Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз здійснення публічного адміністрування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 

Подільський район, як адміністративна одиниця, заснований 1921 року. До складу району входять: житлові масиви Вітряні Гори, Виноградар, Куренівка, частина Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив та центральна частина – Поділ. В сучасних межах район займає територію 34 кв.км.

Сучасний Поділ тісно пов’язаний зі своєю історією. Особливе місце серед історико-культурних пам’яток Києва займає Андріївський узвіз, який став одним із центрів культурного життя столиці.

Поділ пишається своєю культурною спадщиною, зберігає її і примножує. Історично склалося так, що Поділ з давніх давен був культурним центром, про що згадується ще в древніх літописах.

Подільський район м. Києва межує на сході з Оболонським та Дніпровським районами, на заході – зі Святошинським та Шевченківським, на півночі – з Оболонським та на півдні – з Печерським.

Сучасний Поділ – це високорозвинений промисловий район, один з лідерів столиці України за об’ємами продукції, що випускається. На території району працюють понад 46 підприємств. Серед них підприємства харчової, переробної, легкої промисловості, переробки деревини, целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, виробництва неметалевих мінеральних виробів, металургії та обробки металу, машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування, транспортного машинобудування, медичної та фармацевтичної галузей.

Підприємства Подільського району є неодноразовими переможцями як вітчизняних, так і іноземних виставок та ярмарків.

Промислові підприємства району такі, як ВАТ «Фармак», ТОВ «Вольф», ПАТ «Квазар», ДП «Тетра Пак Україна», АТ «Київполіграфмаш» та інші, підтримують зовнішньоекономічні зв’язки та здійснюють зовнішньоторговельні операції з країнами СНГ та Європи.

У табл.2.2. наведено структуру промислового виробництва у подільському районі

Таблиця 2.2

Структура промислового виробництва у Подільському районі (%)

67 підприємств за статистичним визначенням «великого кола» Питома вага обсягів реалізованої промислової продукції
2013 рік 2014 рік
- підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв 67,5 65,4
- підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості 22,2 24,5
- видавнича продукція, поліграфічна та репродуктивна продукція 4,0 4,7
- підприємства машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування 2,5 1,4
- підприємства з виробництва неметалевої мінеральної продукції 0,7 0,6
- підприємства металургії та виробництво готових металевих виробів 0,7 0,5
- підприємства інших галузей промисловості 2,2 4,4

 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 2014 році становив 13357,5 млн.грн., що становило 15,2% у обсягу реалізованої промислової м. Києва. Середньооблікова чисельність працюючих у промисловій діяльності за результатами 2014 року становить 11106 осіб.

У Подільському районі постійно приділяється увага розвитку торгівельної діяльності та забезпечення населення якісними товарами і послугами (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Споживчий ринок Подільського району станом на 01.01.2015 року

Показники Одиниця виміру Кількість
Загальна кількість підприємств торгівлі, які розміщені на території Подільського району один.
Підприємств торгівлі один.
продовольча мережа один./кв.м 181/41501
непродовольча мережа один./кв.м 360/60724
Підприємства побутового обслуговування один.
Підприємства громадського харчування: один./кіл. 232/12466
- ресторанів посадкових 57/7137
- барів місць 175/5329
Ринків один.
загальною площею га 2,95
в них торгових місць один.

 

На даний час у Подільському районі функціонує 3 ринки, на яких розташовано 1424 торгових місць: КП «Житній ринок», ТОВ «Виноградар», ДП «Поділ-Артпроект/ринок «Мостицький».

Освіта Подолу славиться багаторічними традиціями та творчим підходом до роботи з обдарованими учнями. На території району знаходяться 5 вищих навчальних закладів – Національний університет Києво-Могилянська академія, Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини «Україна», Інститут Реклами, Академія муніципального управління. В Подільському районі 43 заклади середньої освіти, 40 дошкільних закладів, 3 інтернатні заклади, 1 дитячий будинок, 2 вечірні середні школи.

