Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мұнай өткізгіштердің жүк кернеулігі, млн. ткм құрайды:A) 7,3 3 страницаКөлік түрлерін пайдалану жұмыстарының көрсеткіштері:A) жылжымалы құрамның жүк көтергіштігі B) көлік айналымының уақытыC) орташа тәуліктегі жүріс

Көлік түрлерін пайдалану жұмыстарының көрсеткіштері:A) жылжымалы құрамның жүк көтергіштігі B) көлік айналымының уақытыC) орташа тәуліктегі жүріс

Көлік түрлерін пайдалануағы материалды-техникалық база көрсеткіштеріA) қатынас жолдар тораптарының ұзақтығыB) қатынас жолдар тораптарының жүктемелілігіC) көлік жүйесі элементтерінің өткізу және өту қабілеттері

Көлік түрлерін пайдалануағы материалды-техникалық база көрсеткіштері:A) қатынас жолдар тораптарының ұзақтығыB) қатынас жолдар тораптарының жүктемелілігіC) көлік құралдарының жүк көтеру қосындысы

Көлік түрлерін пайдалануағы тасымалдау қызметінің және тиеу-түсіру жұмыстарының көрсеткіштері:A) жүк және жолаушылар айналымыB) жүк және жолаушыларды тасымалдау көлеміC) жүк жіберу және қабылдау көлемі

Көлік түрлерін пайдаланудың экономикалық және қаржылық тиімділік көрсеткіштері:A) өзідік құнB) еңбек өнімділігіC) қор сыйымдылығы

Көлік түрлерін пайдаланудың экономикалық және қаржылық тиімділік көрсеткіштері:A) табыс көлеміB) шығын көлеміC) таза пайда

Көлік түрлерін салыстырмалы негізгі көрсеткіштер:A) өткізу және тасымалдау мүмкіндігі B) тасымалдауды жүзеге асырудағы маневрлілік C) жүктердің үлкен көлемдерін тасымалдау мүмкіндігі

Көлік түрлерін салыстырудың негізгі көрсеткіштерінің қатарына жататындар:A) пайдалану шығындары B) қаржылық салым C) жүктерді жеткізу мерзімі және жылдамдығы

Көлік түрлерінің көрсеткіштер жүйесі келесі топтарға бөлінеді:A) тасымалдау қызметінің және тиеу-түсіру жұмыстарының көрсеткіштеріB) материалды-техникалық база көрсеткіштеріC) пайдалану жұмыстарының көрсеткіштеріКөлік түрлерінің көрсеткіштер жүйесі келесі топтарға бөлінеді:A) экономикалық және қаржылық тиімділік көрсеткіштеріB) материалды-техникалық база көрсеткіштеріC) пайдалану жұмыстарының көрсеткіштері

Көлік түрлерінің әрекеттестігіA) ақпараттықB) ұйымдастырушылықE) технологиялық

Көлік түрлерінің әрекеттесуі келесі сипаттағы жағдайларға тәуелді болады: A) құқықтық, экономикалық B) техникалық, технологиялық C) ұйымдастырушылық, басқарушылық

Көлік түрлерінің әрекеттесуін реттейтің құжат C) жүк тасымалдау келісім шарты D) көліктік-экспедициялыққызмет көрсету келісім шарты

Көлік түрлерінің әрекеттесуінде құқықтық сипатты бойынша басшылыққа алынатын негізгі құжатнамалар: A) ҚР темір жол уставы, автомобиль көлігінің уставы B) теңізде жүзу кодексі,әуе кодексі C) ішкі су көлігінің уставы

Көлік түрлерінің әрекеттесуінің техникалық аспектісі бойынша барлық элементтер мен звенолардың түрлерін қуаттық және құрылымдық біріктіруге негізделген, мұны іске асыру үшін келесілер талап етіледі:A) түйісетін желілердің өткізу және өңдеу мүмкіндіктерін келістіру.БАЖ сенімді және қолайлы байланыс жүйесін құру B) жылжымалы құрамның параметрлерін, автомобильдің н/се кеменің жүккөтергіштігімен байланыстыру C) түйін қондырғыларын, элементтердің ағымдығын және олардың нақтылығын жоспарлау

