Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА, БАНКУ 

1. Суть та зміст економічної безпеки, захист основних засобів та обігових коштів на підприємстві.

2. Фінансова безпека підприємства.

3. Захист комерційних операцій підприємства.

4. Захист роботи підприємства на фондовому ринку.

5. Протидія рейдерству.

 

Метою теми є опанування студентами прийомів та методів роботи по забезпеченню економічної безпеки підприємства, захисту його основних засобів та комерційних операцій, формування знань щодо протидії рейдерству та посягання на власність і діяльність підприємства.

 

У результаті вивчення теми студенти повинні знати:

· суть та зміст економічної безпеки, її критерії і показники;

· основні завдання економічної безпеки підприємства, умови, форми та методи її забезпечення;

· організацію захисту основних засобів підприємства та проведення ним комерційних і фінансових операцій;

· основи фінансової безпеки підприємства;

· роль і місце служби безпеки підприємства у забезпеченні його економічної безпеки;

· основи роботи по стягненню дебіторських боргів;

· особливості безпеки проведення операцій по фондовому ринку;

· основи протидії рейдерству.

 

Література:

1. Ареф’єва О., Кузенко Т. Планування економічної безпеки підприємства. – К.: ЄУ, 2005.

2. Баранівський О. Фінансова безпека в Україні. – К.: КНТЕУ, 2004.

3. Берлач А. Безпека бізнесу. – К: Університет “Україна”, 2007.

4. Богомолов В. Экономическая безопасность. – М.: Юнити, 2006.

5. Герасимчук З., Вавдіюк Н. Економічна безпека регіону: діагностика та механізми забезпечення. – Луцьк: Надстир’я, 2006.

6. Грунин О., Грунин С. Экономическая безопасность организации. – С-П.: Питер, 2002.

7. Зеркалов Д. Рейдеры. – К.: КНТ, 2007.

8. Ионцев М. Корпоративные захваты. – М.: Ось-89, 2005.

9. Козаченко А., Пономарев В., Ляшенко А. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения. – К.: Либра, 2003.

10. Колосов А. и др. Экономическая безопасность хозяйствующих систем. – М.: РАГС, 2001.

11. Лігоненко Л. Антикризове управління підприємством. – К.: КНТЕУ, 2001.

12. Ніколаюк С., Никифорчук Д. та ін. Протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. – К.: КНТ, 2006.

13. Одинцов А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства. – М.: Асаdema, 2006.

14. Орлов П., Духов В. Основи економічної безпеки фірми. – Харків: ТОВ «Прометей-Прес», 2004.

15. Туник И., Поляков В. Антирейдер. – М.: Питер, 2007.

16. Шлыков В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. – С-П.: Алатея, 1999. 

 


 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

 

 


 

 
 

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...