Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст магістерської роботи з напрямку інженерії(розрахунково-пояснювальна записка 100-130 стор)

1. Загально-технічний розділ. 2. Технологічний розділ. 3. Конструкторський розділ. 4. Науково-дослідний розділ. 5. Організаційно-проектний розділ. 6.Розділ охорни праці та БЖД. 7. Економічний розділ. Висновки та пропозиції. Перелік посилань. Додатки.

Вступ...........................................................................................

1. Загальний розділ........................................................................................1.1 Стан питання та постановка задач магістерської роботи....................

1.2 Аналіз об’єкта виробництва.................................................................. 1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі........................................... 1.4 Визначення типу та організаційної форми виробництва.....................

2. Технологічний розділ.............................................................................. ...........

2.1 Прпозиції по вдосконаленню технологічного процесу.....................

2.2 Вибір заготовки та техніко-економічне обґрунтування методу її отримання.......................................................................................................

2.2.1 Техніко-економічне порівняння двох варіантів вибору заготовки………………………………………………………………………..

2.2.2 Визначення припусків та допусків на розміри заготовки..................................................................................................................

2.2.3 Розрахунок собівартості заготовки на ЕОМ..................................

2.3 Вибір технологічних баз......................................................................

2.4 Встановлення планів обробки поверхонь деталі............................

2.5 Вибір технологічного маршруту обробки деталі..............................

2.6 Розрахунок припусків..........................................................................

2..6.1 Розрахунок аналітичним методом...................................................

2.6.2 Розрахунок припусків на ЕОМ…………………………………….

2.7 Розрахунок та вибір режимів різання.................................................

2.7.1 Розрахунок режимів різання на 1..2 операції (переходи) аналітично…………………………………………………………………….

2.7.2 Вибір режимів різання табличним методом………………………

2.8 Розрахунок технічних норм часу при виконанні операцій...............

2.9 Визначення рівня механізації технологічного процесу.....................

3. Конструкторський розділ (вдосконалення верстатних пристроїв, розробка нових конструкцій пристроїв ) (2- 3 конструкції) …………3.1 Проектування верстатного пристрою для ................................

3.1.1 Вибір установчих елементів, схеми базування та способу закріплення деталі в пристрої.............................................................................

3.1.2 Розрахунок необхідних сил закріплення та приводу пристрою....

3.1.3 Розрахунок елементів пристрою на міцність.................................

3.1.4 Розрахунок пристрою на точність...................................................

3.1.5 Розробка технічних умов на пристрій, компонування та опис його роботи.......................................................................................................

3.2 Проектування контрольно-вимірювального пристрою для визначення радіального биття ............................................................................

3.2.1 Розробка схеми вимірювання...........................................................

3.2.2 Розрахунок пристрою наточність.....................................................

3.2.3. Принцип роботи пристрою .............................................................

3.3 Проектування ріжучого інструменту……………………………….

4. Дослідницький розділ...........................................................................

5. Організаційно-проектний розділ........................................................

...............................................................................

Висновки та пропозиції ....................................................................

Перелік посилань…………………………………………………………

Додатки

Графічна частина (приклад)

Кресленик деталі, заготовки або кресленник заготовки суміщений із деталлю …….. – 1А1. Кресленик наладок інструменту – 2-3А1. Складальний кресленик скальчатого кондуктора вдосконаленої конструкції – 1А1. Складальний кресленик пристосування для закріплення корпуса в агрегатному верстаті – 1А1. Складальний кресленик пристрою для алмазного розточування – 1А1. Кресленик розточного різця – 1А2,А1. Складальний кресленик контрольного пристрою – 1 А2, А1. Складальний кресленик плити кондукторної – 1А2. Листи наукової частини 2 - 4 А1.

Усьго (9-12 листів А1)

Графічна частина та ілюстративний матеріал. Плакати, схеми, аналітика, конструктивні рішення, креслення подавати у рамці А1 зі штампом із відповідними підписами.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Хмельницький національний університет

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до магістерської кваліфікаційної роботи на тему:

Обладнання для вібраційно-відцентрового перемішування сумішей сипучих матеріалів

 

Факультет: інженерної механіки

Спеціальність: технологія машинобудування

 

Магістрант:___________________________(Сорока О.П.)

Керівник магістерської роботи:_______________(Гордєєв А.І)

Нормоконтроль:_____________________________(Бись С.С.)

«Допустити магістерську роботу до захисту в ДЕК»

Завідувач кафедрою технології машинобудування:

_______________________________(Мазур М.П.)

 

Хмельницький - 2011

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...