Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рентабельность виробництваРезюме

ТОВ «Фруктово-овочева компанія» здійснює торгівельно – заготівельну діяльність в галузі агропромислового комплексу.

Покращення якості та підтримка в належному стані зібраного врожаю стає все найбільш актуальним та важливим завданням, оскільки потреба ринку в свіжих овочів та фруктів високої якості постійно зростає.

ТОВ «Фруктово-овочева компанія» планує займатися зберіганням плодів овочів та фруктів (яблука, груші, сливи, абрикос, нектарин, банани, хурма, томати, огірки, дині, зелені культури та інш.), в регульованому газовому середовищі (РГС) та очікує зайняти вагоме місце серед постачальників вказаної продукції. Найбільш унікальним є те, що технологія РГС зменшує концентрацію кисню в спеціально обладнаному приміщені зменшуючи при цьому газообмін фруктів та овочів з зовнішнім середовищем, що дозволяє зберігати продукції в декілька раз довше ніж за умов зберігання в холодильних камерах, та водночас є набагато рентабельнішою.

Необхідно підкреслити, що в Україні спостерігається дефіцит постачальників подібних видів послуг і ринок овочів та фруктів забезпечений лише на 5-7%, в той час як ціни на тепличну продукцію продовжують стрімко зростати, особливо в зимовий період.

Реалізація продукції планується в межах м. Києва та Київської області серед торгівельних мереж "Фуршет", "Велика кишеня" и Fozzi ("Сільпо", "Фора", "Дніпрянка", "БуміМаркет").

Обсяг виробничих потужностей на ТОВ «Фруктово-овочева компанія» буде досягати 1400 т у рік.

Для забезпечення розвитку виробництва: закупівлі сировини, підвищення її якості та конкурентоспроможності необхідні додаткові кошти.

 

2.Суть проекту та характеристика робіт

ТОВ «Фруктово-овочева компанія»

Основний вид діяльності – торгівельна, виробнича.

Підприємство планує займати територію загальною площею 1000 м2, де будуть розміщені:

- офіс, адміністративна будівля;

- приміщення для зберігання овочів та фруктів;

- гаражі;

- лабораторія;

- площа для завантаження та відвантаження продукції.

ТОВ «Фруктово-овочева компанія» спеціалізується на зберіганні овочів та фруктів (яблука, груші, сливи, абрикос, нектарин, банани, хурма, томати, огірки, дині, зелені культури та інш.) в регульованому газовому середовищі (РГС).

В умовах зростання конкуренції підприємство тримає курс на закупівлю сучасного обладнання, впровадження нових технологій, збереження товарного виду та високої якості продукції. З цією метою передбачено купівлю овочів та фруктів «з перших рук» на оптових ринках півдня України (Херсонська, Дніпропетровська області та АР Крим), щоденний контроль за виробничим процесом, процесом зберігання, завантаження та розвантаження.Для здійснення господарської діяльності необхідно створити автотранспортний парк, складське приміщення та технологію.

 

Вартість технологій Регульованого газового середовище (РГС) становить 520 тис. грн.. Вартість автопарку розраховано в таблиці 1.

Табл. 1. Вартість автопарку

Автотранспортний парк Кількість Ціна, 1 шт. Всього.
Газ 3302
Таврия Пик-ап

Загальна вартість автопарку буде становити приблизно 665 тисяч грн.

Будівлю під склади, та територію для автотранспортного парку та офіс планується брати в оренду.

Конкуренти не здатні задовольнити потреб українського ринку в повній мірі, оскільки існує 2 склади по 700 і 900 т. в Дніпропетровській області та ряд маленьких складів по 5 - 10 т. на заході України.

Зберігання в регульованому газовому середовищі є технологією, що дозволяє значно підвищити термін зберігання продукції зі збереженням всіх її якостей.

Термін «регульована атмосфера (РА)» (controlled atmosphere CA) є більш точним і вірним відносно вказаного раніше терміну «регульована газова атмосфера» (РГС). Сьогодні в науковій літературі можна зустріти обидва терміни РА та РГС.

