Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема наукової роботи: «Кримінально-правова характеристикатерористичного акту»

Поняття «терористичного акту» закріплене в статті 258 Кримінального Кодексу України, а саме - що це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою.

Тероризм як негативне соціально-політичне і кримінальне явище існує і досліджується давно. На початку XXI ст. проблема тероризму і боротьби з ним є водночас новою і не новою. Але тероризм сьогодні – складніший і небезпечніший. Нині він перетворився у потужну зброю, інструмент і навіть технологію, що використовуються проти влади, суспільства і людства в цілому.

Безпосереднім об’єктом тероризму є безпека держави у різних сферах її функціонування: політичній, економічній, соціальній, національній, релігійній тощо, що залежать від спрямованості конкретного суспільно небезпечного діяння та вимог терористів, які прагнуть незаконним шляхом змінити управління у тій чи іншій сфері національної безпеки.

Вважалось, що тероризм виникає, коли суспільство перебуває у глибокій кризі, в першу чергу, коли у суспільстві відбувається криза державно-правової системи та ідеології. В такому суспільстві з'являються певні опозиційні групи, які ставлять під сумнів законність існуючої влади, всієї системи управління. Якщо такі групи дійдуть до думки, що досягнути зміни влади шляхом закону вони не в силі, то, найвірогідніше, вони намагатимуться досягти бажаного через насильство, тобто тероризм. При цьому моральним виправданням насильства такі угруповання вважатимуть високу мету, важливість і чистоту своїх поглядів і намірів. Таким був тероризм на ранніх стадіях свого розвитку, коли обирав своїм об'єктом політичних лідерів або представників влади, як безпосередньо істинних винуватців своїх "бід”.

Сьогодні тероризм перестає бути проблемою лише країн де існує політичний, національний чи релігійний розлад. Тероризм у наш час набуває рис глобальної проблеми людства і тому проблема боротьби з ним є однією з найактуальніших, що стоять перед міжнародною спільнотою.

Кожна держава, що засуджує тероризм, має своїм правовим обов'язком визнати це явище злочином. Україна не є винятком. Адже наша держава за останній період перебуває у «злочинному» стані. І серед багатьох кримінальних правопорушень,які здійснюються в нашому суспільстві, чільне місце посідають терористичні акти.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...