Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 7. Оцінка ризиківПри розробці бізнес-плану була проаналізована можливість виникнення ризиків, які можуть негативно впливати на результати підприємницької діяльності:

- виробничі – можливість невиконання підприємством своїх зобов’язань за контрактами;

- фінансові – можливість порушення підприємством своїх зобов’язань перед інвесторами;

- інвестиційні – можливе знецінення інвестиційно-фінансового портфеля;

- ринкові – можливе коливання відсоткових ставок, курсів валют.

Для запобігання або пом’якшення дії більшості ризиків необхідно в першу чергу організувати відповідним чином роботу по ремонту приміщення, щоб якомога швидше розпочати діяльність та отримувати прибуток. Також необхідно заощаджувати кошти отримані від проведення діяльності та розширяти свій бізнес, що в майбутньому зменшить вплив споживчих ризиків.

Внутрішніми ризиками для ПП «Здоба»є:

- неможливість швидкої адаптації до нових видів продукції, у випадку швидкого падіння попиту;

- різкі сезонні коливання цін на сировину і встановлену продукцію.

Комерційними факторами є:

- зменшення платоспроможності населення;

- підвищення цін на сировину, у випадку різкого збільшення попиту на неї;

- зміна цін на взаємодоповнюючі та взаємозамінні продукти;

- неврожай зернових.

Сума запланованого ризику:

- в розмірі запланованого виробництва продукції у випадку простоїв, пов’язаних із затриманням сировини чи перебоями в електроенергії;

- в розмірах штрафу транспортування сировини.

Організуючими факторами попередження ризиків ПП «Здоба» є:

- розширення кругу постачальників сировини;

- проведення заходів направлених на зменшення собівартості продукції, зменшення затрат на виробництво і транспортування;

- пошук нових сегментів ринку з метою одержання більших прибутків для покриття збитків;

- страхування можливих ризиків;

- створення фонду ліквідації ризиків (відрахування 0,3 % від прибутку);

- проведення профілактичних робіт для зниження ймовірності поломки обладнання;

- проведення заходів по оздоровленню фінансового стану підприємства і передбачення банкрутства;

- оптимізація транспортних задач постачання сировини до строків початку запуску виробництва.

Отже, опрацювавши зовнішні і внутрішні фактори, що спричиняють ймовірність виникнення ризиків, робимо висновок, що підприємство може запобігти їх виникненню, шляхом правильної організації своєї діяльності.


Розділ 8. Фінансовий план

Даний розділ бізнес-плану є досить важливим, оскільки тільки відповідні показники фінансового плану можуть наочно продемонструвати рівень привабливості та ефективності практичної реалізації розробленого бізнес-плану.Для того, щоб оцінити привабливість створення міні-пекарні «Здоба» та визначити чи виживе дане новостворене підприємство на ринку, чи будуть результати його діяльності приносити прибуток і взагалі чи вигідно відкривати підприємство по виробництву хлібобулочних виробів, було розраховано план доходів і витрат ПП «Здоба», а також план грошових надходжень на 2010 рік (додатки В та Г).

Аналізуючи додаток В, можна зробити наступний висновок, що загальний обсяг продажу у 2010 році становитиме 279180 грн. Прямі витрати праці дорівнюють 46800 грн., а витрати понесені на закупівлю сировини становлять 61228 грн. Судячи з цих даних можна сказати, що собівартість проданих товарів складає 108028 грн. Валовий прибуток становитиме 171152 грн. Операційні витрати, що включають в себе зарплату персоналу, нарахування і податки на заробітну плату, рентну плату, комунальні послуги, страхові витрати, послуги зовнішніх консультантів та інші операційні витрати складають 111704,92 грн. Також з даних додатку видно, що дане підприємство буде прибутковим, оскільки чистий прибуток становить 44585,31 грн.

Далі розглянемо план грошових надходжень ПП «Здоба». Виходячи з нього, ми бачимо, що для того, щоб розпочати свою діяльність міні-пекарні потрібно принаймні 39000 грн. Виручка від реалізації продукції на початок року становить 16400 грн., а на кінець 27930 грн., це свідчить про збільшення обсягів продажу. Грошові виплати на сторону на кінець року мають більшу вартість, ніж на початок, оскільки для того, щоб розпочати свою діяльність підприємству потрібно закупити техніку та обладнання, тому на початок року вони становлять 54906,03 грн., а на кінець – 20626,25 грн. Наявні кошти, які залишаються на кінець місяця поступово збільшуються і в кінці року складають 54520,8 грн. це свідчить про те, що на підприємстві «Здоба» спостерігається позитивна тенденція для подальшого його розвитку.