Көлік түрлерінің әрекеттесуінің экономикалық сипатты бойынша қаралуы тиіс мәселелер:A) жүктер мен жолаушыларды тасымалдаудың бірыңғай жоспарын құруB) түрлі көліктік тасымалдаудың келісілген тарифін бекітуC) жүктердің бірыңғай номенклатурасын еңгізу

Көлік түрлерінің бірлескен әрекеттерінің жоспар-кестесі келесідей мәліметтерді жинақтайды: A) жүктерді келісілген беру кестесіB) номенклатура бойынша тасымалданатын жүктердің бағытыC) көлік құралдарын өңдеудің нормативтік уақыты

Көлік түрлерінің жұмысындағы пайдалану жұмыстарының көрсеткіштері:A) орташа жүк сыйымдылығыB) тасымалдың орташа қашықтығыC) жүктерді жеткізу жылдамдығы

Көлік түрлерінің құқықтықөзара әрекеттесуінің көрінісіE) тасымалдау процесіне қатысушылардың жауапкершілік деңгейін белгілеуH) көліктік тораптарының құқықтықстатусын анықтау

Көлік түрлерінің өзара әсерлесу үрдісі тасымалдауды басқаруда келесідей міндеттерді шешуі тиіс: A) жалпы нарықтық экономика жағдайында әрбір көлік түрі мен көлік жүйесінің мән- маңызын анықтау B) негізгі пайдаға асырылатын және техникалық-экономикалық параметрлерін ескере отырып, әралуан көлік түрлерінің бірлескен әрекетін тиімді ұйымдастырудың формасы мен әдісін қолдану C) техника құралдары мен әр алуан көлік түрін пайдалану әдісін, мұнымен қатар оларды бірыңғай көлік жүйесі элементі ретінде болашақта жетілдіріп- дамытудың жалпы заңдылығын анықтау

Көлік түрлерінің өзара технологиялық байланысының біртұтас технологиялық үрдісіті жүізеге асыруда келесілер орындалуы қажет:A) көлік тораптарындағы өз ара әсер ету пункттерінің кемшіліктерін көрсететін қазіргі жағдайын тереңірек оқу және егжей-тегжейлі зерттеуді жүзеге асыру, оларды жою кейде өз ара әсер ету шарттарын материалдық шығынсыз жақсартадыB) өзара әсер ету пункттері арасында ерекшеліктеріне қарай әр пункттің жекелеген каналдары арқылы жүктерді қою көлемін ұтымды бөлу, көлік құралдарымен өндірістік операция тәртібін салмақтық нормалар, алмасу тәртібі анықтайдыC) өзара әсер етуші көлік түрлерінің жылжымалы құрамымен техникалық және коммерциялық операцияларды жасау және түсу кестесі кіретін БТҮ-нің кестесін жасайды

Көлік түрлерінің пайдалану көрсеткіштері:A) тасымалданған жүк көлеміB) тасымалданған жолаушы көлеміC) жүк және жолаушы айналым

Көлік түрлерінің техникалықөзара әрекеттесуінің көрінісіB) техникалықжүйелер мен қондарғылардың өткізу қабілетін үйлестіру C) жылжымалы құрамның сыртқы өлшемдерін үйлестіру

Көлік түрлерінің техника-экономикалық көрсеткіштері:A) ресурстарды тұтыну B) тасымалдау өзіндік құны C) еңбек өнімділігі, қажетті қаржылық салым

Көлік түрлерінің технологиялық өзара әсерлесулері біртұтас технологиялық үрдістің келесі мәселелер бойынша мәліметтерді қарастырады:A) көлік тораптарындағы өз ара әсер ету пункттерінің жұмыстарын, оған керек өз ара әсер етуші көлік түрлерінің календарлық жоспарын, көлік құралдарының қозғалыс кестесі мен кемелерді, поездарды қалыптастыру жоспарынB) көлік тораптарының техникалық құрылғылары туралы мәліметтер және техникалық-бөлу актісінде қарастырылған оларды пайдалану тәртібінC) көлік құралдарын өңдеу бойынша жекелеген операцияларды орындаудың әрекет етуші және нақты жеткен нормаларын

