Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. В. Безсонов «Пропаганда і маніпуляція як інструменти духовного 

1. В. Безсонов «Пропаганда і маніпуляція як інструменти духовного

поневолення». Ідеологія духовного придушення - М., 1978. /Www.antiglobalizm.org / drugs.html

2. Бiденко А. Нейролінгвістичне програмування як засіб політичної реклами //http://www.spa.ukma.kiev.ua/article.php?story=20040423112342255

3. Блинкина-Мельник М. Рекламный текст : задачник для копирайтеров / М. Блинкина-Мельник. - М. : ОГИ, 2003. - 200 с.

4. Бойко О. Анатомія політичного маніпулювання : навч. посіб. / О. Бойко. - Ніжин : ДС Міланік, 2007. - 223 с.

5. В. Брітков, С. Дубовський. Інформаційні технології в національному світовому розвитку. - Суспільні науки і сучасність. № 1, 2000./ Www.antiglobalizm.org / inform.html

6. М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: навчально-методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003.

7. Винарик, Л. С. Информационная культура в современном обществе / Л. С. Винарик, Я. Г. Берсуцкий, А. Н. Щедрин. — Донецк, 2003. — 322 с.

8. Гаврилин, Ю. Ф. Реклама и рекламная деятельность : учеб. пособ. / Ю. Ф. Гаврилин, Э. С. Трифонов.— Челябинск : Из-во ЮУрГУ, 2000. — 110 с.

9. Гаджієв К.С. Політична наука: Навчальний посібник. - 2-е вид. - М.: Междунар.отношенія, 2008. - 400 с.

10. Гребенкин Ю. Психотехнологии в рекламе : учеб. пособие / Ю. Гребенкин. - Новосибирск : РИФ- плюс, 2000. - 214 с.

11. Гримак Л. «Гіпноз реклами» / / www.antiglobalizm.org / antiglob.html

12. Данілін А.Г. «Наркотик масової культури» / / www.antiglobalizm.org / drugs.html

13. Дейян А. Реклама: Пер. с фр. – М.: Прогресс-Универс, 1993.

14. Доценко Е. Л. Психология манипуляции, механизмы и защита / Е. Л. Доценко. - СПб. : Речь, 2004. - 243 с.

15. Жмуро Д. «Теленасіліе (Маніпуляції на російських телеканалах)» / / www.antiglobalizm.org / inform.html

16. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: Психологічні чинники ефективності пропаганди // Нова політика. – 1999. – №1.

17. Зелтиня А. «Промивання мізків. Маніпуляція свідомістю суспільства і психологія сугестії »/ / psyfactor.org/lybr1.htm

18. Зикін Д. «Анатомія реклами» / / http://www.contr-tv.ru/autor/32/

19. Зикін Д. «Анатомія реклами» / / http://www.contr-tv.ru/autor/32/

20. Зикін Д. «Анатомія реклами» / / http://www.contr-tv.ru/autor/32/

21. Зикін Д. «Анатомія реклами» / / http://www.contr-tv.ru/autor/32/

22. Зикін Д. «кованим чоботом по юному мозку»/www.contr-tv.ru/print/1226/

23. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием // Адреса в Інтернеті: http://soc.lib.ru/su/162.rar

24. Кара-Мурза С.Г. «Маніпуляція свідомістю» / / www.kara-murza.ru/manipul.htm25. Кара-Мурза С.Г. «Маніпуляція свідомістю» / / www.kara-murza.ru/manipul.htm

26. Кара-Мурза С.Г. «Маніпуляція свідомістю» / / www.kara-murza.ru/manipul.htm

27. Кара-Мурза С.Г. «Маніпуляція свідомістю» / / www.kara-murza.ru/manipul.htm

28. Кара-Мурза С.Г. «Маніпуляція свідомістю» / / www.kara-murza.ru/manipul.htm

29. Кара-Мурза С.Г. «Маніпуляція свідомістю» / / www.kara-murza.ru/manipul.htm

30. Кастельс, М. Інформаційне суспільство та держава добробуту / М. Кастельс, П. Хіманен. — К. : Ваклер, 2006. — 230 с.

31. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. – М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997.
32. Кошарная, Г. Б. Организация и планирование рекламной кампании (рекламный менеджмент) / Г. Б. Кошарная. — Пенза : Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2001. — 96 с.

33. Кривцун К. «Маніпуляція свідомістю в ЗМІ» / / zhurnal.lib.ru / k / kriwcun_k_a /

34. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – Питер, 2006.

35. Лебедєв-Любимов О.М. Психологія реклами: наукове ізданіе.-2-е ізданіе.-384 с.: Іл.-СПб., 2007

36. Лук'янець, Т. І. Рекламний менеджмент / Т. І. Лук'янець. — К. : КНЕУ, 2003. — 440 с.

37. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002.

38. Маруховський, О. О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади / О. О. Маруховський. — К., 2007. — 136 с.

39. Маяковський В. В. Агитация и реклам. – М., 1959. – Т. 12.

40. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы. – Х.: Гуманитарный Центр, 2004.

41. Мунтян П. «Вплив мережі Інтернет на розвиток людини як психологічна проблема» / / psynet.carfax.ru /

42. Ольшанский Д. В. Политический PR / Д. В. Ольшанский. - СПб. : Питер, 2003. - 544 с.

43. Политология: словарь-справочник / Ред. М.А. Василика, М.С. Вершинина. – М., 2001.

44. Політологія для юристів: Курс лекцій / За ред. проф. Н.І. Матузова і проф. А.В. Малько. - М.: Юрист, 2009. - 774 с.

45. Пугачов В.П., Соловйов А.І. Введення в політологію: Навч. для студ. висш.учебн.заведеній. - 3-е вид., Пере роб. і доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 447 с.

46. Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня / Н. Петров. - М. : Прогресс, 1986. - 289 с.

47. Потяник Б. Медіа : ключі до розуміння / Б. Потяник. - Л. : ПАІС, 2004. - 312 с.

48. Почепцов Г.Г. Имидж: от фараона до президента. – К.: Адеф – Украина, 1997.

49. Пугачов В.П., Соловйов А.І. Введення в політологію: Навч. для студ. висш.учебн.заведеній. - 3-е вид., Пере роб. і доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 447 с.

50. Раковська-Башмакова О. С., Русанова Т. М. Психологічний вплив рекламної діяльності на суспільство // Адреса в Інтернеті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007-02/07rbosiio.htm

51. Сендидж Ч., Фраибургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989.
52. Сімагін Г. «Тонкощі протидії маніпуляції» / / www.contr-tv.ru/autor/8/

53. Сморгунов Л.В., Семенов В.А. Політологія: учебн.пособіе. - СПб., 2006. - 206 с.

54. Соловьев А.І. Політична комунікація: до проблеми теоретичної ідентифікації / / Поліс. - № 3. - 2002. - С.5-18.

55. Сороченко В. «Енциклопедія методів пропаганди» / / www.antiglobalizm.org/free/propag2.html

56. Сороченко В. Энциклопедия методов пропаганды. Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама // Адреса в Інтернеті: http://www.compromat.ru/main/prismi/propaganda.htm

57. Сороченко В. «Обережно - недобросовісна реклама!» / / Www.antiglobalizm.org / free.html

58. Сороченко В. «Обережно - недобросовісна реклама!» / / Www.antiglobalizm.org / free.html

59. Фаворська О. Брудні виборчі технології // Адреса в Інтернеті: http://www.spa.ukma.kiev.ua/article.php?story=20040423105245927

60. Ходів А. «Маніпуляція та освіта» / / www.contr-tv.ru/print/1290/

61. Ходів А. «Маніпуляція та освіта» / / www.contr-tv.ru/print/1290/

62. Ходів А. «Маніпуляція та освіта» / / www.contr-tv.ru/print/1290/

63. Г. Шиллер «Маніпулятори свідомістю» / / www.antiglobalizm.org / antiglob.html

64. Г. Шиллер «Маніпулятори свідомістю» / / www.antiglobalizm.org / antiglob.html

65. Є. Широкова, Л. Карпенко «Свобода слова на ТБ: погляд зсередини і зовні» / / anti-glob.narod.ru /

66. Bignel J. Media semiotics. An introduction / J. Bignel. - Manchester, etc., 1997.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...