Суть технології РГС полягає у створені середовища з чітко встановленими характеристиками, враховуючи :

- температурний режим збереження;

- вологість повітря;

- склад атмосфери в камері схову, безпосередньо підтримання рівня вуглекислого газу та кисню.

Якщо склад кисню в атмосфері земної оболонки складає 21%, азоту 78%, вуглекислого газу 0,03% то в умовах РГС повинен дотримуватись рівень вуглекислого газу на рівні 10-15%.

Плоди, поміщені в замкнене середовище, завдяки природньому газообміну змінюють парціальний тиск СО2 та рівень кисню в навколишній атмосфері. При зберіганні плодів кількість кисню в атмосфері знижується й, відповідно, знижується його парціальний тиск. Як наслідок газообмін плодів уповільнюється а концентрація СО2 при цьому зростає.

На продовження строків зберігання продукції можуть впливати різні комбінації вмісту кисню й СО2. Зниження вмісту кисню при зберіганні фруктів, овочів і квітів впливає на наступні фактори:

§ зниження інтенсивності газообміну;

§ зниження процесів окиснення;

§ уповільнення дозрівання;

§ збільшення тривалості зберігання;

§ затримка розпаду хлорофілу;

§ зниження ступеня створення етилену;

§ зміна жирового й кислотного синтезу;

§ зменшення ступеня руйнування розчинних пектинів;

§ утворення небажаних запахів;

§ зміна структури тканин;

§ розвиток фізіологічних хвороб.

Відповідно підвищення вмісту СО2 впливає на:

§ уповільнення синтетичних реакцій у клімактеричний період;

§ затримку початку дозрівання;

§ гальмування деяких ферментативних реакцій;

§ зниження утвору деяких органічних з'єднань;

§ зміна процесів метаболізму органічних кислот;

§ затримку розпаду хлорофілу;

§ підвищення смаку й аромату;

§ розвиток фізіологічних хвороб;

§ зниження грибкових утворів;

§ придушення впливу етилену;

§ зміни в змісті цукру (картопля);

§ затримку розвитку після збору врожаю;

§ збереження м'якості;

У регульованій атмосфері у порівнянні зі зберіганням у звичайному повітряному середовищі, краще зберігається якість плодів, довше зберігається забарвлення, уповільнюються гідролітичні процеси розпаду протопектину (плоди довше залишаються твердими). СО2 і кисень також впливають на біосинтез етилену в плодах і його біологічну дія на процеси дозрівання.

Також можна використовувати хімічні регулятори росту, що застосовуються у якості засобів керування біологічними процесами на гормональному рівні. Найбільш важливий із цих гормонів, відповідальний за дозрівання, є етилен. Підприємство може використовувати вітчизняний препарат "Фітомаг", ефективний в інгібіруванні ендогенного й екзогенного етилену в овочах і фруктах, та абсолютно безпечний для людини й тварин.

Тенденції розвитку підприємства та обсягу виробленої продукції:
-розширення виробничих потужностей;
- створення овоше- та фруктосховищ біля всіх великих міст України;
-підвищення якості продукції;
-збільшення строків зберігання продукції;
- виробництво конкурентоспроможної продукції за рахунок нижчих витрат, а отже і цін;
- впровадження політики гнучких цін і прискорення виходу на ринок за рахунок цих коштів;

Аналіз слабких і сильних сторін овочесховища вказує на необхідність ведення активної роботи із просування своєї продукції на ринок, удосконалювання форм роботи з покупцями, а також налагодження прямих контактів з потенційними клієнтами.

3.Оцінка ринку збуту

Продукція підприємства є конкурентоспроможною й користується величезним попитом. В умовах постійно зростаючого попиту споживачів на свіжу продукцію, одним з основних ринків збуту для виробників овочів і фруктів усі частіше виступають мережі супермаркетів. За даними компанії GFK Україна 58% відвідувачів супермаркетів поза сезоном масового виробництва купують плодоовочеву продукцію саме в супермаркетах. Близько 60% супермаркетів розташовані в Києві.

