Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. Нормативно-правові акти1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 грудня 2004 р.: Офіц. видання (ст. 62, 76, 81, 126). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

2. Адміністративне законодавство: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - Київ, 1993.

3. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // ВВР УРСР. - 1990. - № 31. - Ст.429.

4. Європейська Хартія "Про місцеве самоврядування" - Страсбург, Рада Європи, Відділ видань і документів, № 92-871-8, травень 1990р.

5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – Ст. 94.

6. Закон України "Про автомобільний транспорт" // ВВРУ.- 2001- №22.- ст. 105.

7. Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996р. // ВВРУ.-1996.- №40.- ст. 183.

8. Закон України "Про звернення громадян" // ВВРУ.- 1996.- №47.- Ст. 256.

9. Закон України "Про пенсійне забезпечення"// ВВРУ. - 1992. - № 3. - Ст.10.

10. Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996р." // ВВРУ.- 1996.- №29.- ст. 139.

11. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 (ВВР, 1999, №24, ст. 207).

12. Закон України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1996р.

13. Закон України „Про ратифікацію конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., 1-го протоколу та протоколів № 2,4,7 і 11до конвенції” Відомості ВРУ – 1997 рік.№ 40 ст. 263.

14. Закон України в редакції від 22 червня 1993 року "Про селянське (фермерське) господарство"// ВВРУ. - 1993. - № 32. - Ст.341.

15. Закон України від 1 грудня 1994 року "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" // ВВРУ. - 1994.- № 52.- Ст.455.

16. Закон України від 10 листопада 1994 року "Про транспорт"// ВВРУ. - 1994. - № 51. - Ст.446.

17. Закон України від 10 лютого 1998 року "Про професійно-технічну освіту" // ВВРУ. -1998. - № 32. - Ст.215.

18. Закон України від 12 грудня 1991 року (у редакції від 18 лютого 1999 року) "Про альтернативну (невійськову) службу"// Урядовий кур’єр, 18 березня 1999 року.

19. Закон України від 14 жовтня 1992 року "Про охорону праці" // ВВРУ. - 1992. - № 49. - Ст.668.

20. Закон України від 15 листопада 1996 року "Про відпустки" // ВВРУ. - 1997.- № 2.- Ст.4.

21. Закон України від 15 лютого 1995 року "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зложиванню ними" // ВВРУ. -1995. - № 10. - Ст.62.22. Закон України від 15 лютого 1995 року "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" // ВВРУ. - № 10. - Ст.60.

23. Закон України від 16 червня 1992 року "Про об'єднання громадян"// ВВРУ. - 1992. - № 34. - Ст.504.

24. Закон України від 18 квітня 1991 року "Про створення Кабінету Міністрів Української РСР"// ВВР УРСР. - 1991. - № 19. - Ст.230.

25. Закон України від 18 січня 2001р. "Про громадянство України"// Урядовий кур'єр, 1 березня 2001р.

26. Закон України від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в Україні"// ВВРУ. - 1997. - № 24. - Ст.170.

27. Закон України від 23 квітня 1991 р. "Про свободу совісті та релігійні організації" // ВВРУ. -1991. - № 25. - Ст.283.

28. Закон України від 25 березня 1992 року "Про Службу безпеки України"// ВВРУ. - 1992. - № 27. - Ст.382.

29. Закон України від 25 березня 1992 року (у редакції від 18 червня 1999 року) "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"// Урядовий кур’єр, 29 липня 1999 року.

30. Закон України від 30 червня 1993 року "Про дорожній рух" // ВВРУ. -1993. - № 35. - Ст.338.

31. Закон України від 5 жовтня 1995 року "Про боротьбу з корупцією"// ВВРУ. - 1995. - № 34. - Ст.266.

32. Закон України від 5 квітня 2001 року "Про політичні партії в Україні" Голос України. – 2001 рік, 12 травня.

33. Закон України від 6 грудня 1991 року "Про Збройні Сили України"// ВВРУ. - 1992. - № 9. - Ст.108.

34. Закон України від 7 лютого 1991 року "Про власність"// ВВР УРСР. - 1991. - №20. - Ст.249.

35. Закон України від 7 лютого1991 року "Про підприємництво"// ВВР УРСР. - 1991. - № 14. - Ст.168.

36. Закон України від 8 грудня 2004 року „Про внесення змін до Конституції України” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 2. – ст.44

37. Закон України від 9 квітня 1999 року "Про місцеві державні адміністрації" // Урядовий кур’єр, 15 травня 1999 року.

38. Закон України від від 16 грудня 1993 року "Про державну службу"// ВВРУ. - 1993. - № 52. - Ст.490.

39. Закон Української РСР від 20 грудня 1990 року "Про міліцію"// ВВР УРСР. - 1991. - № 4. - Ст.20.

40. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року // ЗПУ. -1997. - № 4. -Ст.202.

41. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: за станом на 2001р. Відпов. ред. Е. Ф. Демський.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 1088с.

42. Національна програма боротьби з корупцією: Затверджена Указом Президента України від 10 квітня 1997 року // ВВРУ. -1997. - № 19. - Ст.136.

43. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 358 - 1991 р. / Збірник нормативних актів з питань правопорядку. - К., 1993.

44. Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 року "Про проголошення незалежності України"// ВВР УРСР. - 1991. - № 38. - Ст.502.

45. Указ Президента України від 24 січня 2005 року N 108 „Про Секретаріат Президента України”

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...