Культурна сфера Подільського району розвинена не гірше, ніж промисловість (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Заклади культури Подільського району станом на 01.01.2015 року

Заклади культури Одиниць Кількість працюючих (осіб)
Театри
Бібліотеки
Музеї
Дитячі музичні школи
Дитячі школи мистецтв
Дитячі художні школи
Дитячі хореографічні школи

 

На Андріївському узвозі споруджується нова будівля для «Театру на Подолі». До того ж в районі розташовані театр «Колесо», Київський музичний театр для дітей та юнацтва, Мала сцена муніципального театру «Київ».

На Подолі 8 музеїв, серед них музей-аптека, музей «Однієї вулиці». Про Поділ можна сказати, що він не тільки найдревніший, а й «перший». Перші аптека, пошта, електричний трамвай, фунікулер. На Подолі жили Т.Шевченко, Л.Українка, О.Купрін, М.Булгаков.

В Подільському районі 55 представництв релігійних громад – монастирі, храми, каплички. Нещодавно відновлено церкву Різдва Богородиці, закінчується реставрація інтер’єру церкви Миколи Набережного, закінчено роботи з реставрації інтер’єру церкви Іоанна Предтечі. На перспективу, буде відновлено Богоявленський собор на території Києво-Могилянської академії.

На території Подільського району розташовано понад 70% об’єктів культурної спадщини міста Києва. Серед них такі відомі комплекси історико-архітектурних пам`яток, як Києво-Могилянська Академія з церквою Благовіщення, Фролівський монастир, а також окремо розташовані пам`ятки – Андріївська церква, церква Миколи Набережного, церква Миколи Притиського, церква Богородиці Пиригощі, Іллінська церква та інші.

В таблиці 2.5 наведено інформація про використання бюджетних коштів за 2013 рік по Подільському району станом на 01.01.2014 р. в порівнянні з 2013 роком.

Таблиця 2.5

Інформація про використання бюджетних коштів за 2013 рік

по Подільському району станом на 01.01.2014 р., тис.грн.

Галузь Планові показники на 2013 рік з урахуванням змін Виконано на звітну дату % виконання до планових показників 2013 року Виконано на відповідну дату попереднього року Відхилення поточного року до попереднього +/-
5=4/3 7=4-6
Загальний фонд
Державне управління 25346,6 96,5 23512,7 955,3
Освіта 299075,1 259887,9 86,9 272959,6 -13071,7
Охорона здоров’я 62363,5 58151,0 93,2 59948,2 -1797,2
Соціальний захист 19823,1 17672,4 89,2 15872,0 1800,4
Житлово-комунальне господарство 18026,8 16652,1 92,4 8365,7 8286,4
Культура і мистецтво 28475,6 27288,4 95,8 26413,8 874,6
Фізична культура і спорт 1980,3 1 872,7 94,6 1 850,4 22,3
Інші видатки 55,0 27,5 50,0 6,0 21,5
Всього загальний фонд 455146,0 406020,0 89,2 408928,4 -2908,4
Спеціальний фонд
Державне управління 589,6 255,4 43,3 575,5 -320,1
Освіта 29516,6 28522,2 96,6 25537,6 2984,6
Охорона здоров’я 7122,2 5447,0 76,5 7149,0 -1702,0
Соціальний захист 666,1 587,1 88,1 625,3 -38,2
Житлово-комунальне господарство 3429,2 403,9 11,8 824,8 -420,9
Культура і мистецтво 3772,2 3599,5 95,4 3212,5 387,0
Фізична культура і спорт 34,5 34,4 99,7 0,0 34,4
Цільові фонди 1796,3 1796,2 100,0 5043,9 -3247,7
Будівництво 8808,9 2958,8 33,6 520,2 2438,6
Всього спеціальний фонд 55735,6 43604,5 78,2 51861,6 -8257,1
РАЗОМ 88,0 -61257
                     

 

Планові видатки зведеного бюджету району за 2013 рік становили 510882 тис.грн, фактичний обсяг використання бюджетних коштів становив 449625 тис.грн., отже % виконання до планових показників 2013 року становить лише 88%. Порівняно з 2012 роком обсяг використання бюджетних коштів скоротився на 61257 тис.грн, або 2,5%.

