Главная Обратная связь

Дисциплины:


Залишення звернення без розглядуПідставами для цього є: 1) неправильне оформлення звернення (воно викладене не українською мовою, оформлене не на офіційному бланку юридичної особи, не зазначене місце проживання або місцезнаходження підприємства, установи організації, звернення, не підписане автором, анонімне звернення: в ньому відсутні або нерозбірливо вказані прізвище, ім'я, по батькові автора, його підпис або адреса, неповна адреса; 2) не виконано вимог до змісту (немає посилань на докази, немає викладу підстав подачі звернення) ; 3) заява подана недієздатною особою; 4) повторність звернення з одного і того ж питання, якщо перше було вирішене по суті. Так, заява на видачу ліцензії на право користування каналом мовлення залишається без розгляду, якщо раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на тій же території мовлення). При цьому до рішень по суті відносять також рішення, якими на стадії вирішення приймається добровільне поновлення публічного правопорядку. До прикладу, заява залишається без розгляду, якщо є угода про врегулювання конфлікту ; 5) не виправлення у встановлений строк недоліків у формі залишеного без руху звернення; 6) заява юридичної особи, у якої відсутня спеціальна правоздатність. Це може бути у випадку, коли заява на видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо її статут суперечить вимогам закону); 7) подання заявником клопотання про відкликання заяви після порушення провадження; 8) в юрисдикційних провадженнях залишають без розгляду протоколи про порушення законодавства, яке не має відчутного впливу на суспільні відносини, які регулюються таким законодавством; 8) непідвідомчість заяви лідируючому суб'єкту.

Наслідком залишення заяви без розгляду є те, що заява разом із матеріалами повертаються заявнику. При цьому заявник не втрачає права звернутись до лідируючого суб'єкта (проводу) повторно . При цьому окремий процесуальний акт про залишення заяви без розгляду може не складатись, а дія по залишенню заяви без розгляду фіксується у формі повідомлення про це заявника.

В деяких випадках до підстав залишення заяви (протоколу) без розгляду в юрисдикційних провадженнях відносять відсутність ознак правопорушення". Однак за даних обставин варто передбачити відмову у задоволенні вимог лідируючого суб'єкта, який склав протокол (подання, акт).


Залишення без руху

Підстави: відсутність дати на заяві (протоколі), несплата збору (неподання одночасно зі зверненням документа, що підтверджує оплату послуги у встановленому розмірі), некомплектність документів, що додані до заяви (протоколу).

Наслідки: заява і матеріали тимчасово залишаються у лідируючого суб'єкта (проводу), а заявнику надсилається запит (повідомлення) із пропозицією протягом певного строку подати додаткові належні матеріали, що необхідні для розгляду заяви. Деколи заява разом із матеріалами повертаються із відповідним роз'ясненням, однак, при виконанні всіх процесуальних передумов заява (протокол) вважається все одно поданою з моменту первісного надіслання заяви (протоколу).


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...