Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стан утримання газового обладнанняАКТ №

перевірки додержання (виконання) суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки

 

«__» квітня 2012р. м. Черкаси

 

Мною, начальником сектору НТР Управління Держтехногенбезпеки у Черкаській області, капітаном служби цивільного захисту Науменком В.В. у присутності директора ТОВ «Експрессервіс» Загороднього С.О. у період з 27 березня по 02 квітня 2012 року під час позапланової перевірки об’єкту будівництва комплексу складських та офісних приміщень по вул.Індустріальна, 14А в м.Умань, щодо перевірки додержання вимог у сфері пожежної безпеки, було встановлено наступне:

 

Ступінь ризику об’єкта – високий (зазначається згідно з Порядком розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності дня безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року № 1324)

 

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

- не надано акт прийняття виконаних робіт з монтажу автоматичної пожежної сигналізації підписаний представником державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. (дод. К ДБН В.2.5-56:2010);

- посадова особа відповідальна за протипожежний стан не пройшла навчання з питань пожежної безпеки (п.3.19 НАПБ А.01.001-2004).

2.Стан утримання території

3.Стан утримання будівель, приміщень та споруд

- не здійснено вогнезахист металевих косоурів сходів адмінбудівлі (п.2.17 ДБН В.1.1-7-2002*);

- вікна в зовнішніх стінах сходових кліток влаштовані такими, що не відчиняються (п.5.46 ДБН В.1.1-7-2002*);

- не здійснена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища адмінбудівлі та гаражу (п.4.21 ДБН В.1.1-7-2002*);

- не відокремлено побутові приміщення від складу протипожежною перегородкою 1-го типу та перекриттям 3-го типу (п.4.13 ДБН В.1.1-7-2002*);

- не встановлені протипожежні ворота в прорізах протипожежних стін складу (п.2.14, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002*);

4.Стан утримання евакуаційних шляхів і виходів

- ширина коридору адмінбудівлі менше 1,4 м. при двосторонньому розташуванні дверей, що відчиняються з приміщень у коридор (п.5.28 ДБН В.1.1-7-2002*);

- не влаштовані двері виходу з коридору у сходову клітину адмінбудівлі (п.5.20 ДБН В.1.1-7-2002*);

- влаштовано не протипожежним люк виходу на горище адмінбудівлі (п.2.14, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002*);

- не влаштовано другий евакуаційний вихід з цокольного поверху адмінбудівлі (п.5.13 ДБН В.1.1-7-2002*);

- не влаштовано окремий вихід назовні, який відокремлений суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу, зі сходової клітки, що веде з цокольного поверху (п.5.9 ДБН В.1.1-7-2002*).Стан утримання електрогосподарства

– не здійснений замір опору ізоляції електричних мереж (п.5.1.34 НАПБ А.01.001-2004).

6.Стан утримання систем опалення .

7.Стан утримання систем вентиляції і кондиціонування.

- не передбачені механізовані приводи для відкривання фрамуг у верхній частині вікон для цілей димовидалення. (п.5.2 підпункт г) СНиП 2.04.05-91);

- не встановленні вогнезатримуючі клапана на повітропроводах, в місцях перетинання повітропроводом протипожежних перегородок (4.109 СНиП2.04.05-91).

Стан утримання газового обладнання.

9.Наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту.

10.Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

- не виконано монтаж внутрішнього протипожежного водогону складу(п.8.4.58 НАПБ А.01.001-2004);

11.Наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння.

- об’єкт не забезпечений первинними засобами пожежогасіння (п.8.4.4 НАПБ А.01.001-2004).

12.Інші порушення вимог нормативних документів, що мають місце на об'єкті.

- комплекс складських та офісних приміщень не обладнаний блискавкозахистом (п.4.42 ДБН В.1.1-7-2002*).

Акт складено у двох примірниках.

Підписи членів комісії: ________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

 

(підпис) (П.І.Б.)

 

Зауваження до акта_____________________________________________________________ (записуються у разі їх наявності в суб'єкта господарювання до результатів перевірки і є невід'ємною частиною акта.)

_______________________________________________________________________________

 

Один примірник акта отримав:

 

(дата) (підпис) (П.І.Б. особи, яка отримала акт)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...