Планові видатки загального фонду району за 2013 рік становили 455146,0 тис.грн, фактичний обсяг використання бюджетних коштів становив 406020,0 тис.грн., отже % виконання до планових показників 2013 року становить 89,2%. Порівняно з 2012 роком обсяг використання бюджетних коштів загального фонду скоротився на 2908,4 тис.грн, або 10,79%.

Планові видатки спеціального фонду району за 2013 рік становили 55735,6 тис.грн, фактичний обсяг використання бюджетних коштів становив 43604,5 тис.грн., отже % виконання до планових показників 2013 року становить 78,2%. Порівняно з 2012 роком обсяг використання бюджетних коштів загального фонду скоротився на 8257,1 тис.грн, або 21,76%.

В табл. 2.6 наведено інформація про використання бюджетних коштів за 2013 рік по Подільському району станом на 01.01.2015 р. в порівнянні з 2014 роком.

Планові видатки зведеного бюджету району за 2014 рік становили 621753,8 тис.грн, фактичний обсяг використання бюджетних коштів становив 4496390757,35 тис.грн., отже % виконання до планових показників 2014 року становить лише 62,8%. Порівняно з 2013 роком обсяг використання бюджетних коштів зростає на 72464,2 тис.грн, або 18,54%.

Планові видатки загального фонду району за 2014 рік становили 544579,9 тис.грн, фактичний обсяг використання бюджетних коштів становив 356586,4тис.грн., отже % виконання до планових показників 2014 року становить 65,5%. Порівняно з 2013 роком обсяг використання бюджетних коштів загального фонду зростає на 55211,2 тис.грн, або 15,48%.

Планові видатки спеціального фонду району за 2014 рік становили 77173,9 тис.грн, фактичний обсяг використання бюджетних коштів становив 34170,9 тис.грн., отже % виконання до планових показників 2014 року становить 44,3%.

Таблиця 2.6

Інформація про використання бюджетних коштів за 2014 рік

по Подільському району станом на 01.01.2015 р., тис.грн.

Галузь Планові показники на 2014 рік з урахуванням змін Виконано на звітну дату % виконання до планових показників 2014 року Виконано на відповідну дату попереднього року Відхилення поточного року до попереднього +/-
5=4/3 7=4-6
Загальний фонд
Державне управління 28353,4 64,6 18183,1 122,9
Освіта 371612,7 244976,4 65,9 203323,5 41652,9
Охорона здоров’я 76259,3 49796,5 65,3 41706,9 8089,6
Соціальний захист 19175,76 12136,5 63,3 10330,6 1805,9
Житлово-комунальне господарство 10972,5 6693,6 6447,6
Культура і мистецтво 35852,77 23299,8 20148,3 3151,5
Фізична культура і спорт 2272,67 1 342,50 59,1 1 207,20 135,3
Інші видатки 80,8 35,1 43,4 7,1
Всього загальний фонд 544579,9 356586,4 65,5 301375,2 55211,2
Спеціальний фонд
Державне управління 1506,9 248,7 16,5 8,3 240,4
Освіта 28627,7 17032,9 59,5 13235,5 3797,4
Охорона здоров’я 1850,8 99,5 146,4 1704,4
Соціальний захист 941,6 833,8 88,6 557,8
Житлово-комунальне господарство 5103,3 37,1 72,2 5031,1
Культура і мистецтво 4729,5 2636,1 55,7 2164,8 471,3
Фізична культура і спорт 38,8 38,8 25,9 12,9
Цільові фонди 1981,2 1288,9 65,1 626,2 662,7
Будівництво 23713,2 5137,6 21,7 362,6
Всього спеціальний фонд 77173,9 34170,9 44,3 16917,9
РАЗОМ 621753,8 390757,3 62,8 318293,1 72464,2
                     

 

В табл. 2.7 наведено динаміку структури використання бюджетних коштів за період 2013-2014 роки по Подільському району.