Көлік түрлерінің технологиялық өзара әсерлесулерін жасаудағы ең негізігі мәселелер:A) жекелеген көлік түрлерінің жұмыс жоспарларының сәйкестігін қарастыратын, өз ара әсер пунктіне берілетін тоннаж бойынша араласқан тасымалдауларды жоспарлау B) өзара әсер етуші көліктерге бірдей уақыт және кеңістіктегі жүктерді тиеу үйлесімділігін қамтамасыз етуC) өзара әсер етуші көлік түрлерінің жылжымалы құрам операцияларын орындаудағы біртұтас жоспар-кестелерін жасау

Көлік түрлерінің технологиялықөзара әрекеттесунің көрінісіA) бір көліктен екіншіге жүкті тікелей арту нысанын енгізу D) кәсіпорын жұмыстарын жоспарлау

Көлік түрлерінің технологиялықөзара әрекеттесуінің көрінісіA) жылжымалы құрамның қозғалыс кестесін үйлестіру E) тиеу-түсіру пунктерінің жабдықталу мөлшерлерін үйлестіру

Көлік түрлерінің ұйымдастырушылықөзара әрекеттесунің көрінісD) көлік жеделдігін қамытуE) көлікте өзгерістер енгізу

Көлік түрлерінің ұйымдық әрекеттестігінің көрінісі:B) басқа қөлік түрлерімен кестені келістіруD) қолдану уақытын өсіру мақсатында құжаттарды бірлесе жасау

Көлік түрлерінің экономикалық өзара әрекеттесуінің көрінісі:В) аралас тасымалдауда кірісті бөлу жүйесін келістіруЕ) көлік даму стратегиясын жобалау

Көлік түрлерінің экономикалықөзара әрекеттесунің көрінісіA) көліктік қызмет сұранысын болжау, жоспарлауD) аймақбойынша аралас тасымалдау көлемін анықтау

Көлік түрлерінің экономикалықөзара әрекеттесунің көрінісіC) көлік даму стратегиясын жобалау D) көлік шығынын есептеу көрсеткіштерін негіздеу мен бекіту

Көлік түрін бағалау және таңдау барысында экономикалық көрсеткіштерге ... жатадыА) тасымалдауға және қызмет көрсетуге тарифтер мен бағалар В) пайда, тиімділік

Көлік түрін бағалау мен таңдау барысында пайдалану-техникалық көрсеткіштеріне ... жатады А) өткізу және тасымалдау қабілетіВ) жүктерді жеткізу мерзімі

Көлік түрін бағалау мен таңдауда табиғи көрсеткіштерге ... жатадыА) тасымалдаулардың көлемі мен ұзақтығы,В) жүк айналымы, халықтың қозғалғыштығы

Көлік түрін таңдау ... анықталады C) тасымалдау түрімен D) техникалық құралдарды пайдалану тиімділігімен G) жүктерді тасымалдауда минималды шығындармен

Көлік ұйымдары көрсететін қызметтер төлем ақысы көлік тарифтері арқылы жүргізіледі, тарифтерге мыналар жатады: А) жүктерді тасығаны үшін алынатын төлемдер В) жүктерді тасымалдаумен байланысты қосымша операциялар үшін алынатын жинақтар С) төлемдер мен жинақтарды есептеу ережелері

Көлік үрдісін тиімді ұйымдастыру үшін келесі талаптар ұсынылады:A) жүктерді арту және түсіруде автомобильдердің бос уақытының жоғары нормативті уақыт шығынын қысқартуB) тиеу-түсіру жұмыстарын кеңейту және оларға кешенді механизация қолдануC) автомобильдер жұмысы графигін қатаң сақтау және құру

Көлік, экономиканың негізгі салаларына қызмет көрсетуші өндірістің инфрақұрылымының құрамына кіреді: B) шығарушы өнеркәсібіE) өңдеу өнеркәсібі F) ауылшаруашылығы

Көлікпен тасымалданатын жүк саны:А) тасымалдау көлемі

Көліктегі қатынас түрлері:A) түзу қатынас B) аралас қатынас C) түзу аралас қатынас

Көліктегі логистика – бұл:B) бастапқы көзінен тұтынуға дейінгі материалдық ағымдар қозғалысын басқару өнеріF) материалдық және оған сәйкес ағымдарды басқарушы алгоритмH) материалдық ағымдарды және оларды байланыстыратын ақпаратты бағыттау және бақылау

