Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаних джерел. Таким чином, проведене дослідження підтверджує важливість суспільно-географічного вивчення транскордонного співробітництва для окреслення та вирішення проблемВисновки

Таким чином, проведене дослідження підтверджує важливість суспільно-географічного вивчення транскордонного співробітництва для окреслення та вирішення проблем соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів. Окреслення меж транскордонного простору, в рамках якого взаємодіють регіональні соціогеосистеми, залежить від поставлених завдань. Отже, транскордонне співробітництво може здійснюватися як між адміністративними районами, так і між областями сусідніх країн першого, другого та третього порядків суміжності.

Повноцінне використання можливостей транскордонного співробітництва України залежить від таких чинників, що його стримують:
♦ неповне нормативно-правове врегулювання повноважень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо надання їм більшої самостійності у вирішенні спільних із регіонами сусідніх держав завдань регіонального та місцевого розвитку;
♦ відсутність системного І перспективного підходу до організації транскордонної співпраці, у тому числі - відсутність кваліфікованих кадрів, що володіють основами знань із практичного менеджменту, здатних готувати необхідні проектні пропозиції та співпрацювати з фахівцями країн - членів та кандидатів на вступ до Європейського Союзу;
♦ недостатній рівень співпраці із закордонними учасниками транскордонного співробітництва щодо розвитку інфраструктури для наукових досліджень, технологічних розробок, освіти, культури, зв'язку, охорони здоров'я, використання потенціалу єврорегіонів для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
• низький рівень залучення до транскордонного співробітництва підприємницьких структур, недержавних установ та громадських організацій;
• повільні темпи здійснення розбудови прикордонної інфраструктури, спрощення процедур митного контролю та усунення перешкод на шляху транзиту товарів і переміщення людей.
Існування зазначених проблем зумовлює необхідність розроблення даної Концепції та на її основі - Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки. Метою цієї Програми є поліпшення якості життя громадян та стимулювання розвитку транскордонного співробітництва.

Список використаних джерел

1. Бєленький П. Ю., Мікула Н. А. Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва // Зовнішньоекономічний кур'єр. – № 1–2 . – Львів : ТПП, 2001. – С. 9 – 13.

2. Дергачев В.А. Геоэкономика (современная геополитика). Учебник для вузов. – Киев: ВИРА-Р, 2002. – 512 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів // Регіональна політика: методологія, методи, практика. / Колектив авторів. Монографія. НАН України. Інститут регіональних досліджень. За ред. академіка НАНУ М.І.Долішного – Львів, 2001. 719с. – С. 654-697.4. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины) [монография] / Л. Н. Немец. – Х. : «Факт», 2003. – 383 с.

5. Петренко З. О. Прикордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / З. О. Петренко. — Київ, 2001. — 17 с.

6. Терещенко Т. В. Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Т. В. Терещенко. – К., 2005. – 20 с.

7. Урбан О. А. Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О. А. Урбан. — Львів, 2004. — 20 с.

8. Харко В. Ю. Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В. Ю. Харко. – Львів. – 2008. – 24 с.

9. Підгрушний Г.П. Територіальна організація транскордонного простору: постановка проблеми та практичне значення дослідження // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирский, 2009. – 488 с. – С. 374 – 377.

10. Вертинская Т. С. Регионы в международных экономических отношениях / НАН Беларуси. Ин-т

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...