Різні супермаркети мають різну кількість постачальників: від декількох великих до декількох десятків дрібних (при цьому супермаркет повинен витрачати великі ресурси на моніторинг такої великої кількості постачальників). Міжнародний досвід показує, що кількість постачальників до міжнародних мереж супермаркетів здебільшого не перевищує 10-15 виробників, які забезпечують 90% товарообігу плодоовочевого відділу. Тому наше підприємство має мати широкий спектр продукції.

За останні кілька років відносини між торговельними мережами і виробниками набули якісно нового рівня. Відносини мають мати високий професійний рівень і будуватися на взаємовигідних умовах. Таке співробітництво, в першу чергу, вимагатиме від підприємства, і від мереж роздрібної торгівлі великої уваги до якості, сертифікації та належної упаковки продукції. Від прямих контрактів між виробниками та супермаркетами виграють як виробники продукції, так і її споживачі. Виробники одержують розумну ціну та постійний канал збуту, а споживачі — стабільне постачання свіжої продукції за прийнятною ціною.

Реалізація продукції планується в межах м. Києва та Київської області серед торгівельних мереж "Фуршет", "Велика кишеня" и Fozzi ("Сильпо", "Фора", "Днепрянка", "БумиМаркет").

4.Аналіз стану галузі та оцінка конкуренції

Провідними конкурентами ТОВ «Фруктово-овочева компанія» є:

- Тепличні господарства;

- Імпортна продукція.

При формуванні обсягу продажів ключове місце займає питання ціноутворення. Враховуючи розбалансування механізму ціноутворення, значний рівень конкуренції на підприємстві застосовується цінова еластичність. Ціни встановлюються на основі угоді між покупцями й підприємством з урахуванням економічних інтересів. Зниження цін зумовлене підвищенням обсягів випуску продукції та скороченням за рахунок цього витрат виробництва.

За основу маркетингової політики найкраще вибрати стратегію лідерства по витратах. Головне завдання даної стратегії полягає в одержанні й підтримці величини витрат на більш низькому рівні ніж у конкурентів, тим самим пропонуючи покупцям більш низьку ціну. Це можна досягти, тому що технологія зберігання овочів у РГС вимагає набагато менше витрат ніж на тепличне господарство.

План маркетингу

Стратегія маркетингу включає комплексну систему організації закупівель і збуту продукції, що включає аналіз ринку, взаємодію різних видів діяльності підприємства: планування, ціноутворення, продаж (закупку), доставку продукції й надання послуг, де існує потреба в реальних і потенційних покупцях.

Основною метою маркетингу є забезпечення максимального обсягу прибутків в процесі купівлі - продажу, в той час як задоволення попиту є чинником досягнення мети, збереження положення на ринку й зміцнення позицій. На підприємстві створена служба маркетингу, яка є структурним підрозділом та забезпечує виробничо-збутову діяльність.

Для розв'язку вказаних завдань служба маркетингу взаємодіє з іншими структурними підрозділами підприємства.

Овочі та фрукти відносять до продуктів першої необхідності, попит на які завжди був, є й буде, тому є сенс створення такого виробництва, тим більше що обсяги реалізації продукції зростають.
Ціна на овочі та фрукти є сезонною, що змінюється взимку порівняно з літом або весною в кілька разів. Графічно динаміку змін цін на деякі овочі та фрукти наведено в схемі 1.

 

Гарбуз Виноград
Диня Груша
Слива Яблука

Схема1. Динаміка цін на продукти за 2006-2008 рр.

Завдяки новим технологій РГС стало можливим збереження врожаю досить тривалий час. В таблиці 2 вказано терміни зберігання овочів та фруктів в регульованому газовому середовищі.

Табл. 2. Терміни зберігання овочів та фруктів в РГС.

