Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТЗ ДИСЦИПЛІНИ «Адміністративний менеджмент»

 1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту.
 2. Класична адмі­ністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі.
 3. Теорія адміністра­тивної організації ідеального типу М. Вебера.
 4. Сучасна концепція адміністративної менеджменту.
 5. Принципи адміністративного управління.
 6. Управлінський бюрократизм.
 7. Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності.
 8. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.
 9. Система адміністративного управління.
 10. Категорії адміністративного менеджменту.
 11. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях, некомерційних та громадських організаціях.
 12. Адміністративні органи управління та їх різновиди.
 13. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та структура.
 14. Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту.
 15. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення.
 16. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту.
 17. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора.
 18. Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.
 19. Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування.
 20. Принципи адміністративного планування.
 21. Рівні адміністративного планування.
 22. Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт.
 23. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування.
 24. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації.
 25. Цільові комплексні програми. Коротко­термінові та оперативні плани. Календарні плани. Маршрутні карти. Індивідуальні плани.
 26. Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному менеджменті.
 27. Організування структури адміністрації. Закріплення повноважень, обов'язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства.
 28. Делегування повноважень. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. Конкре­тизація відповідальності.
 29. Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління.
 30. Фактори, які впливають на процес проектування організаційних структур адміністративного управління.
 31. Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління.
 32. Інструменти проектування організаційних структур адміністративного управління.
 33. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління.
 34. Рівні адміністративного управління.
 35. Департаменталізація в апараті управління. Види департаменталізації.
 36. Побудова ієрархії адміністративного управління в апараті управління.
 37. Форми мотивування адміністративних працівників.
 38. Роль посадових окладів, надбавок, оплат та премій у мотивуванні апарату правління.
 39. Види контролювання діяльності апарату правління. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління.
 40. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.
 41. Зміст адміністративного та виконавчого контролю.
 42. Принципи та види адміністративного контролю.
 43. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації.
 44. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація.
 45. Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту.
 46. Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника.
 47. Адміністративний вплив. Способи адміністративного впливу.
 48. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку.
 49. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади.
 50. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.
 51. Побудова комунікаційних мереж в апараті управління.
 52. Характеристика систем виконання управлінських рішень.
 53. Форми прийняття управлінських рішень адмі­ністрацією.
 54. Контроль над ухваленням рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання.
 55. Інформаційні системи - основа сучасних технологій адміністративного менеджменту.
 56. Процесний підхід в адміністративному менеджменті.
 57. Адміністрування бізнес-процесів.
 58. Адміністративний менеджмент та концепція «бережливого виробництва».
 59. Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією.
 60. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO.
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...