Таблиця 2.7

Динаміка структури використання бюджетних коштів по Подільському району за період 2013-2014 роки, тис.грн.

Галузь 2013 рік 2014 рік
загальний фонд спеціальний фонд РАЗОМ частка в структурі,% загальний фонд спеціальний фонд РАЗОМ частка в структурі,%
Державне управління 255,4 24723,4 5,50 248,7 18554,7 4,75
Освіта 259887,9 28522,2 288410,1 64,14 244976,4 17032,9 67,05
Охорона здоров’я 58151,0 5447,0 14,14 49796,5 1850,8 51647,3 13,22
Соціальний захист 17672,4 587,1 18259,5 4,06 12136,5 833,8 12970,3 3,32
Житлово-комунальне господарство 16652,1 403,9 3,79 6693,6 5103,3 11796,9 3,02
Культура і мистецтво 27288,4 3599,5 30887,9 6,87 23299,8 2636,1 25935,9 6,64
Фізична культура і спорт 1 872,7 34,4 1907,1 0,42 1342,5 38,8 1381,3 0,35
Інші видатки 27,5 4782,5 1,06 35,1 6426,5 6461,6 1,65
РАЗОМ 406020,0 43604,5 449624,5 100,00 356586,4 34170,9 100,00
з них:                
- заробітна плата з нарахуваннями 342290,2 4196,6 346486,8 77,06 260662,2 2443,3 67,33
- медикаменти 3107,5 328,2 3435,7 0,76 63,7 3061,7 0,78
- харчування 15939,1 7100,0 23039,1 5,12 10750,7 6533,1 17283,8 4,42
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 21372,8 2555,1 23927,9 5,32 68932,3 586,7 17,79
- капітальні видатки   20599,6 20599,6 4,58   19047,5 19047,5 4,87

 

У період 2013-2014 роки найбільшу частку в структурі використання бюджетних коштів за напрямками використання по Подільському району найбільшу частку становлять видатки на освіту, так у 2013 році видатки на освіту становили 64,14% у загальній структурі, що в абсолютному еквіваленті становить 288410,1 тис.грн. загальний фонд становив 259887,9 тис.грн та спеціальний фонд 28522,2 тис.грн. У 2014 році частка видатків на освіту зростає 2,91% і становить 67,05%, але на фоні зростання ваги у структурі в абсолютному еквіваленті показник зменшується на 26400,8, або 9,15%.

На другій позиції використання бюджетних коштів на охорону здоров’я, так у 2013 році частка у структурі видатків становить 14,14%, що в абсолютному еквіваленті становить 63598 тис.грн., з них загальний фонд становить 58151 тис.грн, спеціальний фонд – 5447 тис.грн. У 2014 частка видатків на охорону здоров’я порівняно з 2013 роком зменшується на 0,92% і становить 13,22%, що в абсолютному еквіваленті 51647,3 тис.грн., з них загальний фонд становить 49796,5 тис.грн, спеціальний фонд – 1850,8 тис.грн. Темп зменшення видатків на охорону здоров’я за період 2013-2014 роки становить 18,79% або 11950,7 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво займають третю позицію і у 2013 році становлять 6,87%, або 30887,9 тис.грн, з них загальний фонд становить 27288,4 тис.грн, спеціальний фонд – 3599,5 тис.грн. У 2014 році доля видатків на культуру і мистецтво становить 6,64%, що на 0,23% менше ніж у 2013 році, абсолютний показник зменшується на 4952 тис.грн або 16,03%

Четверта позиція використаних бюджетних коштів по Подільському району за період 2013-2014 роки належить видаткам на державне управління, у 2013 році – 5,5%, або 24723,4 тис.грн. з них загальний фонд становить 24468 тис.грн, спеціальний фонд – 255,4 тис.грн. У 2014 році частка використаних бюджетних коштів на державне управління становить 4,75%, що на 0,755 менше ніж у 2013 році, відповідно абсолютний показник зменшується на 6168 тис.грн, або 24,95% і становить 18554,7 тис.грн. з них загальний фонд становить 18306 тис.грн, спеціальний фонд – 248,7 тис.грн.

