Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 3. КонкуренціяСтворюючи міні-пекарню «Здоба» засновник розраховує, що потенційними споживачами виробленої продукції будуть жителі смт. Решетилівка. Для вивчення цього було використано метод опитування (додаток Б).

Опрацьовані результати опитування дають змогу зробити висновки:

- з поміж сукупності вимог і побажань споживачів, ми визначили, що у подальшому потрібно розширювати асортимент і номенклатуру продукції;

- у подальшому підвищення якості продукції кондитерських виробів з широким використанням різних натуральних добавок, забезпечення встановленого та звичайного для покупця графіка продажу свіжих булочок, тістечок та інших виробів.

Дослідивши насиченість ринку продукцією хлібобулочних виробів, можна зробити наступний висновок, що населення смт. Решетилівка не повністю забезпечене даною продукцією, оскільки Решетилівський хлібозавод був викуплений і переорієнтований на виробництво сиру. Єдиним підприємством, яке займається виробництвом хлібобулочних виробів є «Кондитер», але в його асортимент входить лише випічка тортів та булочок з маком і родзинками. Тому можна сказати, що відкриття ПП «Здоба» в смт. Решетилівка є дуже вигідним проектом, оскільки попит на вироблену продукцію буде наявний завжди.

Отже, головним конкурентом нововідкритого підприємства «Здоба» є ПП «Кондитер». Проте після проведеного детального аналізу вищезазначеного підприємства, прийнявши до уваги такі фактори, як місцезнаходження, якість виробів, рівень цін, рекламну політику, слід зазначити, що в останній час його престиж дещо знизився. Відмічена тенденція до зниження якості товару, що як правило списується на погану якість борошна.

В процеси техніко-економічного обґрунтування доцільності започаткування діяльності пекарного цеху середньої потужності враховані певні недоліки конкурента. До основних недоліків конкурентоспроможного підприємства можна віднести нерегулярність поставок продукції до торгівельної мережі відповідного сегменту ринку, недостатня якість продукції, неналежне обслуговування, відсутність маркетингової політики, малий асортимент продукції.

Але у зазначеного конкурента є і суттєві переваги: велика частка ринку, більші виробничі потужності, налагоджені зв’язки з постачальниками.

Про здатність ПП «Здоба» конкурувати на внутрішньому ринку свідчать показники таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Проведемо порівняльний аналіз конкурентних переваг продукції

Фактори Максимальна кількість балів (10) ПП «Здоба» ПП «Кондитер»
Продукція
Ціна
Собівартість
Якість
Технічне обслуговування
Значення для споживача
Популярність підприємства
Зв’язки з споживачами
Місце розташування
Час доставки
Зручності в користуванні
Політика кредитів - - -
Додаткові послуги
Соціальне значення
Інше
Загальна кількість балів
Коментарі х

 Отже, аналізуючи порівняльний аспект конкурентних переваг продукції, можна сказати, що перше місце посідає ПП «Здоба», а друге –ПП «Кондитер».

Проведемо порівняльний аналіз внутрішніх сил конкурентів в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Порівняльний аналіз внутрішніх сил конкурентів

Фактори Максимальна кількість балів (10) ПП «Здоба» ПП «Кондитер»
Фінансові джерела
Бюджет ( програма маркетингу)
Технологія
Можливості збуту
Можливості постачання
Ефект масштабу
Ефект господарювання
Торгова мережа
Стратегічне партнерство
Етика фірми
Ліцензування
Патентування
Загальна кількість балів
Коментарі х

 

Отже, аналізуючи порівняльний аналіз внутрішніх сил конкурентів, перше місце посідає ПП «Здоба», друге – ПП «Кондитер».

Виходячи з цього ПП «Здоба» передбачає застосування новітніх засобів для зацікавлення споживачів та завоювання їхньої довіри. По-перше мої вироби будуть проходити контроль якості, тобто у продаж будуть надходити лише свіжі вироби, а також уся продукція буде продаватися у спеціальній паперовій упаковці. Крім цього рецептура виробів буде складатися з урахуванням пропозицій споживачів. Це сприятиме зростанню кількості клієнтів та довіри до виробів міні-пекарні «Здоба».

