Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерел 9 страница257.Про імміграцію: Закон України від 7.06.01 // ОВУ. –2001. -№27. –Ст.1198.

258.Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.06 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст. 207.

259.Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2.04.94 №127 // Укази Президента України. - Офіційне видання. –Т.1. –1991-1994. – С.843-864.

260.Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 20.02.06// ОВУ. – 2006. - №8. – Ст.421.

261.Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: постанова КМУ від 8.08.07. - № 1019.

262.Про ліцензування певних видів господарської діяльності: 3акон України від 1.06.00 // ОВУ. -2000. -№27.

263.Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 15.06.04 // ОВУ. – 2004. - №28. – Ст.1850.

264.Про Міжвідомчу координаційну раду з питань промислової політики: постанова КМУ від 28.10.04 №1456 // ОВУ. – 2004. - №44. – Ст.2898.

265.Про міліцію: Закон України від 20.12.90. // DB Ліга: Закон. – T056500.LHT.

266.Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.97 // ВВРУ. - 1997. - №24. - Ст.170.

267.Про місцеві державні адміністрації: 3акон України від 9.04.99 // ОВУ. - 1999. - №18. - Ст.774.

268.Про молодіжні та дитячі громадські організації: 3акон України від 1.12.98 // ОВУ. - 1998. - №51. – Ст.1870.

269.Про наукову і науково-технічну діяльність: 3акон України від 13.12.91 (в редакції від 1.12.98) // ВВРУ. - 1999. -№2-3. - Ст.20.

270.Про Національний банк України: 3акон України від 20.05.99 // ОВУ. - 1999. - №24. - Ст.1087; -2000. -№33. –Ст.1397.

271.Про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України: Указ Президента України від 21.08.04. - №943 // ОВУ. – 2004. - №35. – Ст.2319.

272.Про Національну комісію з питань Червоної книги України: постанова КМУ від 8.09.04. - №1176 // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2399.

273.Про нотаріат: Закон України від 2.09.93 // Закони України.-Т.6.-С. 13-40.

274.Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.92 // Закони України. - Т.З. - С.298-308.

275.Про оборону України: 3акон України від 6.12.91 (в ред. від 5.10.2000) // ОВУ. – 2000. -№44. – Ст.1878.

276.Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.01 // ОВУ. –2001. -№32. – Ст.1449.

277.Про освіту: Закон України від 4.06.91 (в ред. від 23.03.96) // ЗУ. - Т.10. - С.168-192.

278.Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.03 // ОВУ. - 2003. - №29. – Ст. 1433.

279.Про основні напрями зовнішньої політики: Постанова ВР України від 02.07.1993 // ВВР. – 1993. - №37. – Ст.379.

280.Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8.06.00 // ОВУ. –2000. -№27. –Ст.1112.281.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 // ВВРУ. -1991. -№41.

282.Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.01 // ОВУ. –2001. -№17. –Ст.728.

283.Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України: Указ Президента України від 27.08.03.- №920 // ОВУ. - 2003. - №35. – Ст. 1884.

284.Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 24.12.04. - №1527 // ОВУ. – 2004. - №52. – Ст.3433.

285.Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні: Указ Президента України від 10.06.93. - №198 // Укази Президента України. – Офіційне видання. – Т.1. –1991-1994. – С.813-820.

286.Про Положення про дозвільну систему: постанова КМУ від 12.10.92. // DB Ліга: Закон. – KMP92576.LHT

287. Про Положення про паспорт громадянина України: постанова ВР України //ВВРУ. -1993. - №40. - Ст.305.

288.Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 1.03.01 // ОВУ. -2001.- №9. –Ст.350.

289.Про Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: постанова КМУ від 7.09.93 //Урядовий кур’єр. -1993. -16 серпня.

290.Про Положення про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян: постанова КМУ від 26.02.93 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 148.

291. Про Положення про представництво Фонду державного майна України у районі, місті: постанова КМУ від 15.06.94. - №412 // ЗП Уряду України. -1994. -№10. -С.247.

292. Про Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України: постанова КМУ від 15.06.94. - №412// ЗП Уряду України. -1994. -№10. -С.247.

293.Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.01 //ОВУ. –2001. -№14. – Ст.622.

294.Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: постанова КМ України від 29.05.2001 №584 // ОВУ. - №22. – Ст.996.

295.Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.97 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня; 1997. - 6 грудня.

296.Про поштовий зв'язок: Закон України від 4.10.01 // ОВУ. – 2001. -№43. –Ст.1918.

297.Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000 // ВВРУ. – 2000. - №21. – Ст.224.