Назва овочів/ фруктів Термін зберігання
Абрикос, слива 1 мес
Гарбуз 3 міс
Виноград 1-6 міс
Вишня, черешня 10 днів
Груша 1-6 міс
Диня 3 міс
Капуста 7-8 міс
Коренеплоди 6-8 міс
Цибуля та часник 6-8 міс
Огірки 4 міс
Томати 4 міс
Тиква 4 міс
Яблука зимові 3-9 міс
Яблука літні 1.5…3 міс

Таблиця 3 показує зміну цін між періодом закупівель і періодом реалізації:

Табл.3. Зміна цін між періодом закупівель і періодом реалізації

  Ціна закупівлі Ціна продажу
  кг т $ кг т $
Томати 0,9
Огірки
Яблука 1,5
Груши 1,8
Виноград
Сливи 1,5

Як видно з таблиці 3 різниця в цінах покупки та реалізації дуже значна, близько 100%.

Продукти нашого підприємства не містять шкідливих хімічних добавок, які містяться в продукції інших виробників, що є безсумнівним плюсом для нашої продукції.

Виробничий план

При формуванні виробничого плану підприємство орієнтується більшою мірою на використання власних виробничих потужностей ніж на ринковий попит.
Тому дуже важливо заповнити склад продукцією в такому співвідношенні, щоб вона швидко реалізовувалася й задовольняла запити потенційних покупців.

Бюджет виробництва складається на основі результатів прогнозу обсягу продажу овочів та фруктів. Прогноз продажу - це припущення про майбутні обсяги реалізації продукції або послуг. В таблиці 4. наведений плановий бюджет продажу овочів та фруктів ТОВ «Фруктово-овочева компанія».

Табл. 4. Плановий бюджет продажу овочів та фруктів

Показники По кварталам Всього, грн..
I II III IV
Обьем продаж, т. 650,00 750,00 1400,00
Ціна за одиницю, тис. грн. 10,50 -
Дохід від продаж, тис. грн. 6500,00 7875,00 14375,00

Розширений плановий прогноз продажу овочів та фруктівТОВ «Фруктово-овочева компанія»наведено в табл. 5.

Табл. 5.Розширений плановий прогноз продажу овочів та фруктів

Товар Вага, т. Ціна, грн. Сума, тис. грн
Томати
Огірки
Яблука
Груши
Виноград
Сливи

При розрахунку розширеного прогнозу продаж було враховано можливий природній збиток, і товари які втратили товарний вид у розмірі 5 тонн.
Розрахунки кількості товарів, які необхідно придбати в бюджетному періоді, містить плановий документ - бюджет придбання товарів, відображений табл.6.

Табл. 6. Бюджет придбання товарів

Товар Вага, т. Ціна, грн. Сума, тис. Грн.
Томати 0,9
Огірки
Яблука 1,5
Груши 1,8
Виноград
Сливи 1,5

Кількість та номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду, визначає бюджет використання матеріалів.
Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції й методу оцінки матеріальних запасів.

Слід зазначити, що основними постачальниками сировини виступають безпосередньо товаровиробники які находяться на півдні України та продають свою продукцію на оптових ринках. Для доставки продукції на склад передбачено створити автопарк у складі наступних транспортних засобів: Газ 3302 - 7 шт, Таврія Пик-ап - 2шт.
Автопарк повинен забезпечити доставку продукції на склад, а також до місця безпосередньої реалізації.

Підприємство планує витрати на доставку продукції до складу РСГ у розмірі 120 тис. грн., що відображено наступними розрахунками:

Середня відстань = 500 км.

Вартість бензину, газу = 5 грн.

Кількість ходок = 150 шт. (в 2 сторони), = 300 шт.

Інші витрати = 5 тис грн.

Всього = 120 тис. грн.

Контроль за якістю продукції, що надходить та відвантажується зі складу РГС щодня здійснюється фахівцями лабораторії, технологічних служб.

ТОВ «Фруктово-овочева компанія» планує знаходитися біля м. Біла Церква, на місці складів колишньої військової бази, що була закрита ще в 1991 році. На сьогоднішній день є усна домовленість з відповідальними особами щодо оренди цих приміщень, та можливому подальшому їх придбанні.