Використання бюджетних коштів по Подільському району за період 2013-2014 роки на соціальний захист знаходиться на п’ятій позиції, так у 2013 році частка видатків на соціальний захист становить 4,06% або 17672,4 тис.грн. з них загальний фонд становить 17672,4 тис.грн, спеціальний фонд – 587,1 тис.грн. У 2014 році частка використаних бюджетних коштів на соціальний захист становить 3,32%, що на 0,74 менше ніж у 2013 році, відповідно абсолютний показник зменшується на 5289 тис.грн, або 28,97% і становить 12970,3 тис.грн. з них загальний фонд становить 12136,5 тис.грн, спеціальний фонд – 833,8 тис.грн.

У 2013 частка видатків на житлово-комунальне господарство становить 3,79%, або 17056 тис.грн. з них загальний фонд становить 16652,1 тис.грн, спеціальний фонд – 403,9 тис.грн. У 2014 році частка використаних бюджетних коштів на житлово-комунальне господарство становить 3,02%, що на 0,77 менше ніж у 2013 році, відповідно абсолютний показник зменшується на 5259,1 тис.грн, або 30,83% і становить 11796,9 тис.грн. з них загальний фонд становить 6693,6 тис.грн, спеціальний фонд – 5103,3 тис.грн.

Частка видатків на фізичну культуру і спорт у період 2013-2014 роки не перевищує 1%, так у 2013 році показник становить 0,42%, у 2014 році 0,35%, що на 0,07% менше ніж у 2013 році, відповідно зменшується абсолютний показник на 525,8 тис.грн або 27,57%.

Найбільшу частку бюджетних коштів направлено на заробітну плату з нарахуваннями за період 2013-2014 роки показник перевищує 50- відсотковий бар’єр, так у 2013 видатки на заробітну плату становили 77,06%, або 346486,8 тис.грн, з них загальний фонд становить 342290,2 тис.грн, спеціальний фонд – 4196,6 тис.грн. У 2014 році видатки на заробітну плату становили 67,33%, або 263106 тис.грн, з них загальний фонд становить 260662,2 тис.грн, спеціальний фонд – 2443,3 тис.грн.

Частка бюджетних коштів направлених на харчування у 2013 році становить 5,12%, або 23039,1 тис.грн, з них загальний фонд становить 15939,1 тис.грн, спеціальний фонд – 7100,0 тис.грн. У 2014 році видатки на харчування становили 4,42%, або 17283,8 тис.грн, з них загальний фонд становить 10750,7 тис.грн, спеціальний фонд – 6533,1 тис.грн.

Частка бюджетних коштів направлених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2013 році становила 5,32%, або 23927,9 тис.грн, з них загальний фонд становить 21372,8 тис.грн, спеціальний фонд – 2555,1 тис.грн. У 2014 році видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становили 17,79%, або 69519 тис.грн, з них загальний фонд становить 68932,3 тис.грн, спеціальний фонд – 586,7 тис.грн.

Частка бюджетних коштів направлених на медикаменти у 2013 році становила 0,76%, або 3435,7 тис.грн, з них загальний фонд становить 3107,5 тис.грн, спеціальний фонд – 328,2 тис.грн. У 2014 році видатки на медикаменти становили 0,78%, або 3061,7 тис.грн, з них загальний фонд становить 2998 тис.грн, спеціальний фонд – 63,7 тис.грн.

Капітальні видатки у 2013 році становили 4,58%, або 20599,6 тис.грн., у 2014 році частка бюджетних коштів на капітальні видатки становила 4,87 тис.грн, або 19047,5 тис.грн, що на 1552,10 тис.грн., або 7,53% менше ніж у 2013 році.

На рис. наведено структуру використання бюджетних коштів по Подільському району за період 2013-2014 роки

Рис. Структура використання бюджетних коштів по Подільському району за період 2013-2014 роки

 

Таким чином, за період 2013-2014 роки по Подільському району спостерігається зменшення видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...