298.Про правовий режим надзвичайного стану: 3акон України від 16.03.00 // ОВУ. – 2000. - №15. – Ст. 588.

299.Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4.03.04 // ОВУ. – 2004. - №13. – Ст.879.

300.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.94 // DB Ліга: Закон. – T392900.LHT.

301.Про прикордонний режим: постанова КМ України від 27.08.1998 // ОВУ. – 1998. - №30. – Ст.1127.

302.Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07.01 // ОВУ. -2001. - Ст.1387.

303.Про прокуратуру: 3акон України від 5.11.91 // DB Ліга: Закон. – T178900.LHT.

304.Про Раду з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України: Указ Президента України від 22.03.00 //ОВУ. -2000. -№12. -Ст.455.

305.Про Рахункову палату: 3акон України // Голос України. - 1998. - №13. - 23 січня.

306.Про реалізацію статей 9,11 Закону України “Про політичні партії в Україні: постанова КМУ від 13.07.01. -№840 //ОВУ. –2001. -№29. –Ст.1319.

307.Про розвідувальні органи: Закон України від 22.03.2001 №2331 // ОВУ. – 2001. - №15. – Ст.642.

308.Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України // ОВУ. – 2004. - №1. – Ст.4.

309.Про Секретаріат Президента України: Указ Президента України від 24.01.05 // Урядовий кур’єр. -2005. -№15.

310.Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12. 99 // ОВУ. -1999. -№50. -Ст.2434.

311.Про Службу Безпеки України: 3акон України від 25.03.92 // ЗУ. -Т.З. -С. 141-152.

312.Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.01 // ОВУ. –2001. -№26. –Ст.1151.

313.Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 №2558 // ОВУ. – 2001. - №23. – Ст1293.

314.Про стандартизацію: Закон України від 17.05.01 // ОВУ. –2001. -№24. –Ст.1057.

315.Про статус суддів: Закон України від 15.12.92 ( зі змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - №45. - Ст.599; ОВУ. –2001. -№24, спецвипуск. –Ст.1143.

316.Про судоустрій України: Закон України від 7.02.02 // ОВУ. –2002. -№10. –Ст.441.

317.Про термін дії ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: постанова КМУ від 29.11.00. -№1755 // ОВУ. –2000. -№48. –Ст.2093.

318.Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: постанова ВРУ від 7.07.92 // ВВРУ. -1992. -№39. -Ст.581.

319.Про транспорт: 3акон України від 10.11.94 // ЗУ.-Т.7. -С.393-405.

320.Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті: постанова КМУ від 8.09.04 №1190 // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2411.

321.Про утворення Державного департаменту автомобільного транспорту: постанова КМУ від 30.03.00 //ОВУ. -2000. -№14. -Ст.561.

322.Про утворення державного департаменту з питань адаптації законодавства: постанова КМУ від 24.12.04. - №1742 // ОВУ. – 2004. - №52. – Ст.3447.

323.Про утворення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації: постанова КМУ від 8.09.04 №1186 // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2409.

324.Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини: постанова КМУ від 25.03.06. - №367 // ОВУ. – 2006. - №ё3. – Ст.873.

325.Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю: постанова КМУ від 30.08.00. -№1351 //ОВУ. – 2000. - №35.-Ст.1503.

326.Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: постанова КМУ від 14.06.2002. (із змінами) // ОВУ. – 2002. - №25. – Ст.1210; ОВУ. – 2002. - №52. – Ст.2387.

327.Про утворення Державного департаменту харчової промисловості та продовольчого ринку: постанова КМУ від 4.10.06 // ОВУ. – 2006. № 40. - Ст. 2684.

328.Про утворення Державного комітету України у справах ветеранів: постанова КМУ від 13.02.07. - № 187 // ОВУ. – 2007. - №12. – Ст.413.

329.Про утворення Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції: постанова КМУ від 25.01.07. - №60 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст.224.

330.Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення: Постанова КМУ від 2.06.03. - №789 // ОВУ. - 2003. - №23. – Ст. 1037.

331.Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді: постанова КМУ від 27.08.04. - №1125 // ОВУ. – 2004. - №35. – Ст.2339.

332.Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини: постанова КМУ від 17.07.03 // ОВУ. - 2003. - №30. – Ст. 1547.

333.Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку: постанова КМУ від 7.03.07. - № 424 // ОВУ. – 2007. - №18. – Ст.732.

334.Про утворення Національного агентства екологічних інвестицій України: постанова КМУ від 4.04.07. - № 612 // ОВУ. – 2007. - №26. – Ст.1054.