Дане місце розташування підприємства вдало поєднує близькість до ринків збуту, зручність для постачальників і споживачів. У місті є великий резерв робочої сили, паливо, енергія за прийнятними цінами, гарні транспортні магістралі й відповідне газо, електро й водопостачання.

Організація праці та керування персоналом підприємства - багатопланові процеси. Вони включають такі елементи, як наймання працівників, розподіл серед них обов'язків, підготовка й перепідготовка кадрів, стимулювання праці, удосконалювання організації.

На виробництві зайняте всього 20 осіб, витрати на їх утримання наведені в табл..7.

Табл. 7. Витрати на оплату праці працівників та робітників

Категории ППП Кількість осіб. Средньомісячна ЗП, грн./особу. Річні витрати на оплату праці, грн.
Офіс:      
- директор
- маркетолог
- юрисконсульт
- економіст
- бухгалтер
- торговий представник
Виробництво:      
- завідуючий
- лаборант
- оператор
- водії
- вантажники
- прибиральник
Всього:

Враховуючи платежі, що мають накладатися на зарплату то загальні вітрати на оплату праці будуть 556080 грн. Врахувати премії та інші витрати 560000 грн.

 

7.Організаційний план

Генеральный директор
Организационная структура ТОВ «Фруктово-овочева компанія» представлена ниже на схеме 3.

 


Схема 3.Організаційна структура ТОВ «Фруктово-овочева компанія» .

8.Оцінка ризику і страхування

Рівень невизначеності, ризику в представлених розрахункових результатах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фруктово-овочева компанія» залежить значною мірою від зовнішніх, факторів.
На підприємство впливають зовнішні суб'єкти господарської діяльності, державні органі й інші фактори впливу, у тому числі:

- прямого впливу: постачальники, трудові ресурси, установи державного регулювання, споживачі та конкуренти;

- непрямого впливу: стан економіки виробничого потенціалу, соціально-культурні зміни.

У період становлення ринкових відносин стан законодавства характеризується не тільки складністю, але й рухливістю, а іноді й невизначеністю, що безсумнівно позначається на ступені ризику.

Зміна стану економіки значно впливає на вартість матеріальних ресурсів і купівельну спроможність споживачів. Коливання курсу долара США щодо валюти України непередбачені. Страховим гарантом підприємства виступає страхова компанія "Альбатрос".

9.Фінансовий план та стратегії фінансування

Фінансовий результат передбаченої діяльності підприємства відбиває звіт про прибутки та збитки, табл. 8.

Таблиця 8. Звіт про прибутки та збитки

Найменування показників Сума (тис. грн.)
Виручка від реалізації 14375,00
Собівартість продукції 1580,00
Транспортні витрати 120,00
Заробітна плата 560,00
Утримання 20,00
Амортизація (Знос) 2,00
Операційний прибуток 12000,00
Прибуток до оподаткування 9718,00
Чистий прибуток 7285,5

 

Для повної реалізації проекту необхідно 4500,00 тис. грн. Ці грошові кошти будуть використані на закупівлю технології, тари, інших основних засобів, оренду приміщень, заробітну плату та на інші господарські потреби протягом першого року.

Аналіз валових доходів і витрат доводить доцільність здійснення проекту.

Очікуваний прибуток підприємства

Пр. = Vпр * (Цр - Сп);

де

Цр – оптова ціна одиниці (тонни) продукції;

Сп – валова собівартість одиниці (тонни) продукції;

Vпр – об’єм реалізованої продукції.

Пр. = 1390т. * (10833грн. – 2200грн.) = 12000000,00 грн.

Валовий оборот

ВО = Vпр * Цр;

ВД = 1390т. * 10833грн. = 14375,00 тыс. грн.

Валові витрати

ВВ = Vпр * Сп;

ВВ = 1390т. * 2200грн. = 3058000 грн.

Рентабельность виробництва

Урп = (сумма прибутку / валовий оборот) * 100%;

Урп = (12000грн. / 14375,00) * 100% = 83%

Рентабельність продукції

Урпр=(сумма прибутку/валові витрати )*100%;

Урпр = (12000000грн. / 3058000) * 100% = 300%.

 

 

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...