Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІ. Види господарської діяльностіВИБІРКОВІ (ІНДИВІДУАЛЬНІ) ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ З ПРАВОЗНАВСТВА

Ви вирішили створити власний бізнес (вказати, який саме Вами обрано). Яку організаційно-правову форму ведення бізнесу краще обрати у Вашому випадку? Які документи і куди необхідно подати для його реєстрації? Чи необхідно, згідно закону, отримати ліцензію? Який пакет документів необхідно подати для її отримання. Який орган державної влади її видає? З яких етапів складається створення юридичних осіб?

Вид господарської діяльності обирається за номером у списку групи в електронному журналі, який співпадає з номером у списку ІІ. А організаційно-правова форма з переліку І, яка на Ваш погляд, найбільш доцільна для здійснення обраного виду господарської діяльності.

І. Види організаційно-правових форм

 1. Фізична особа – підприємець
 2. Акціонерне товариство
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю
 4. Товариство з додатковою відповідальністю
 5. Повне товариство
 6. Командитне товариство
 7. Свій варіант

ІІ. Види господарської діяльності

 1. банківська діяльність;
 2. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 3. надання фінансових послуг;
 4. діяльність у сфері освіти;
 5. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 6. будівельна діяльність;
 7. ветеринарна практика;
 8. випуск та проведення лотерей;
 9. надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 10. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 11. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 12. надання послуг з охорони власності та громадян;
 13. туроператорська діяльність;
 14. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 15. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 16. виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 17. банківська діяльність;
 18. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 19. надання фінансових послуг;
 20. діяльність у сфері освіти;
 21. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 22. будівельна діяльність;
 23. ветеринарна практика;
 24. випуск та проведення лотерей;
 25. надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 26. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 27. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 28. надання послуг з охорони власності та громадян;
 29. туроператорська діяльність;
 30. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.Підготуйте:

1. презентацію або реферат створення власного бізнесу

2. складіть структурно-логічну схему створення власного бізнесу.

 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Правознавство»є однією із форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

§ Реферат з навчальної дисципліни «Правознавство»– це огляд нормативно-правових джерел за заданою тематикою, захист якого відбувається під час проведення ІКР.

Терміни виконання реферату з навчальної дисципліни «Правознавство» - 20 листопада.

Форма контролю за його виконанням - захист реферату в процесі співбесіди викладача і студента під час індивідуально-консультативної роботи викладача. За виконання реферату студент отримує максимум 5 балів.

Час проведення консультацій викладача – вівторок 3 18.30 до 20.00 у 533 кабінеті.

§ Презентації студентів з навчальної дисципліни «Правознавство» – це подання попередньо підготовленого змістовного повідомлення за заданою тематикою (з можливим використанням сучасних інформаційних засобів - мультіпроекторів тощо). За виконання презентації студент отримує максимум 5 балів.

Презентації проводяться________(викладач обирає варіант):

- як під час аудиторних занять, так і під час індивідуальних занять;

- під час аудиторних занять;

- під час індивідуальних занять.

 

Термін виконанняпрезентації з навчальної дисципліни «Правознавство» – 20 листопада.

 

Методичні рекомендації щодо оформлення індивідуальних завдань:

o наявність нумерації сторінок; обсяг роботи має становити 7-10 друкованих аркушів; поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 2,5 см; шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5;

o по тексту роботи обов‘язково мають бути посилання на використані нормативно-правові акти, на спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо);

o реферати та презентації мають ґрунтуватися на положеннях законодавства, що діють на момент їх підготовки студентами (режим доступу до нормативно-правової бази на офіційному сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua).

o виконане завдання має містити у наступному порядку:

- титульну сторінку;

- зміст (план роботи);

- вступ;

- відповідні розділи;

- висновки;

- список використаних джерел.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...