335.Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України: постанова КМУ від 24.01.07. - № 37 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст.214.

336.Про утворення Українського агентства міжнародного розвитку: постанова КМУ від 6.07.06 // ОВУ. – 2006. № 27. - Ст.1964.

337.Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: 3акон України від 22.06.00 // ОВУ. -2000. -№30. -Ст.1248.

338.Про функціональні повноваження Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України: постанова КМУ від 4.09.06 // ОВУ. – 2006. №36. - Ст. 2497.

339.Про Цивільну оборону України: 3акон України від 3.02.93 // ВВРУ. – 1993. - №14. – Ст.124.

340.Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29.05.01 // ОВУ. -2001. -№22. –Ст.985; 2003. -№23. –Ст.1035.

341.Проект концепції реформи адміністративного права в Україні //Український правовий часопис. –1999. –Випуск 4. –С.35-60; DB Ліга: Закон. – D605400.A.LHT.

342.Развадовський В. До постановки проблеми про визначення сутності поняття державного управління безпекою дорожнього руху // Право України. – 2003. -№ 6. – С.90-93.

343.Развадовський В. Функції державного управління транспортною системою України // Право України. – 2004. - №5. – С.121.

344.Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право України. – 2003. -№ 8. – С.81-86.

345.Роговенко Д. До питання про статус Рахункової палати України // Право України. – 2004. - №7. – С.121.

346.Савченко О. До визначення поняття обмеження прав і свобод людини та громадянина у діяльності міліції // Право України. – 2004. - № 8. – С.40.

347.Селіванов А.О. Адміністративне судочинство – новий інститут реалізації судової влади // Право України. – 2005. - №10. – С.2-5.

348.Синьківський М. Юридична відповідальність за порушення ветеринарного законодавства // Право України. – 2004. - №7. – С.99.

349.Ситник Г.П., Олуйко В.М. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України. Навчальний посібник. Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005 – 236 с.

350.Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України // Право України. – 2004. - № 2. – С.34.

351.Старилов Ю.Н. Как развивалась наука административного права в европейских странах // Журнал российского права. -1999. -№3-4.

352.Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. – 2003. -№ 7. – С.3-9.

353.Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Право України. -1999. -№9. -С.6-9.

354.Судова практика Вищого адміністративного суду України. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

355.Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.) За заг. ред.. В.Т.Маляренка. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 498 с.

356.Тараненко С. Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення Правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики // Право України. – 2004. - №3. – С.96.

357.Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України (з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. -№ 3. – С.25-28.

358.Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.

359.Тищенко М.М.. Бандурка О.М. Адміністративний процес. – К., 2002.

360.Тищенко Н.М. Административно-процесуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. - Харьков. - 1998.

361.Труш І. Регуляторна політика як важливий елемент державного контролю за додержанням законодавства щодо суб’єктів малого підприємництва // Право України. – 2004. - № 10. – С.53.

362.Федькович О. Роль органів юстиції України в організації та забезпеченні правосуддя // Право України. – 2004. - № 10. – С.22.

363.Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. - М., 1997.

364.Хіміч О. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України. – 2003. -№ 4. – С.68-72.

365.Хорощак Н. Нове в адміністративному праві // Право України. – 2004. - №8. – С.130.

366.Шаповал В. Конституція України як форма адміністративного права //Право України. -2000. -№1.-С.13-15.

367.Шаповал В. Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування // Право України. – 2004. - №3. – С.82.

368.Шишкін В. Завдання адміністративного судочинства // Право України. -2005. -№11. -С.11-14.

369.Шишкін В. Система установ адміністративної юрисдикції у Франції //Право України. -1996. -№7. -С.43-46.

370.Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2004. - № 2. – С.55.

371.Юридическая процесуальная форма: теория и практика. Под общей ред. Недбайло П.Е., Горшенева В.М. - М., 1976.

372.Янюк Н. Проходження державної служби: деякі питання// Право України. -2000. -№1. -С.108-110.

373.Ярчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України. – 2005. - №2. – С.67-69.

 

 

11. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни „Адміністративне право України”

 

Тема 1. Загальна характеристика соціального управління

План

1. Поняття «управління» та його особливості

2. Поняття соціального управління

3. Соціальне управління та його характерні риси.

4. Види соціального управління.

5. Система управління: поняття та характеристика її складових.

 

Тема 2. Державне управління як вид соціального управління

План

1. Теоретичні підходи до визначення суті державного управління.

2. Владно-організуючий характер державного управління.