Розміри прибутків і збитків фірми значною мірою залежать від обсягів продажу продукції. Обсяг продажу – це параметр, який прогнозується саме для того, щоб з’ясувати, якими повинні бути обсяги реалізації продукції. Для того, щоб досягти прибутковості підприємства проводиться аналіз беззбитковості.

Точка беззбитковості характеризує таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції фірми повністю покривають витрати на її виробництво і реалізацію. Таким чином, можна розрахувати точку беззбитковості, яка показує скільки одиниць продукції повинна продати фірма, щоб її витрати окупилися доходами. Продаж кожної наступної одиниці продукції приноситиме підприємству прибуток.

Розрахуємо точку беззбитковості для ПП «Здоба», її визначення базується на вихідних даних, які наведені в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Вихідні дані для визначення точки беззбитковості

Показники Значення
Виручка від реалізації
Змінні витрати
Валова маржа
Коефіцієнт валової маржі 0,528
Постійні витрати 74660,96
Точка беззбитковості 141403,33
Запас фінансової стійкості 137776,67
Прибуток 72746,08
Сила дії операційного важеля 2,03

Графічне зображення беззбитковості виробництва і продажу продукції ПП «Здоба» показане на графіку беззбитковості (додаток Д).

Наступним і завершальним кроком розробки фінансового плану для ПП «Здоба» буде те, що ми розрахуємо рентабельність продажу та рентабельність виробництва.

Рентабельність продажу характеризує, на скільки відсотків підприємство може знизити ціну продукції і при цьому не зазнати збитків. Розраховується цей показник за наступною формулою:

,

де Кпр – рентабельність продажу;

Пр – прибуток;

Оп – обсяг продажу.

Отже, розрахувавши даний показник, ми бачимо, що підприємство «Здоба» може знизити ціну продукції майже на 16%.

Рентабельність виробництва показує розмір прибутку на вкладену гривню і розраховується за формулою:

де Крв – рентабельність виробництва;

Пр – прибуток;

Вв – витрати виробництва.

Даний показник для міні-пекарні становитиме:

Отже, на 1вкладену гривню припадає 33% прибутку.

Термін окупності інвестицій при реалізації підприємницького проекту:

 

де Т – термін окупності;

І – розмір інвестицій;

Пр – прибуток.

Розрахуємо за який термін окупиться створення ПП «Здоба»:

Отже, розрахувавши цей показник, можна сказати, що реалізація даного проекту є вигідною, оскільки він окупиться уже за 9 місяців.

Отже, розробивши бізнес-план по відкриттю міні-пекарні ПП «Здоба» в місті Гадяч, можна зробити наступний висновок, що реалізація даного проекту є вигідною, оскільки дане нововідкрите підприємство зможе зайняти значну частку на ринку, а результати його діяльності будуть приносити прибуток.

 

 


 

 

ДОДАТКИ

 


Додаток А

Графік збуту хлібобулочних виробів ПП «Здоба»

Продукція Місяці 2010 року å Квартали 2011 року å 2012 рік
І ІІ ІІІ ІV
Булочки:                                      
Ванільна родзинка. Кількість продукції, шт.
Ціна реалізації одиниці продукції 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 х 4,50 4,50 4,50 4,50 х 4,80
Вартість, грн.
З повидлом кількість продукції, шт.
Ціна реалізації одиниці продукції 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 х 4,50 4,50 4,50 4,50 х 4,80
Вартість, грн.
З корицею та родзинками,кількість
Ціна реалізації одиниці продукції 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 х 4,50 4,50 4,50 4,50 х 4,80
Вартість, грн.
Рулети:                                      
З маком, кількість
Ціна одиниці продукції 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 х 7,50 7,50 7,50 7,50 х 7,80
Вартість, грн.
З повидлом, кількість
Ціна одиниці продукції 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 х 7,50 7,50 7,50 7,50 х 7,80
Вартість, грн..

Продовження додатку А

Тістечка:                                      
Еклери, кількість
Ціна одиниці продукції 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 х 4,80 4,80 4,80 4,80 х 5,00
Вартість, грн..
Ромова бабака, кількість
Ціна одиниці продукції 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 х 2,80 2,80 2,80 2,80 х 3,00
Вартість, грн.
Трубочки з кремом, кількість
Ціна одиниці продукції 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 х 3,80 3,80 3,80 3,80 х 4,00
Вартість,грн.
Кекси, кількість
Ціна одиниці продукції 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 х 3,50 3,50 3,50 3,50 х 3,80
Вартість, грн.
Піца:                                      
М’ясна, кількість
Ціна одиниці продукції 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 х 5,50 5,50 5,50 5,50 х 5,50

