Главная Обратная связь

Дисциплины:


Страхування на випадок безробіттяКошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття використовуються на виплату матеріального забезпечення безробітних та надання соціальних послуг у сприянні працевлаштуванню незайнятого населення.

Види матеріального забезпечення:

ü допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

ü матеріальна допомогау період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

ü допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Види соціальних послуг:

ü професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

ü пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

ü інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

 

 

Державна служба зайнятості – виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, здійснює заходи сприяння зайнятості населення, зокрема надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої роботи, працевлаштування громадян на вільні та новостворені робочі місця, працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення на заброньовані робочі місця, у тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям та шляхом організації підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян шляхом організації професійного навчання, організації тимчасових громадських робіт тощо.

З метою реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, та на виконання Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, державною службою зайнятості відкрито доступ до отримання громадянами соціальних послуг у будь-якому центрі зайнятості, незалежно від їх місця проживання чи перебування.

У 2011 році на обліку в державній службі зайнятості перебувало 1,9 млн. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 1,4 млн. осіб, з яких отримували допомогу по безробіттю – 1,2 млн. осіб.

Державною службою зайнятості у 2011 році було працевлаштовано 762,7 тис. незайнятих громадян, що на 18,2 тис. осіб більше, ніж у 2010 році.

Державна служба зайнятості здійснює працевлаштування безробітних громадян шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Протягом 2011 року за рахунок надання дотацій працевлаштувалися 35,4 тис. осіб.Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних у 2011 році державна служба зайнятості здійснювала комплекс заходів для тих, хто бажає започаткувати власну справу: проводила навчання основам підприємництва, складанню бізнес-планів, а також надавала таким безробітним фінансову підтримку у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. Протягом 2011 року таку допомогу для організації підприємницької діяльності отримали понад 17 тис. осіб. Розгортання підприємницької діяльності безробітними, здійснювалось у сфері побутових послуг населенню, сільськогосподарського виробництва, торгівельно-посередницької діяльності, пасажирських перевезень та ремонту автомобілів, бухгалтерських, комп’ютерних, юридично-консультаційних, ветеринарних, перукарських послуг, послуг у сфері туризму тощо.

Розвиток гнучкої, орієнтованої на вибір актуальних на ринку праці професій, системи профорієнтації – один з пріоритетів діяльності державної служби зайнятості. Заходи, спрямовані на розвиток професійної орієнтації, стали невід’ємною складовою територіальних програм зайнятості населення у всіх регіонах. Активно впроваджуються інноваційні форми профорієнтаційної роботи, які забезпечують оперативність, гнучкість, мобільність та доступність профорієнтаційних послуг. Державною службою зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо відродження престижу робітничих професій серед населення, підвищення мотивації до праці, розвитку професійної кар’єри.

Протягом 2011 року профорієнтаційними послугами державної служби зайнятості охоплено понад 4,3 млн. осіб, з них – понад 1,7 млн. незайнятих осіб.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що шукають роботу, вимогам роботодавців, державна служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних. Надання соціальних послуг з професійного навчання, в першу чергу, орієнтовано на організацію професійного навчання безробітних, які не мають професії, або займали місця, які не потребують професійної підготовки, на підвищення кваліфікаційного розряду робітників з числа безробітних, які тривалий час перебувають на обліку, розширення компетенції шляхом стажування або спеціалізації безробітних. Особлива увага приділяється соціально-незахищеним категоріям населення з числа безробітних та інвалідам з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та прискорення їх працевлаштування.

В цілому по Україні у 2011 році за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 215,6 тис. безробітних громадян, що на 6% більше, ніж у 2010 році. Професійна підготовка, перепідготовка здійснювалася за 300 напрямами, професіями та спеціальностями.

Державна служба зайнятості надає можливість тимчасового працевлаштування, як безробітним, так і особам зайнятим трудовою діяльністю. Так однією з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних, надання можливості постійного закріплення на робочому місці – є організація оплачуваних громадських робіт. Протягом 2011 року до оплачуваних громадських робіт було залучено 363,0 тис. осіб, що на 14,1% більше ніж у 2010 році. Такі роботи були організовані переважно на об’єктах соціальної сфери, а саме: із благоустрою та озеленення населених пунктів, попередження та ліквідації наслідків весняних повеней та паводків, виконуються роботи з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, а також з впорядкування могил захисників Вітчизни.

Діяльність державної служби зайнятості сприяла покращенню ситуації на ринку праці.

За даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, що здійснюються Держкомстатом України, чисельність зайнятого населення віком 15-70 років в середньому за 2011 рік, порівняно з 2010 роком, збільшилась на 58,2 тис. осіб та становила 20,3 млн. осіб. Рівень зайнятості населення зріс за означений період в середньому по Україні з 58,5% до 59,2%.

Чисельність безробітних, у порівнянні з 2010 роком, зменшилась на 52,9 тис. осіб і в середньому за 2011 рік склала 1,7 млн. осіб. Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 8,1% економічно активного населення у 2010 році до 7,9% у 2011 році. Слід відзначити, що рівень безробіття в Україні був нижчим, ніж у середньому по країнах Євросоюзу, де він становив 9,7%, зокрема, в Угорщині – 10,9%, Болгарії – 11,2%, Естонії – 12,5%, Португалії – 12,9%, Словаччині – 13,5%, Ірландії – 14,4%, у Литві та Латвії – 15,4%, Греції – 17,7%, Іспанії – 21,7%.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...