Көліктегі логистиканы пайдану деңгейлері бөлінеді: C) ішкіөндірістік E) ішкікөліктік H) жоғарғы, көлік кешені мен өндірістің біртұтас байланысы

Көліктегі логистиканың негізгі міндеттері мүмкіндік береді:C) дайын өнім және шикізаттың қоймалық қорлар деңгейін қысқартуғаE) тасымалдауды жеделдетуге F) өндірістік қуаттылықтарды пайдалануды жақсартуға

Көліктегі логистиканың негізгі принциптері және міндеттері:A) жауапкершілік, бейімдікB) қауіпсіздік C) тиімділік, үнемділік

Көліктегі машина жасау көлік ........ жатады:А) кешеніне

Көліктегі экономика жүкті жеткізу тізбегіндегі үш элементтің өзара әрекеттестігімен сипатталады:A) өндіріс E) көлік G) тұтыну

Көлікті қолданудағы эксплуатациялық шығындарға жататындар:A) жүргізушілер мен кондукторлардың жалақысыB) жанар май шығыныC) қосалқы бөлшектер шығыны

Көліктік – технологиялық жүйелердің түрлері: A) лихтеровоздыE) барже-буксирлік F) ролкерлік

Көліктік жолаушы айналымының өлшем бірлігі:A) жолаушы-шақырым B) жолаушы-миль

Көліктік жүйені құрастыратын көлік түрлері:В) магистралдыF) өнеркәсіптік

Көліктік жүйенің маңызды жұмыс көрсеткіші болып жылдамдық табылады, оның түрлері:A) пайдаланушылық B) орта C) техникалық

Көліктік жүйенің маңызды жұмыс көрсеткіші болып жылдамдық табылады, ол 3 түрлі боладыА) пайдаланушылық В) орта С) техникалық

Көліктік кешеннің ақпараттықортасынын бөлігіB) басқарушы E) пайдаланушы

Көліктік қамтамасыз ету нарығы территориялық шекаралар бойынша келесідей бөлінеді:C) локалды E) аймақтық H) әлемдік

Көліктік құралдарды таңдауға әсер ететін жағдайларB) жүк жөнелту жиілігіD) түрлі жүк тасымалдау мүмкіндігіG) жүкті қажетті жерге жеткізу мүмкіндігі

Көліктік логистика функциясыB) интеграциялықD) ұйымдастырушылықG) басқарушылық

Көліктік логистикаA) өңдірушіден тұтынушыға дейін материалды ағынды нәтижелі басқару C) тасымалдауды нәтижелі ұйымдастыру жүйесі E) өңдірушіден тұтынушыға дейін жүк тасымалдауды ұтымды ұйымдастыру

Көліктік логистикада шығындарды оңтайландыруA) жүк тасудың көлемін ұлғайту C) тиімді маршрут таңдауF) жүк таситын көлікті максималды жүктеу

Көліктік логистикадағы негізгі бағыттар:D) сенімділігі

Көліктік логистикадағы негізгі бағыттарC) жеткізу жылдамдығыD) сенімділігі H) құны

Көліктік логистиканы ұйымдастырудың негізгі қадамдары:D) көліктік процестерді оңтайландыру

Көліктік логистиканы ұйымдастырудың негізгі қадамдарыB) тасымалдаушы мен логистикалықпровайдерлерді таңдауC) тасымалдау бойынша мердігерлерді таңдауF) көліктік процестерді оңтайландыру

Көліктік логистиканы ұйымдастырудың негізгі шарттарыC) тасымалдау тәсілін таңдауD) көлік түрін таңдауF) көліктік құралдарды таңдау

Көліктік логистиканың басты мақсаттарыA) көліктік-қойма және өндірістік процесті кешенді жоспарлау D) көліктік және қоймалықпроцестерді шоғырландыру H) материалдықағын маршрутын тиімдеу

Көліктік логистиканың басты мақсматтары:Е) материалдық ағын маршрутын тиімдеу

Көліктік логистиканың басты міндеттеріB) көліктік құралды оңтайландыруC) көлік түрлерін оңтайландыруF) маршруттарды рационалдандыру

