DB Ліга: Закон. – KMP92731.LHT.

190.Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу: постанова КМ України від 24.09.04 №1272 // ОВУ. – 2004. - №39. – Ст.2586.

191.Про затвердження Положення про Державну службу автомобільних доріг України: постанова КМУ від 16.04.07. - № 628 // ОВУ. – 2007. - №28. – Ст.1117.

192.Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України: постанова КМУ від 13.06.07. - № 830 // ОВУ. – 2007. - №44. – Ст.1803.

193.Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів: постанова КМУ від 13.02.06. - №132 // ОВУ. – 2006. - №7. – Ст..354.

194.Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном: Розпорядження Президента України від 22.10.1992 №166 // Голос України . – 1992. – 10. - №206.

195.Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України: постанова КМУ від 1.11.06 // ОВУ. – 2006. №45. - Ст. 2999.

196.Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова КМУ від 4.10.06 //ОВУ. -, 2006. -№ 40. - Ст. 2687.

197.Про затвердження Положення про Міністерство вугільної промисловості України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 44. - Ст. 2952.

198.Про затвердження Положення про Міністерство економіки України: постанова КМУ від 26.05.07 // ОВУ. – 2007. - №39. – Ст.1563.

199.Про затвердження Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України: постанова КМУ від 12.05.07. - №717 // ОВУ. – 2007. - №37. – Ст.1471.

200.Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: постанова КМУ від 12.07.06 // ОВУ. – 2006. № 28. - Ст. 2022.

201.Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України: постанова КМУ від 8.11.06 // ОВУ. – 2006. -№45. - Ст. 3010.

202.Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: постанова КМУ від 3.08.06 // ОВУ. – 2006. №31. - Ст. 2237.

203.Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: постанова КМУ від 19.12.06 // ОВУ. – 2006. - № 51. - Ст.3410.

204.Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст. 3000.

205.Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: постанова КМУ від 3.11.06 // ОВУ. – 2006. № 44. - Ст. 2949.

206.Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України: постанова КМУ від 7.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст.2998.

207.Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст.3001.

208.Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст. 2996.

209.Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. - № 45. - Ст. 2997.

210.Про затвердження Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту: постанова КМУ від 8.11.06 // ОВУ. - 2006. № 45. - Ст. 3017.

211.Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: постанова КМУ від 27.12.06 // ОВУ. – 2007. - №1. – Ст.26.

212.Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: постанова КМУ від 14.11.06 // ОВУ. – 2006. - № 45. - Ст. 3020.

213.Про затвердження Положення про Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади: постанова КМУ від 7.09.06 // ОВУ. – 2006. №36. - Ст. 2503.

214.Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України: постанова КМУ від 30.07.07. - №977 // ОВУ. – 2007. - №57. – Ст.2279.

215.Про затвердження Положення про Національне космічне агентство України: постанова КМУ від 13.12.06 // ОВУ. – 2006. - № 50. - Ст.3336.

216.Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України: постанова КМУ від 25.07.07. - № 971.

217.Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.93. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 144.

218.Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: постанова КМУ від 5.08.98. - №1238 // ОВУ. – 1998. - №31. - Ст. 1186.

219.Про затвердження Положення про пункти пропуску через Державний кордон: постанова КМ України від 3.08.2000 (зі змінами) // ОВУ. – 2000. - №32. – Ст.1315.

220.Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах: постанова правління Пенсійного фонду України від 30.04.02 // ОВУ. –2002. -№21. –Ст.1063.

221.Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: постанова КМУ від 23.04.01. -№376 //ОВУ. –2001. -№17. –Ст.747.

222.Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: постанова КМУ від 23.04.01 №376 // ОВУ. –2001. -№17. –Ст.747.

223.Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: постанова КМ України від 16.06.03 // ОВУ. – 2003. - № 25. - Ст. 1203.

224.Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні: постанова КМУ від 1.11.99. - №2028 // ОВУ. – 1999. - № 44. - Ст. 2188.

225.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: постанова КМУ від 15.02.02 // ОВУ. – 2002. - №8. – Ст.351.

226.Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: постанова КМ України від 13.06.00 // ОВУ. – 2000. - №24.

227.Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад: постанова КМУ від 15.11.06 // ОВУ. – 2006. - №47. - Ст.3131.

228.Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ, - 2007. - №52. – Ст.2115.

229.Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.02.91.- №49 // ЗП Уряду УРСР. -1991. -№3. -Ст.18.

230.Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: постанова КМУ від 8.06.04 №746 // ОВУ. – 2004. - №23. – Ст.1554.

231.Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: постанова КМУ від 18.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 54. - Ст. 2180.

232.Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: постанова КМУ від 1.08.07. - №996 // ОВУ. – 2007. - № 58. - Ст. 2307.

233.Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 1.08.00. - №188 // ОВУ. -2000. -№34. -Ст.1468.

234.Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів: постанова КМ України від 26.05.04 №671 // ОВУ. – 2004. - №21. – Ст.1420.

235.Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій: постанова КМУ від 25.07.07. - № 967

236.Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації: постанова КМУ від 30.05.07. // ОВУ. – 2007. – № 41. - Ст. 1626.

237.Про затвердження типових положень про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської, управління (відділ) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації: постанова КМУ від 12.10.00. -№1546 // ОВУ. -2000. -№42.-Ст. 1786.

238.Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у правах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення: постанова КМУ від 5.09.00. -№1386 // ОВУ. -2000. -№36. -Ст.1540.

239.Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації: постанова КМ України від 1.02.06. //ОВУ. – 2006. - № 5. – Ст. 220.

240.Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова КМУ від 22.08.00. -№1326 // ОВУ. –2000. -№35. -Ст.1489.

241.Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні: Постанова КМ України від 17.07.03. - №1110 // ОВУ. - 2003. - №30. – Ст. 1549.

242.Про затвердження Типового положення про спеціалізовані служби центрів соціальних служб для молоді: наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 4.02.2002 №14 // ОВУ. – 2002. - №15. – Ст.838.

243.Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації: постанова КМ України від 10.09.03. - №1441 // ОВУ. - 2003. - №37. – Ст. 1996.

244.Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації: постанова КМ України від 20.12.00 // ОВУ. -2000. -№51.-Ст.2207.

245.Про затвердження Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації: постанова КМУ від 25.07.07. - № 954 // ОВУ. – 2007. - № 55. - Ст. 2212.

246.Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: постанова КМУ від 22.02.00 // ОВУ. – 2000. - №8. – Ст.317.

247.Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.96 // ЗУ . -Т.10. -С.303-311.

248.Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01 //ОВУ. –2001. -№7. – Ст.260.

249.Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 3акон України від 8.06.00 // ОВУ. -2000. -№28. -Ст.1155.

250.Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю: постанова КМУ від 27.08.04 // ОВУ.- 2004. - № 35. - Ст. 2340.

251.Про заходи щодо запровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.98. - №810 // ОВУ. –1999. -№21. –Ст.943.

252.Про Збройні Сили України: 3акон України від 6.12.91 (в ред. від 5.10.2000) // ОВУ. –2000. -№44. –Ст.1877.

253.Про звернення громадян: 3акон України від 2.10.96 // ЗУ. - Т.11. - С.134-142.

254.Про зв'язок: 3акон України від 16.05.95 // ЗУ.-Т.8. -С.261-276.

255.Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.99 //ОВУ. -1999. -№50. -Ст.2435.

256.Про зону надзвичайної екологічної ситуації: 3акон України від 13.07.00 //ОВУ. -2000. -№32.-Ст. 1340.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...