Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технологічна характеристика основних способів отримання олії.Олія — рідка жирова речовина, яку добувають з насіння або плодів деяких рослин. Цінний харчовий продукт. За хімічним складом олії — це тригліцериди вищих ненасичених карбонових кислот. Як домішки, в оліях присутні білки та вода (які зумовлюють каламутність нерафінованої олії), а також деякі ліпіди: каротини, токофероли, хлорофіл та ін. Домішки каротинів та хлорофілу обумовлюють забарвлення олій: жовте, янтарне, коричневе, зеленувате. Олії нерозчинні у воді, розчиняються в неполярних розчинниках, а також в ацетоні та у спирті.

У світовій практиці існує два способи виробництва олії: Екстракції (Спосіб розчинення олії в летких органічних розчинниках); Механічний або пресований. У виробництві рослинної олії ці два способи використовуються окремо або сумісно.

Етап 1. Очищення. Процес очищення ґрунтується на різниці в розмірах, формі, густині та аеродинамічних властивостях насіння й домішок. Очищають насіння за допомогою сепараторів різної конструкції з відкритим або закритим повітряним циклом.

Кондиціювання насіння за вологістю. Якщо вологість насіння перед переробкою треба зменшити, застосовують теплове сушіння або активне вентилювання. Для сушіння використовують шахтні, барабанні та газові рециркуляційні сушарки.

Етап 2. Шеретування. Одним із основних процесів відокремлення оболонок від ядра є шеретування, після якого одержують суміш, яка називається рушанкою і складається з цілих ядер, оболонок та січки (частинки ядра), цілого і неповністю шеретованого насіння

Вихід з рушарки:

Ядро - надходить на подрібнення;

Ціле насіння - на повторне шеретування;

Оболонки – на відходи;

Недорешетоване – на повторне шеретування.

Етап 3. Сепарація рушарки. Для максимального відокремлення плодових і насінних оболонок від ядра при мінімальних втратах олії. Для цього використовують аспіраційну віяльну машину МІС-50 продуктивністю 50 т/добу. Вона складається з розсійника та аспіраційного корпуса. Розсійник має набір сит, призначених для сортування рушанки на сім сортів (фракцій). Після розподілення рушанки за розміром на ситах її розділяють за щільністю, змінюючи швидкість повітряних потоків.

Етап 4. Подрібнення. Процес спрямовується на подрібнення ядра насіння — максимально можливе руйнування структури клітин. Для цього використовують п'ятивальцьовий верстат або вальцівку марки BС-5. Ядро насіння соняшнику подрібнюється за чотири проходи через вальцьові верстати. Подрібнене на вальцівках ядро називають м'яткою. Її не можна зберігати тривалий час, бо ферменти клітин (ліпаза) швидко розкладають жири, гідролізуючи їх на гліцерин і вільні жирні кислоти та погіршуючи властивості олії.Етап 5. Підсмажування. Підсмажування - волого-теплова jбробка, яку застосовують для зменшення сил, що зв'язують олію з поверхнею м'ятки. Волого-теплова обробка здійснюється у спеціальних апаратах —жаровнях. Продукт, одержаний після волого-теплової обробки, називається мезгою. Відомі два типи підсмажування: вологе та сухе.

Вологе підсмажування: 1-й етап - проводять зволоження та нагрівання м'ятки з добавлянням води, після чого її пропарюють, доводячи вміст у ній вологи й температуру до оптимальних значень; 2-й етап -зволожену м'ятку висушують, тобто відбувається її кондиціювання, яке забезпечує необхідну структуру матеріалу для кращого його пресування.

Сухе підсмажування: полягає у висушуванні та нагріванні м'ятки до певної температури без попереднього її нагрівання і зволоження. Сумарна дія вологи, тепла і кисню повітря під час підсмажування сприяють інактивації ферментної системи м'ятки, яка сприяє інтенсивному протіканню гідролітичних та окислювальних процесів. Тому перед сухим підсмажуванням проводять інактивацію ферментів у м'ятці в пропарювальних шнеках інтенсивним і короткочасним нагріванням її до 80 — 85 °С з одночасним зволоженням.

Етап 6. Добування олії пресовим способом: гідравлічні преси - недоліком яких є недостатньо повне видавлювання олії, внаслідок чого вміст її у шротах становив 7 — 8 %; шнекові преси -основними робочими органами яких є шнековий вал і зеєрний циліндр. За призначенням: преси для попереднього відокремлення олії (форпреси); преси глибокого, або кінцевого, відокремлення олії (експелери); преси подвійної дії (в одному агрегаті здійснюється попереднє і кінцеве відділення олії).

Або Етап 6. Добування олії екстракційним способом: Екстракційний спосіб добування олії можна застосовувати як у чистому вигляді, так і в комбінації з форпресовим способом. Прикладом екстракційного способу добування олії в чистому вигляді є пряма екстракція «сирої м'ятки» при переробці сої.

Є два варіанти для добування олії при екстракційному способі:

настоювання - матеріал заливають розчинником. Через деякий час олія переходить у розчинник та утворюється розчин (місцела), який потім зливають. Знежирений матеріал знову заливають чистим розчинником і так повторюють доти, поки не буде добута майже вся олія;

послідовне знежирювання - чистий розчинник безперервно надходить на максимально знежирений матеріал. У процесі екстракції розрізняють два періоди: 1) добування вільної олії, тобто тієї, що міститься на зовнішніх і внутрішніх поверхнях; 2) добування олії, яка знаходиться у незруйнованих або частково деформованих клітинах. Після закінчення екстракції у шроті міститься приблизно 1 % олії та близько 40 % розчинника.

Рослинна олія - складна багатокомпонентна система, в якій, крім гліцеридів, містяться механічні домішки та деякі інші речовини. Тому високу її якість можна забезпечити ретельним її очищенням.

Умовно розрізняють очищення: первинне; глибоке —рафінування.

За ступенем очищення та цільовим призначенням рослинна олія буває нерафінована(очищена від механічних домішок), гідратована (очищена від фосфатидів), рафінована (очищена від фосфатидів, вільних жирних кислот, барвників), рафіновано-дезодорована (рафінована олія, очищена від ароматичних та смакових речовин, пестицидів і канцерогенів).

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...