Көліктік технологиялардың түрлері:A) мультимодалдыC) интермодалдыF) аралас

Көліктік торап B) жүкті тиеу-түсіру жұмысына жұмылдырылған техникалар орны C) жолаушыларды тасымалдау көліктеріне отырғызатын орны

Көліктік торап C) автостанция E) теміржол станциясы

Көліктік торап қызметіA) клиенттерге қызмет көрсетуE) көліктік-экспедиторлық

Көліктік торапта ағынға белсенді қызмет көрсету нәтижесіA) көлік құралдарының айналымы тездейдіD) жеткізу мерзімі қысқарады E) жүк салмағының құны төмендейді

Көліктік тораптың жұмысын көрсететін негізгі параметрлер: А) сенімділік

Көліктік тораптың жұмысын көрсететін негізгі параметрлерB) уақыт сипатыF) сенімділік

Көліктік тораптың жұмысына әсер ететін шарттар:С) жүк ағынының көлемі мен құрылымы

Көліктік тораптың негізгі көрсеткіштері:C) жүк айналымы E) жөндеу құрал-жабдықтар саны

Көліктік тораптың негізгі көрсеткіштеріB) өзара әрекеттесетін көлік түрлерінің саны C) типтес технологиялыққадамдар саны

Көліктік үдеріс үш негізгі элементтен тұрады: C) тиеу D) қозғалыс H) түсіру

Көліктік үрдіс жылжымалы құрам берумен байланысты келесі операцияларды қосып алады:A) жүк ағындарының маркетингіB) жүк ағындары материалдарын зерттеу негізінде жасауC) жылжымалы құрамды жүктің тип бойынша таңдау және тасымалдаудағы жылжымалы құрамның қажетті санын анықтау

Көліктік шығынC) өңдірушіден тұтынушыға дейін жүк жеткізу шығыныE) көлік кәсіпорындарының шығындары H) көліктік процесті ұйымдастыруға жұмсалатын шығын

Көліктік шығындарA) құрал-саймандарды тиімді сақтау және ағымдағы жөндеуE) жолдың құрамдас бөлігін ұстауға жұмсалатын шығындарH) көлік құралдарына қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындар

Көліктік эксплуатациялық қызметінің көрсеткіштері:А) жүк тасымалдау жылдамдығыВ) орта тәуліктік жүрісF) тасымалдардың орта жүк тығызыдығы

Көліктің әлеуметтік қызметі неге негізделгенА) адамдардың еңбек жол жүруін қамтамасыз етугеВ) адамдардың тұрмыстық жол жүруін қамтамасыз етуге

Көліктің әлеуметтік қызметі:А) адамдардың тұрмыстық қажеттіліктерін қамтуС) адамдардың ауыр жұмысын жеңілдету

Көліктің қалыпты әрекетін не қамтамасыз етеді:А) техникалық құрылғы В) техникалық құрылыс

Көліктің материалдық-техникалық база көрсеткіші:А) өткізу қабілеті

Көліктің материалдық-техникалық базасының көрсеткіштері:А) жолаушы айналымыC) шығындар

Көліктің материалдық-техникалық базасының көрсеткіштеріне келесілер жатады:A) өткізу қабілетіC) көлік құралдарының жалпы жүк көтерімділігіH) тасымалдау қабілеті

Көліктің негізгі компоненттері:B) жолE) терминалG) жылжымалы құрам

Көліктің негізгі компоненті:А) ақпараттық ағын

Көліктің тасымалдау жұмысын есептеу үшін келесі көрсеткіштер пайдаланылады:A) жүктерді тасымалдау, тонна (т)B) жүк айналымы, тонна-километр(ткм)C) жолаушы тасымалдау, адам саны

Көліктің тасымалдау қабілеті келесілердің қайсыларына байланысты?A) телiмнiң нақты өткiзу қабілетінеE) пойыздағы вагондар түрлеріне

Көліктің тасымалдау қызметінің көрсеткіші:A) жүк айналым

Көліктің түрлері бойынша тасымалдау жұмыстың көлемін үлестіруді сипаттайтын сандықкөрсеткіштерB) жүк тасымалдау көлеміD) тасымалданатын жүк мөлшеріG) жүк айналымы (тонна)

Көліктің түрлі түрлерімен тасымалдауды игеруге әсер ететін факторлар:A) материалды-техникалық базаның даму деңгейі B) материалды-техникалық базаның даму сипаты C) тасымалдауды ұйымдастыру және оны орындау мүмкіндігі