3. Взаємозв'язок державного управління з політичною владою.

4. Механізм співвідношення виконавчої влади з державним управлінням.

5. Суб'єкти державного управління, основні риси їх діяльності (виконавча, розпорядча, юридично-владна, підзаконна).

6. Об`єкти державного управління.

7. Структура процесу державного управління - стадії управління (розробка та прийняття управлінського рішення, виконання прийнятого рішення, перевірка виконання, контроль).

 

Тема 3. Функції державного управління

План

1. Поняття функцій державного управління.

2. Критерії класифікації функцій державного управління

3. Особливості правового регулювання функції прогнозування та планування в умовах ринкових відносин.

4. Організація та керівництво як функції державного управління.

5. Співвідношення функції регулювання з правовим регулюванням.

6. Контроль як функція державного управління.

 

Тема 4. Предмет адміністративного права

План

1. Історичні умови виникнення адміністративного права.

2. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

3. Суб'єкти управлінських відносин, що складають предмет регулювання адміністративного права.

4. Відмінність адміністративного права від інших галузей права України.

6. Перспективи реформування адміністративного права України.

7. Наука адміністративного права.

 

Тема 5. Метод адміністративного права

План

1. Поняття методу адміністративного права.

2. Правова нерівність сторін як одна з особливостей методу адміністративного права.

3. Порядок вирішення спорів, що виникають у сфері управлінської діяльності.

4. Особливості встановлення правового статусу суб’єктів адміністративних правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин.

 

Тема 6. Система Адміністративного права

План

 1. Поняття системи адміністративного права.
 2. Принципи побудови системи адміністративного права
 3. Основні інститути адміністративного права.
 4. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного законодавства.
 5. Перспективи розвитку адміністративного права в умовах реформування системи виконавчої влади.

 

Теми 7. Адміністративні норми

План

1. Поняття адміністративної норми.

2. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості.

3. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою.

4. Структура адміністративно-правової норми (диспозиція, гіпотеза, санкція).

5. Класифікація адміністративних норм за:

а) цільовим призначенням;

б) змістом;

в) методом впливу;

г) межами дії;

д) юридичною силою;

є) строком дії.

6. Дія адміністративної норми у часі.

7. Форми реалізації адміністративно-правової норми (виконання, використання, додержання, застосування).

 

Теми 8. Джерела адміністративного права

План

1. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація

2. Поняття та ознаки адміністративно-правового акту.

3. Порядок офіційного оприлюднення адміністративно-правових актів.

4. Акти Президента України.

5. Акти Кабінету Міністрів України.

6. Відомчі нормативні акти. Умови дійсності відомчих адміністративних актів.

7. Порядок реєстрації нормативних актів міністерств і відомств.

8. Адміністративні-правові акти органів виконавчої влади на місцях.

9. Адміністративно-правові договори як джерела адміністративного права. Локальні акти.

10. Основні напрямки удосконалення системи адміністративного законодавства України.

Теми 9. Адміністративні правовідносини

План

1. Поняття адміністративно-правових відносин.

2. Спільні та відмінні риси адміністративно-правових відносин в порівнянні з іншими суспільними відносинами, які регулюються правом України.

3. Класифікація адміністративно-правових відносин (за цілями, за складом учасників, за характером зв'язку між сторонами).

4. Структура адміністративних правовідносин: суб'єкт, об'єкт, предмет та зміст адміністративних правовідносин (матеріальний та юридичний).

5. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

 

Тема 10. Адміністративно-правовий статус громадян України

План

1. Поняття адміністративно-правового статусу громадян України.

2. Адміністративна правоздатність та дієздатність громадян України.

3. Конституційні права та свободи, що відносяться до загального правового статусу громадян і реалізуються у сфері державного управління.

4. Конституційні права та свободи, що безпосередньо розкривають суть і демократичні принципи державного управління.

5. Права громадян України, що передбачені законами України та підзаконними актами.

6. Обов'язки громадян України як складова частина їх адміністративно-правового статусу.

7. Адміністративна відповідальність громадян Україні, як складова їх адміністративно-правового статусу.

 

Тема 11. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства

План

1. 1.Поняття адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

2. Правові джерела регулювання статусу іноземців та загальна їх характеристика.

3. Особливості правового статусу іноземців в порівнянні з правовим статусом громадян України.

4. Основні принципи відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

5. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

 

Тема 12. Адміністративно-правовий статус біженців

План

1. Поняття біженця за законодавством України.

2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу осіб, що звернулися із заявою про набуття статусу біженця.

