Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладіВалеологічне виховання дітей у дошкільних закладах і родині доцільно починати якомога раніше. Про це свідчать практичні здобутки та наукові спостереження.

Будувати навчально-виховний процес треба на загально-педагогічних принципах: науковості та доступності змісту в контексті проблем, неперервності та практичній цілеспрямованості, гуманізації, інтегративності, динамічності, відкритості, плюралізмі.

Форми і методи валеологічного навчання визнача­ються вищезазначеними напрямами базового інтегрованого змісту згідно з віком дітей, підпорядковуються йому і сприя­ють його реалізації. У процесі валеологічного навчання вихователі:

- враховують дозування і співвідношення інформації (теоретичної та власної практичної), самостійної практичної роботи дітей, використовуючи ігрові принципи;

- забезпечують диференційоване навчання та виховання з урахуванням потреб дітей у пізнавальній, ігровій, руховій, трудовій діяльності;

- виховують інтерес дітей до різноманітних оздоровчих заходів; до творчої пізнавальної діяльності;

- формують у дошкільників уміння активно застосовувати у практичному житті набуті знання;

- запроваджують сучасні педагогічні технології.

Дошкільні заклади, як перша ланка неперервної валеологічної освіти, мають певне можливість визначитись у виборі альтернативних форм і методів організації навчально-виховного процесу. У навчанні дітей педагоги можуть використовувати наукові та практичні знання, досвід народної ме­дицини і педагогіки українського, російського та інших народів.

Основною формою валеологічного навчання дітей раннього і дошкільного віку є повсякденне життя, проведення інтегрованих занять, на яких спеціальні знання координуються з фізичною культурою, ознайомленням з природою, навколишнім середовищем, музикою, малюванням, ліпленням, конструюванням, розвитком мовлення, художньою літературою, математикою, українознавством.

За такої умови валеологічні знання органічно вплітаються в інформаційний або ж практичний матеріал основного виду заняття. Наприклад, знання про тіло людини (дитини), його частини (м'язи, руховий апарат), догляд за ними, вельми корисно формувати на заняттях з фізичної культури. Давати шкільний курс з анатомії недоречно, його слід адаптувати до дошкільного віку.

Знання про єдність дитини з природою доцільно зв'язувати з темою «Рослинний і тваринний світ». Можна дати знання і про рослинне харчування (вегетаріанське), корисні овочі, фрукти.

На математиці, в процесі лічби, розповісти дітям про користь розумової діяльності для здоров'я.

Заняття з розвитку мовлення поповнюють знання дітей про етноздоров'я. Українська хата, одяг, посуд, знаряддя побуту, їх оформлення тощо - це дуже цінні джерела національного здоров'я. Доцільно дати знання про бережливе ставлення до речей, засоби протипожежної безпеки. Під час ознайомлення з транспортом діти вивчають правила дорожньої безпеки.Дві третини валеологічних знань доцільно формувати, координуючи їх з іншими видами занять. Спеціальні валеологічні заняття проводити недоцільно. Як виключення, вони можуть проводитися лише тоді, коли інформаційний і практичний валеологічний матеріал не можна об'єднати з іншими. Це теми з основ анатомії, біології (внутрішні процеси), соціальної адаптації та деякі інші.

Проводячи спеціальні заняття, вихователь має підходити до навчання комплексно, використовуючи різні ефективні засоби: музичні, образотворчі, хореографічні, фізкультурні, технічні. Проте кількість занять на тиждень не бажано збільшувати за рахунок валеології. їх можна провести з використанням того виду занять, в якому валеологічні знання органічно пов'язуються з темою. Наприклад, «Ознайомлення з транспортом», «Професії людей», «Побут», «Посуд» тощо.

Організація вихователем занять з формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей передбачає його творчий підхід, самостійну активну практичну та інтелектуальну діяльність малюків.

Результатом і показником навчання дошкільників можуть бути нові знання, які одразу використовуються в практиці щоденних життєвих ситуацій.

Важливим моментом валеологічної освіти і виховання є блочно-тематичне навчання.

Наприклад, після ознайомлення дітей молодшої, середньої або іншої вікової групи з будовою тіла людини, його частинами, зовнішніми та деякими внутрішніми органами, доцільно дати такі знання: догляд за тілом (культурно-гігієнічні навички, які формуються при цьому), оздоровлення, вплив природи, природних факторів на його розвиток, вплив особистої гігієни тіла дитини на навколишніх людей під час спілкування з ними: чисті чи брудні руки, обличчя, волосся тощо.

Будь-яке заняття з елементами валеології доцільно проводити з використанням різних форм роботи: з усією групою дітей чи з підгрупами.

Особливістю валеологічних занять є використання великої кількості навчально-дидактичного (демонстраційного та роздаткового) матеріалу: модулів, муляжів, різних предметів (овочів, фруктів), картин, ілюстрацій тощо.

Практичний матеріал є доповненням до цікавої і доступної дітям вербальної інформації. Широко використовуються життєві та спеціально створені ситуації, ігри-вправи, ігри-розваги, ігрові елементи, фольклор, музично-ритмічні рухи, рухливі ігри, інтонування.

Навчальний матеріал з валеології, засвоєний дітьми на заняттях, поглиблюється, удосконалюється в повсякденному житті: на прогулянках, у різних видах самостійної рухової і ху­дожньої діяльності малюків, у творчих (сюжетно-рольових, будівельних, театралізованих, іграх-драматизаціях), рухливих, дидактично-розвивальних іграх. З деякою інформацією слід ознайомлювати дітей тільки в повсякденному житті: отруйні рослини, правила поведінки на вулиці, в транспорті тощо.

Планування програмових завдань з валеологічної освіти на заняттях краще здійснювати за такою схемою:

Завдання з формування знань про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Формування валеологічної свідомості, бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров'я і здоров'я інших людей, довкілля.

Виховання мотиваційних установок на пріоритет здоров'я.

Формування практичних умінь та навичок здорового способу життя.

Виховання у дітей бажання допомагати дорослим людям та одноліткам в їхньому оздоровленні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...