Көліктің ішкі ортасының субъектісі:C) көлік қызметкерлеріD) көлік құралдарыF) көліктік құрылғылар

Көліктің экономикалық және қаржылық көрсеткіші:А) қор сыймдылығы

Көліктің экономикалық қызметі:D) адамдардың тұрмыстық қажеттіліктерін қамту E) адамдардың ауыр жұмысын жеңілдету

Көліктің экономикалық мәні жатыр:А) байланысты қамтамасыз ету В) барлық салалардың жұмысын үйлестіруде

Көліктің эксплуатациялық қызметінің көрсеткіштеріне келесілер жатады:B) орта тәуліктік жүрісE) тасымалдардың орта жүк тығыздығыG) скорость доставки грузов

Көліктің эксплуатациялықжұмысының негізгі көрсеткіштеріA) орташа тәуліктік жүрген жолB) жеткізу жылдамдығыE) жүк тасу қауырттылығы

Көлікті-пайдалану сапасы және тұтынушылық қасиеттері бойынша автомобиль жолдарын катигорияларға келесілерге тәуелді түрінде бөлінеді:A) қозғалыс жолақтарының ені және саныB) орталық бөлгіш жолақтың болуы C) автомобиль, темір жол, трамвай жолдарымен және жаяужүргінші жолдарымен қиылысу түрлері

Көмірді құбырмен тасымалдау темір жолға қарағанда ... есе арзан:A) 4

Кұштік орнатқышы бар көлік құралы:B) автокөлікD) локомотивH) автоитергіш

Күш қондырғысы бар көлік құралдары:А) автомобиль

Қағида бойынша бар жеткізу сұлбалары:C) «жылжымалы шоссе»E) «есіктен есікке дейін»H) «дәл мерзімінде»

Қазақстан Республикасының біртұтас көлік жүйесінің бас басқару органы:А) көлік және коммуникация министрлігі

Қазақстанның біртұтас көлік жүйесінің көлік түрлеріA) автокөлік, теміржол, теңіз

Қазіргі кезде қала транспортында негізгі қозғалмалы құрам ретінде келесілер пайдаланылады:A) автобус және таксиB) трамвай, троллейбус және метроC) өзен және теңіз көліктері

Қазіргі уақытта темір жолдар жұмысының ерекшеліктерін сипаттайтын факторлардың екінші тобы құрайды:А) негізгі қорларды қолдануды жақсартуды В) тасымалдаулардың өзіндік құнының өсімін

Қазіргі уақытта темір жолдар жұмысының ерекшеліктерін сипаттайтын факторлардың екінші тобы құрайды:А) пайда түсімдерінің жетіспеушілігін В) ресурстарды қаржыландыру үшін ынталардың іс жүзінде болмауы

Қала аймағында жолаушы тасымалымен айналысатын автокөліктердің маршрут түрлері:A) тангенциальдіB) айналмалыC) периферийльді

Қала аумағының орналасуына байланысты маршруттар түрлері:A) диамертальдіB) радиальдіC) жартылай диаметральді

Қала көлік құралының комфорттық көрсеткіштері:A) еденнің минималды биіктігіB) жақсы вентиляция мен жылытуC) салонның табиғи және жасанды жарықтандыруы

Қала маңы тасымалдар қалай жүзеге асырылады:A) қаланы қала маңы аудандарымен байланыстырады B) қаланы қала маңы елді-мекендерімен байланыстырады

Қала сыртындағы газға көлем бірлігі1000 м3, т үшін салмақ бірлігі көлеміне қайта есептеу:A) 0,8

Қалаларда шуды төмендету үшін орындалатын іс-шаралар:A) сәулетшілер көшелерді жобалаудың ерекше түрлерін қолданадыB) шуға қарсы экрандарды орнатадыC) көше бойларын көкалдандырады

Қалалык жолаушы жұмысын зерту барысында қарастырылғын мәселелер:A) жолаушылардың тасымал тарифтеріне көзқарастарынB) көлік қызмет көрсетулеріне төлем жасау тәсілдерінC) ҚЖК пайдалану кезіндегі жеңілдіктер берудің саны мен тәртібін

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...