Главная Обратная связь

Дисциплины:


Показники частки браку деталейТипи верстатів Виробіток одного верстата, шт. Процент браку за даними вибірки
1,8 2,5 3,0 1,5 1,0

З ймовірністю 0,997 визначити межі, в яких лежить частка браку в усій партії деталей, виготовлених на всіх верстатах.

Розрахуємо вибіркову частку браку:

Обчислимо дисперсії типових груп:

І група:

ІІ група:

ІІІ група:

ІV група:

V група:

Середню з внутрішньогрупових дисперсій визначаємо за формулою:

Знайдемо граничну похибку вибіркової частки:

З ймовірністю 0,997 можна стверджувати, що частка браку у всій партії деталей, виготовлених на всіх верстатах, коливається в межах від 1,68 до 2,28 %.

Необхідну чисельність вибірки за типовим відбором визначають за формулами:

а) для повторного відбору: ;

б) для безповторного відбору: .

Розглянемо приклад. В університеті навчається 10000 студентів, із них 5000 - студенти денної форми навчання, 4000 - студенти заочної форми навчання і 1000 - студенти вечірньої форми навчання. Для визначення середнього бала за результатами екзаменаційної сесії застосовано типову вибірку із випадковим безповторним відбором усередині типових груп. Скільки студентів потрібно відібрати, щоб з ймовірністю 0,954 похибка вибірки не перевищила 0,5 бала, якщо за попередніми обстеженнями відомо, що дисперсія дорівнює 9?

Розрахуємо необхідну чисельність типової вибірки:

студенти.

Отже, треба відібрати 142 студенти.

Найпоширенішим способом серійного відбору є такий, за якого утворені у генеральній сукупності і відібрані вибіркою серії (гнізда) однакові за обсягом.

Граничні помилки серійної вибірки наведені в табл. 13.6:

Таблиця 13.6

Спосіб відбору Гранична помилка вибірки
для середньої для частки
  Повторний   Безповторний

 

де - міжсерійна (міжгрупова) дисперсія;

S - число серій в генеральній сукупності;

s - число відібраних серій.

Розглянемо приклад. Посівна площа під кукурудзою в селянських спілках регіону становить 5000 га. Посіви розташовані на 50 стогектарних ділянках. Для визначення врожайності способом серійної безповторної вибірки відібрано п’ять стогектарних ділянок, на яких здійснено суцільний облік зібраного врожаю кукурудзи (табл. 13.7).

 

 

Таблиця 13.7

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...