 


Розділ 4. План маркетингу

Програма маркетингової діяльності ПП «Здоба» базується на кінцевих результатах економічного аналізу тенденцій розвитку й сучасного стану внутрішнього ринку кондитерських виробів.

На етапі започаткування своєї діяльності і подальшого розвитку ПП «Здоба» має намір зайняти певну частину ринку. Головним способом розповсюдження товару буде дворівневий канал:

 

 


Це в свою чергу забезпечить реалізацію 65% кондитерських виробів, а 35% припадає на фірменну торгівлю.

У собівартість реалізованої продукції будуть включені витрати на рекламу, які наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Витрати на рекламу на 2009 рік ПП «Здоба»

Види засобів розповсюдження рекламної інформації Місяці 2010 року За рік
Газети, грн.
Буклети, грн.
Дегустації, грн.
Зовнішня реклама, грн. - - - - - - - - - - -
Всього

 

У плановому періоді планується зростання обсягу продаж за рахунок розширення місця збуту продукції. Окрім смт. Решетилівка планується реалізувати продукцію в Решетилівському районі.

Будь-яке підприємство для ефективного збуту певного виду продукції проводить ряд заходів по підвищенню репутації товарів та іміджу підприємства.

В ПП «Здоба» репутація товару буде здійснюватися за аспектами якості продукції, смаковими, екологічної чистоти, без консервантів. Також будуть проводитися різного виду знижки, акції дегустації та позитивна пропаганда.

Обсяг продажу продукції та величина валового прибутку значною мірою залежить від рівня цін на виробництво. Цінова політика фірми має передбачати такі варіанти ціноутворення:

- для продукції, яка відсутня на ринку, ціна формується з урахуванням валових витрат і мінімізацію прийнятого для виробництва прибутку;

- врахування ціни на продукцію виробників конкурентів;

- за умови оптової закупівлі може передбачатися гнучка система знижок.

Попит га борошняні кондитерські вироби не є еластичним показником, тобто збільшення чи зменшення цін практично не вливає на коливання обсягу попиту.

Відпускна ціна на продукцію, яку буде виготовляти ПП «Здоба» становитиме:

1. Булочки 200 г:

- ванільна родзинка – 4,00 грн.;

- з повидлом – 4,00 грн.;

- з корицею та родзинками – 4,00 грн.;

2. Рулети 500 г:

- з маком – 7,00 грн.;

- з повидлом – 7,00 грн.;

3. Тістечка 150 г:

- еклери – 4,50 грн.;

- ромова бабка – 2,50 грн.;

- трубочки з кремом – 3,50 грн.;

- кекси – 3,00 грн.;

4. Піца 250 г:

- м’ясна – 5,00 грн.;

- грибна – 4,50 грн.;

5. Пиріжки:

- з капустою – 2,00 грн.;

- з маком – 3,00 грн.;

- з повидлом – 2,00 грн.

ПП «Здоба» має ряд значних переваг для виходу на ринок з новим товаром. Витрати на рекламу складатимуть на плановий 2010 рік 4000 грн.

Отже, для сприйняття нової продукції ПП «Здоба» перший рік буде виділено значні кошти на такий вид реклами, як дегустація, що за рік складе 1200 грн.


Розділ 5. Виробничий план

Даний розділ є найголовнішим розділом у бізнес-плані. Він необхідний для того, щоб довести , що підприємство реально спроможне організувати виробничу діяльність, має в своєму розпорядженні чи може придбати необхідні для цього ресурси, а також здатне виготовляти необхідну для ринку кількість продукції відповідної якості.

Найголовнішим етапом у розробці виробничого плану є характеристика виробничого процесу, тобто на основі операцій, внаслідок яких здійснюється переробка сировини в готову продукцію.

Технологічний процес приготування борошняних кондитерських виробів ділиться на процеси, які наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Технологічний процес приготування продукції ПП «Здоба»

І. Підготовка тіста ІІ. Розділення тіста ІІІ. Випічка
1) підготовка сировини (борошна, води, дріжджів, солі) 1) поділ на шматки 1) випікання виробів
2) закваска 2) округлення шматків 2) охолодження та зберігання виробів
3) замішування 3) перше (проміжне) відстоювання  
  4) завершальне формування шматків  
  5) друге (завершальне) відстоювання  

 

Організація приготування кондитерських виробів потребує придбання та монтажу відповідного устаткування.