3. Особливості змісту адміністративно-правового статусу осіб, що набули статусу біженця.

4. Правове регулювання порядку набуття статусу біженця.

5. Компетенція органів державної влади в сфері управління міграцією.

6. Підстави та порядок позбавлення та втрати статусу біженця.

7. Наслідки відмови у наданні особі статусу біженця.

 

 

Тема 13. Адміністративно-правовий статус об`єднань громадян

План

1. Поняття об`єднань громадян та їх види.

2. Джерела правового регулювання адміністративно-правового статусу об`єднань громадян.

3. Загальні риси, що характеризують особливості адміністративно-правового статусу різних видів об`єднань громадян.

4. Правове регулювання порядку легалізації правового статусу об`єднань громадян.

5. Особливості правового регулювання взаємовідносин громадських об`єднань з органами виконавчої влади.

6. Особливості правового регулювання взаємовідносин політичних партій з органами виконавчої влади.

7. Особливості адміністративної відповідальності об`єднань громадян.

 

Теми 14. Державна служба як правовий інститут

План

 1. Поняття правового інститут державної служби та його місце в системі права.
 2. Історія формування державної служби як інституту адміністративного права.
 3. Основні напрямки державної політики у сфері державної служби.
 4. Органи управління державною службою.
 5. Поняття та основні принципи державної служби.
 6. Перспективні напрями розвитку державної служби.

 

Тема 15. Правовий статус державних службовців

План

 1. Поняття державного службовця.
 2. Загальна характеристика правового регулювання статусу державного службовця.
 3. Види державних службовців.
 4. Визначення правового статусу державних службовців.
 5. Порядок вступу на державну службу.
 6. Службова кар'єра державного службовця.
 7. Порядок та підстави припинення державної служби.
 8. Права і обов'язки державних службовців.
 9. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.
 10. Етичні вимоги до державних службовців.
 11. Обмеження та заборони, встановленні в законодавстві для державних службовців.

Тема 16. Юридична відповідальність державних службовців

План

 

1. Державний службовець як спеціальний суб’єкт юридичної відповідальності

2. Загальна характеристика правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

3. Підстави адміністративної відповідальності ті їх загальна характеристика.

4. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Службове розслідування.

5. Матеріальна відповідальність державних службовців.

6. Кримінальна відповідальність державних службовців: підстави та загальна характеристика.

 

Тема 17. Органи виконавчої влади

План

1. Поняття та ознаки державного органу.

2. Визначення органу виконавчої влади та особливості рис, що його характеризують.

3. Правові основи діяльності органів державного управління. Класифікація органів виконавчої влади.

4. Характеристика органів виконавчої влади за класифікаційною ознакою "організаційно-правові форми".

5. Характеристика органів виконавчої влади за класифікаційною ознакою "по характеру компетенції".

6. Характеристика органів виконавчої влади за класифікаційною ознакою "за порядком вирішення підвідомчих питань".

7. Вищи та центральні органи державного управління (загальна характеристика).

8. Місцеві органи державного управління (загальна характеристика).

9. Структура та штати органів державного управління.

10. Принципи побудови системи органів виконавчої влади (принцип поєднання централізації та децентралізації, принцип законності).

 

Тема 18. Кабінет Міністрів – вищий орган в системі органів виконавчої влади.

План

1. Місце кабінету Міністрів України в системі органів державної влади.

2. Джерела правового регулювання статусу Уряду України.

3. Порядок формування Кабінету Міністрів України.

4. Компетенція Кабінету Міністрів України.

5. Правове регулювання порядку організації та діяльності Кабінету Міністрів України.

6. Взаємодія кабінету Міністрів України з іншими органами державної влади.

Тема 19. Методи державного управління

План

1.Поняття методів управління.

2.Загальні методи державного управління та їх види: метод примусу та переконання; метод регулювання, метод загального керівництва, метод безпосереднього керівництва; метод прямого і непрямого впливу (адміністративні та економічні методи); методи видання правових актів та суспільно-організаційні методи.

3.Спеціальні методи державного управління та їх види: методи здійснення окремих функцій управління; методи вироблення та прийняття управлінських рішень; методи зовнішньоекономічного впливу (організаційні і адміністративні); методи економічного впливу; морально-політичні методи (переконання, виховання, моральне заохочення); організаційні методи ( прогнозування, організація, координація, контроль); адміністративно-директивні методи.

4.Адміністративні методи управління - поняття та основні риси.

5.Поняття економічних методів управління та їх основні риси.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...