Продовження додатку А

Вартість,грн.
Грибна, кількість
Ціна одиниці продукції 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 х 4,80 4,80 4,80 4,80 х 5,00
Вартість, грн.
Пиріжки:                                      
З капустою, кількість
Ціна одиниці продукції 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 х 2,50 2,50 2,50 2,50 х 2,80
Вартість, грн.
З маком, кількість
Ціна одиниці продукції 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 х 3,50 3,50 3,50 3,50 х 3,80
Вартість, грн.
З повидлом, кількість
Ціна одиниці продукції 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 х 2,50 2,50 2,50 2,50 х 2,80
Вартість, грн.
Всього

Додаток Б

Запитання для анкетування покупців щодо обсягу та якості кондитерських виробів, котрі споживатимуть жителі смт. Решетилівка

Перелік запитань:

1. Як часто Ви купуєте борошняні кондитерські вироби:

а) повсякденно;

б) на свята;

в) 2-3 рази на тиждень.

2. Яким видам борошняних кондитерських виробів Ви надаєте перевагу:

а) булочкам;

б) рулетам;

в) тістечкам;

г) кексам;

д) тортам;

е) іншим виробам.

3. Де Ви зазвичай купуєте вироби:

а) в центрі міста;

б) біля місця роботи / навчання;

в) біля місця проживання;

г) на стихійному ринку (в місцях постійного скупчення людей)

4. Які характеристики Ви вважаєте пріоритетними для борошняних кондитерських виробів:

а) загальний вигляд;

б) свіжість;

в) корисність;

г) смакові характеристики;

д) ціна;

е) інше (що саме?).

5. Які якісні чи кількісні показники відчутні у борошняних кондитерських виробах, що зараз виробляються?

6. Яким виробникам борошняних кондитерських виробів Ви віддаєте перевагу:

а) провідним підприємствам міста;

б) приватним виробникам.

7. Які нові види борошняних кондитерських виробів Ви бажали б купувати у торгівельній мережі?


Додаток В

План доходів і витрат підприємства на 2010 рік

Показники Місяці Рік
Загальний обсяг продаж
Собівартість проданих товарів - всього 7546,7 10019,7 10019,7 10019,7 8861,5 7546,7 7546,7 7546,7 10019,7 8861,5 10019,7 10019,7
в т.ч.                          
матеріальні витрати 3646,7 6119,7 6119,7 6119,7 4961,5 3646,7 3646,7 3646,7 6119,7 4961,5 6119,7 6119,7
прямі витрати праці
Валовий прибуток 8853,3 17910,3 17910,3 17910,3 14138,5 8853,3 8853,3 8853,3 17910,3 14138,5 17910,3 17910,3
Операційні витрати - всього 10225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 9225,41 111704,92
в т.ч.                          
зарплата персоналу
нарахування і податки на зарплату
рентна плата
комунальні послуги
страхові витрати 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 4179,96
послуги зовнішніх консультантів
амортизаційні витрати 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 790,08 9480,96
інші операційні витрати
Операційний прибуток -1372,11 8684,89 8684,89 8684,89 4913,09 -372,11 -372,11 -372,11 8684,89 4913,09 8684,89 8684,89 59447,08
Податок з прибутку - 2171,22 2171,22 2171,22 1228,27 - - - 2171,22 1228,27 2171,22 2171,22 14861,77
Чистий прибуток - 6513,67 6513,67 6513,67 3684,82 - - - 6513,67 3684,82 6513,67 6513,67 44585,31

 

 

Додаток Г

План грошових надходжень та виплат на 2010 рік

Показники Місяці
Наявні кошти на початок місяця 493,97 7797,72 15101,47 22405,22 26880,12 27298,09 27716,06 28134,03 35437,78 39912,68 47216,43
Грошові надходження - всього
в т.ч.                        
виручка від продажу
Грошові платежі на сторону - всього 54906,03 20626,25 20626,25 20626,25 18525,1 15982,03 15982,03 15982,03 20626,25 18525,1 20626,25 20626,25
в т.ч.                        
купівля товарів 3646,7 6119,7 6119,7 6119,7 4961,5 3646,7 3646,7 3646,7 6119,7 4961,5 6119,7 6119,7
зарплата
рентна плата
комунальні послуги
страхові виплати 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33 348,33
купівля машин і обладнання                      
податки 3287,22 3287,22 3287,22 2344,27 3287,22 2344,27 3287,22 3287,22
інші платежі
Чистий потік коштів -38506,03 7303,75 7303,75 7303,75 4474,9 417,97 417,97 417,97 7303,75 4474,9 7303,75 7303,75
Наявні кошти на кінець місяця 493,97 7797,72 15101,47 22405,22 26880,12 27298,09 27716,06 28134,03 35437,78 39912,68 47216,43 54520,18

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...