На основі ретельного аналізу пропозиції постачальників обладнання для міні-пекарні прийнято рішення придбати комплект технологічного устаткування у місцевого представництва Київського виробничого обладнання «Техсервіс» , м. Київ, вул. Гвардійська, 20.

Дані про комплект технічного устаткування фірми «Техсервіс» для пекарного цеху ПП «Здоба» наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

Машини і обладнання для виробничого процесу

Назва обладнання Купівля чи оренда Нове чи вживане Вартість, грн. Термін використання, місяці Амортизаційні відрахування
Просівач борошна вібраційний Купівля Нове 28,75
Машина тістовимісна АН-ХТВ Купівля Нове 78,75
Тістодільна машина ВПТД-800 Купівля Нове 226,25
Шафа ШР-1 конвенційна Купівля Нове 57,13
Електропіч 3-х секційна для випічки кондитерських виробів Купівля Нове 91,25
Візок до печі з двома поворотними каналами Купівля Нове 7,75
Тісторозкаточна машина ШВБ Купівля Нове 82,50
Кремозбивальна машина ТМБ-40 двохкамерна Купівля Нове 125,38
Форма для виробів Купівля Нове 1,63
Міні-млин кондитерський Купівля Нове 29,50
Форма «кекс» кругла (0,08 г) Купівля Нове 22,8 0,48
Форма «пасочка» (0,45 г) Купівля Нове 67,2 1,40
Форма «трубочка кондитерська» Купівля Нове 0,50
Візок для готової продукції Купівля Нове 6,75
Холодильна камера Купівля Нове 52,08
Всього х х х 790,08

 

 

Аналізуючи дану таблицю, можна сказати, що вартість всього обладнання становить 37924 грн., а також фірма щомісячно, протягом чотирьох років повинна буде відраховувати в амортизаційний фонд 790,08 грн.

Що стосується вихідної сировини, то основними її постачальниками є ВАТ «Нібулон», ЗАТ «Молочна рів’єра», ПП «Шилович». На елеваторі ПП «Здоба» закуповує борошно, олію та яйця, ЗАТ «Молочна рів’єра» постачає молоко, вершкове масло, маргарин, згущене молоко, Лохвицький цукровий завод – цукор, а оптовий магазин-склад ПП «Шилович» – сіль, дріжджі, повидло, мак, родзинки, какао, корицю, гриби, капусту, печінку та шинку. Кількість необхідної продукції та основні її види наведені в таблиці 5.3.

 

Таблиця 5.3

Кількість необхідної продукції на 2010 рік та основні її види

Найменування сировини Кількість необхідної продукції,кг Ціна, грн. Вартість сировини, грн.
Борошно 1,60
Цукор 4,50
Вершкове масло 28,00
Сіль 0,80
Яйця, шт. 4,00
Дріжджі 4,00
Олія, л. 6,00
Маргарин 14,40
Повидло 10,40
Молоко, л. 2,40
Мак 28,00
Родзинки 16,00
Кориця 20,80 20,80
Згущене молоко 12,00
Гриби 12,00
Капуста 1,35
Ковбаса 16,80
Всього х х

Отже, з даних таблиці видно, що для того, щоб забезпечити ефективну діяльність підприємству потрібно витратити 61228 грн. на придбання необхідної кількості основних видів продукції.

Далі відобразимо узагальнюючу оцінку витрат на реалізацію даного проекту у таблиці 5.4.

 

Таблиця 5.4

Витрати на реалізацію проекту

Статті витрат Вартість, грн.
Заробітна плата
Оренда
Страхування
Електроенергія
Вода
Витрати на рекламу
Витрати на придбання основних засобів
Амортизаційні відрахування
Матеріальні витрати
Інші витрати
Всього

 

Отже, аналізуючи дані таблиці можна зробити наступний висновок, що на реалізацію даного проекту власникам підприємства потрібно витратити 244263 грн.

