Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття № 5 

Тема: Західно-українська народна республіка

 

План:

1. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопадове повстання.

2. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення.

3. Внутрішня і зовнішня політика ЗУНР.

4. Польська інтервенція в Україну (червень 1919 р.). Поразка ЗУНР.

 

Реферати:

1. м. Станіслав – столиця ЗУНР.

2. Євген Петрушевич: історичний портрет.

 

Література:

1. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

2. Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.

3. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

4. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст.. – К., 1996.

5. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

6. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1994.

7. Павленко Ю, Храмов Ю. Українська державність у 1917-1920 рр. – К., 1995.

8. Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

9. Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

10. Литвин М. Українсько-польська війна. – Львів, 1996.

11. Вівчаренко О., Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка. – Коломия, 1994.

12. Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1998. - № 5.

13. Арсенич П. Станіслав – столиця ЗУНР. – Івано-Франківськ, 1993.

14. Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

15. Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Всесвітня історія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 694 с.

 

Семінарське заняття № 6

 

Тема: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

 

План

1. Державно-правовий статус західних українців у міжвоєнний період.

2. Політика Польщі щодо галицьких українців у міжвоєнний період.

3. Український національний рух в Другій Речі Посполитій. Організація Українських Націоналістів.

4. Політика Румунії і Чехословаччини щодо українців. Карпатська Україна.

 

Реферати:

1. Степан Бандера: історичний портрет.

2. Андрій Мельник: історичний портрет.

 

 

Література:

1. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

2. Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.3. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

4. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. – К., 1996.

5. Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

6. Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

7. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 199 с.

8. Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994.

9. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). – Ужгород, 2003.

10. Кугутяк М. Голодомор 1933-го і Західна Україна. – Івано-Франківськ. 1994.

11. Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна // Дзвін. – 1991. - № 3.

12. Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

13. Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Всесвітня історія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 694 с.

 

 

Семінарське заняття № 7

 

Тема: Україна в роки Другої світової війни

 

План

1. Пакт Молотова-Ріббентропа і Західна Україна.

2. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої Червоної Армії у 1941-1942 рр.

3. Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні.

4. Рух опору в Україні.

5. Наступ радянських військ у 1943-1944 рр. і вигнання німецьких агресорів з України.

 

Реферати:

1. Роман Шухевич: історичний портрет.

2. «Радянізація» Західної України 1939-1941 рр.

 

Література:

1. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000. – 2002. – 304 с.

2. Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ “Казка”, 2006. – 736.

3.Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

4.Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. – К., 1996.

5.Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

6.Історія України: Навчальний посібник / За ред. В. Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997.

7. Брицький П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) – Чернівці, 1995.

8. Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

9. Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1994.

10. Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять // Український історичний журнал. – 2000. - № 3-4.

11. Патриляк І.К. Націоналістичний і партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // Український історичний журнал. – 2000. - № 3-4.

12. Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30-50-і рр. ХХ ст. – Луцьк, 1995.

13. Литвин В. Історія України. – К.: Наукова думка, 2008. – 814 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...