Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Хмельницький національний університет

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА ПО КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

(порядок її підготовки та захисту)

 

Факультет інженерної механіки

Кафедра технології машинобудуаня

Положення склали: д.т.н., проф. Гордєєв А.І., к.т.н., доц. Урбанюк Є.А., к.т.н, доц Савицький Ю.В., к.т.н., доц. Ткачук В.П.

 

Хмельницький 2014 р


Зміст

1. Загальна практична інформація про виконання випускної кваліфікаційної магістерської роботи по кафедрі технології машинобудування

2. Організація виконання випускної кваліфікаційної магістерської роботи

3. Підготовка до захисту та захист випускної кваліфікаційної магістерської роботи

4. Критерії оцінювання захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи

 

5. Основні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної магістерської роботи на здобуття кваліфікації магістра (наукового напрямку та з напрямку інженерії)

 

6. Стиль викладання та оформлення випускної кваліфікаційної магістерської роботи

 

7. Особливості вимог до випускної кваліфікаційної магістерської роботи на здобуття кваліфікації магістра (з напрямку інженерії)

Додатки

 

Загальна практична інформація про виконання випускної кваліфікаційної магістерської роботи по кафедрі технології машинобудування

 

Випускна робота на здобуття кваліфікації магістра це самостійна закінчена праця на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі, в якій на основі критичних оцінок відомих досягнень дається строго аргументоване прийнятне рішення певної наукової, науково-методичної чи інженерної проблеми. Вона є офіційним документом, який характеризує освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.

Магістерська робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом, і приймає рішення про присвоєння кваліфікації та видачу диплому магістра.

Організація виконання випускної магістерської кваліфікаційної роботи

 

Погоджена з керівником магістерської роботи, тема випускної кваліфікаційної роботи схвалюється на засіданні випускаючої кафедри, яка готує проект відповідного наказу.

Обов'язками керівників магістерської роботи є:

• консультування магістрів з усіх питань ,пов’язаних з вибором теми кваліфікаційної роботи та підготовці окремих розділів;

• видача магістру завдання на випускну кваліфікаційну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;• контроль за дотриманням магістром регламенту підготовки роботи;

• контроль якості роботи;

• підготовка відгуку про роботу з ґрунтовною характеристикою її якості і відповідності до структури та змісту критеріїв оцінок.

Керівник має право, у разі порушення термінів виконання окремих розділів, низької якості чи несамостійного виконання роботи , подати підтверджену рішенням засідання кафедри пропозицію ректору про відчислення магістра з магістратури. як такого, що не виконує навчальний план.

Обов’язками магістранта є:

своєчасний підбір вихідних матеріалів для роботи відповідно до визначеного об’єкту дослідження;

проведення регулярних досліджень, утримання постійних зв'язків із керівником;

• виконання окремих розділів роботи у визначені терміни;

• оформлення випускної кваліфікаційної роботи відповідно до викладених нижче вимог;

• представлення на випускну кафедру закінчену роботу не пізніше як за два тижні до дати захисту роботи у ДЕК;

• опублікування матеріалів та результатів наукових досліджень, що входять до магістерської робота, у наукових виданнях, оформлення та подача до Укрпатенту матеріалів заявки на винахід або корисну модель.

Магістрант має право:

отримувати консультації любого рівня стосовно вибраного напрямку досліджень;

• користуватись всіма необхідними для нього науково-методичними матеріалами, які є на випускній кафедрі;

• звертатись на випускну кафедру з пропозиціями щодо вдосконалення процесу підготовки випускної роботи.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...