ПП «Здоба» буде виготовляти свою продукцію у спеціально обладнаному приміщенні на відповідному устаткуванні та матиме при собі ларьок-точку для реалізації своїх товарів.

Контроль за якістю продукції буде проводитися раз на місяць, контролером кондитерських виробів смт. Решетилівка.

ПП «Здоба» отримало дозвіл на діяльність, а також офіційну довідку про відповідність приміщень санітарним вимогам.

Отже, підводячи підсумки даного розділу можна зробити наступний висновок, що для ефективної діяльності підприємству «Здоба» потрібно придбати відповідний комплект технічного устаткування та відповідну кількість сировинних матеріалів, дані про які були подані у вищенаведених таблицях. Судячи з цих даних можна сказати, що всі ці ресурси, створять достойну базу для діяльності даного підприємства.

 

 


Розділ 6. Організаційно-юридичний план

Повна назва нововідкритої міні-пекарні приватне підприємство «Здоба».

Юридична адреса: Україна, 37300

Полтавська область

смт. Решетилівка

вул. Леніна 5а

телефон: (05363) 2-03-44

ПП «Здоба» планується створити в 2010 році та зареєструвати органами місцевої влади. Дане підприємство діє на основі статуту. Цим статутом визначається напрямок діяльності підприємства, а також форми та засоби господарської діяльності. Власником ПП «Здоба» є фізична особа – Педашенко І.В. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах, тобто сплачує 25 % від отриманого прибутку.

Для новоствореного підприємства характерна така потреба в робітниках: директор, який виконує обов’язки менеджера, бухгалтера і маркетолога, технолог, пекар та продавець. Зобразимо організаційну структуру ПП «Здоба» на рисунку 6.1.

 
 

 

 


Рис 6.1 Організаційна структура ПП «Здоба»

Отже, можна сказати, що розглянута організаційна структура є функціональною.

Для вирішення юридичних питань і ремонтних робіт будуть періодично залучатися відповідні спеціалісти.

Розглянемо аналіз матриці управлінських здібностей ПП «Здоба» в таблиці 6.1.

 

 

Таблиця 6.1

Матриця управлінських здібностей ПП «Здоба»

Основні функції управління підприємством Забезпечується персоналом підприємства Необхідна зовнішня допомога Спосіб одержання зовнішньої допомоги
підвищення кваліфікації персоналу підприємства запрошення консультантів
Бухгалтерський облік + - - -
Оподаткування - + - +
Планування + - - -
Організація виробництва + - - -
Управління фінансами + - - -
Управління персоналом + - - -
Просування товарів + - - -
Управління витратами + - - -
Ціноутворення - + - +
Юридичні питання - + - +
Страхування - + - +

 

Отже, підприємство забезпечене персоналом, зокрема директор виконуватиме роботу по бухгалтерії, планування, організації виробництва, управління фінансами, управління персоналом, управління витратами. Питаннями ціноутворення, юридичні консультації потребують зовнішньої допомоги, а також страхування безпеки.

Визначимо потребу в персоналі ПП «Здоба», зокрема основних і допоміжних робітників та їх заробітну плату в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

Визначення потреби в персоналі ПП «Здоба»

Вид діяльності чи конкретне завдання Фах,необхідний для виконання даного виду діяльності Необхідна кількість Вартість персоналу Джерела покриття потреб у персоналі
Основні робітники Директор (менеджер, бухгалтер, маркетолог) Внутрішні

Продовження таблиці 6.2

Допоміжні робітники Пекар Технолог Продавець Внутрішні
Залучені Юрист Зовнішні
Всього х х

 

Отже, аналізуючи дані таблиці можна сказати, що необхідна кількість робітників для діяльності підприємства 6 чоловік, заробітна плата яких за місяць становить 7150 грн. джерела покриття потреб у персоналі основних та допоміжних робітників є внутрішніми, тільки послуги юриста залучені, їх вартість становитиме 150 грн. в місяць.

Форма оплати праці погодинна для допоміжних робітників та залучених працівників. Директор має фіксовану ставку заробітної плати. Премії персоналу будуть встановлюватися у вигляді тринадцятої заробітної плати в грудні місяці поточного року з прибутку ПП «Здоба».

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...