Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рівень безробіття в Україні та формування бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття за три останні рокиПроблема безробіття є важливою на сьогодні не тільки в Україні, а й у інших країнах. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол.). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних.

Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. Але з одного боку безробіття вважається важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом. Щодо України, то рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах. На 1 листопада 2011 року найбільший рівень безробіття за методологію МОТ зафіксований у Рівненській області - 12,7% працездатного населення області, Чернігівській - 12,4%, Сумській - 11,2%, Тернопільській - 12,1%, Житомирській - 11,1% , Вінницькій – 11,3% .

Причини зростання безробіття - відсутність системних економічних реформ і державної програми створення робочих місць, а також порушення трудового законодавства. Це стосується усіх підприємств - і державних, і приватних. Отже, не дивно, що 2011 року НФПУ не визначав кращого роботодавця, як зазвичай.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2011 року становило 226 тис. осіб. З них 192,6 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній рівень допомоги становив 829 грн .

Основні тенденції, що були притаманні ринку праці 2011 року порівняно з 2010 роком:

– щодо економічної активності населення працездатного віку:

· збільшення рівня економічної активності з 71,6% до 72,0%;

· збільшення рівня зайнятості з 64,7% до 65,6%;

· зменшення рівня безробіття (за методологією МОП) з 9,6% до 8,8%.

· зменшення рівня зареєстрованого безробіття з 3,4% до 2,2%;

– зменшення серед безробітних (за методологією МОП) частки вивільнених з економічних причин з 45,5% до 39,0%;

– зменшення кількості економічно неактивних осіб, зневірених у пошуку роботи на 6,6%;

− зменшення кількості вільних робочих місць на 3,0%;

− збільшення навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць, вакантних посад з 82 до 88 осіб;

− зростання рівня працевлаштування незайнятого населення за допомогою державної служби зайнятості з 32,8% до 40,3%;− зростання рівня прийому робочої сили з 22,5% до 25,3% та зменшення рівня вибуття з 28,7% до 28,1% середньооблікової кількості штатних працівників;

− збільшення кількості працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), з 2,6% до 3,4%;

− зменшення кількості працівників, які працювали у режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин, з 19,4% до 13,6%;

− зростання середньомісячної номінальної заробітної плати на 20,0%;

− зростання індексу реальної заробітної плати з 90,8% до 110,2%;

− зменшення суми заборгованості з виплати заробітної плати на 17,3%;

− зменшення кількості працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 43,0%.

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2011р., порівняно з 2010р., збільшилась на 74,5 тис. осіб, або на 0,4% та становила 20,3 млн. осіб, з яких особи працездатного віку складали 18,4 млн., або 91,0%.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років відповідно зріс за означений період з 57,7% до 58,5%, а у населення працездатного віку з 64,7% до 65,6%. Найвищий рівень зайнятості населення спостерігався у осіб віком 30–49 років, а найнижчий – у молоді віком 15–24 років та осіб віком 60–70 років.

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед населення віком 15–70 років зменшився в усіх регіонах України. Значне зменшення цього показника відбулося у Рівненській (на 1,3 в.п.), Закарпатській (на 1,2 в.п.), Донецькій та Кіровоградській областях (на 1,0 в.п. у кожній). Його максимальне значення спостерігалось у Рівненській області (11,4%), а мінімальне – у м.Києві (5,8%).

Кількість вільних робочих місць та вакантних посад на підприємствах, в установах, організаціях на 1 листопада 2011р. становила 63,9 тис., що на 3,0% менше, ніж на кінець 2010р. Зниження цього показника відбулося у фінансовій діяльності, державному управлінні, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємствам. Найбільше зростання потреби в працівниках на заміщення вільних робочих місць спостерігалося на підприємствах добувної промисловості (в 1,8 раза), готелів та ресторанів (на 34,2%). У загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями на кінець 2011р., кожне п’яте було на підприємствах переробної промисловості, восьме – на підприємствах торгівлі та ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку або в державному управлінні, кожне десяте – в установах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

За регіонами найбільше зростання потреби в працівниках упродовж 2011р. Відбулося у Львівській (в 1,9 раза), Чернівецькій (в 1,6 раза) та Київській (в 1,5 раза) областях. Упродовж 2011р. спостерігалося значне скорочення потреби в робітниках, що обслуговують промислове устаткування (на 20,1%) та в робітниках, що надають персональні та захисні послуги (на 18,7%). Разом із тим відбулося зростання потреби в продавцях та демонстраторах (на 34,2%) і в робітниках металургійних та машинобудівних професій (на 27,6%).

Для України дуже актуальна проблема забезпечення самозайнятості населення (спрощений порядок виїзду за кордон, заохочення землеробство на невеликих ділянках землі і т.д.), організація суспільних робіт, підвищення рівня підтримки соціально незахищених верств населення .

Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних ре­гіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових робочих місць у західних областях і природно­му прирості населення рівень безробіття в майбутньому набуде ще більшої гостроти.

Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку. Тим більше, що значна частина населення зараз перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості. Лише чисельність працюючих в режимі неповного робочого тижня (дня) перевищує 2 млн. чоловік.

Впровадження ринкових реформ повинно мати чітке узгод­ження з розробкою загальнодержавними та місцевими органами влади запобіжних заходів щодо зайнятості населення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...