Главная Обратная связь

Дисциплины:


Історія стародавнього світу. Історія середніх віків 

 

Перший рівень складності

 

1.1 Оберіть хронологічні рамки палеоліту:

а). 3 млн. – 11 тис. до н.е;

б). 10–7 тис. до н.е;

в). 3 тис. до н.е – 8 ст. до н.е.;

г). 7–4 тис. до н.е.

 

1.2 Дайте визначення поняттю. Особлива суспільна група в Давньому Єгипті, представники якої займалися відправленням культів:

а). фараони;

б). жерці;

в). номархи;

г). хему.

 

1.3 Збірка законів «Кодекс Хаммурапі» укладена в:

а). Стародавньому Вавилоні;

б). Ассирії;

в). Фінікії;

г). Перській державі.

 

1.4 Філософсько-релігійне вчення, започатковане в 7-6 ст. до н.е. Лао-цзи це:

а). даосизм;

б). конфуціанство;

в). буддизм;

г). зороастризм.

 

1.5 Дайте визначення поняттю. Місто-держава, порівняно невелика община вільних громадян в античній Греції, що з’явилася в процесі переходу від родоплемінного ладу до класового суспільства:

а). поліс;

б). демос;

в). геліея;

г). герусія.

 

1. 6 Нікейський собор відбувся:

а). 313 р.;

б). 325 р.

в). 395 р.

г). 476 р.

 

1.7 Велике переселення народів відбувалося упродовж:

а). 4-7 ст.;

б). 14-15 ст.;

в). 11-13 ст.;

г). 4-7 ст. до н.е.

 

1.8 Дайте визначення поняттю. Корпоративні організації ремісників, що регламентували виробничу діяльність своїх членів, допомагали боротися з конкуренцією й захищали від свавілля феодала – це:

а). мануфактури;

б). цехи;

в). ломбарди;

г). кортеси.

 

1.9 Розкол – схизма християнської церкви відбулася:

а). 1054 р.;

б). 313 р.

в). 1215 р.

г). 1270 р.

 

1.10 Візантія – східна частина Римської імперії утворилася:

а). 395 р.

б). 482 р.

в). 570 р.

г). 1185 р.

 

1.11 Дати визначення поняттю. Грамота-дозвіл на володіння землями це:

а). ярлик;

б). гези;

в). едикт;

г). дефенестрація.

 

1.12 Падіння Константинополя відбулося:

а). 1453 р.;

б). 1346 р.;

в). 1419 р.;

г). 1385 р.

 

 

Другий рівень складності

 

 

1.1 Оберіть хронологічні рамки неоліту:

а). 4–3 тис. до н.е.;

б). 7-4 тис. до н.е;

в). 3 тис. до н.е – 8 ст. до н.е.;

г). 10–7 тис. до н.е.

 

1.2 Дайте визначення поняттю. У Стародавньому Єгипті – статуя фантастичної істоти з тілом лева й головою людини, рідше – тварини:

а). ієрогліф;

б). мумія;

в). сфінкс;

г). піраміда.

 

1.3 Найвідоміша пам’ятка шумерської культури це:

а). «Поема про Гільгамеша»;

б). «Книга мертвих»;

в). Етичні правила «Маат»;г). «Кодекс Хаммурапі».

 

1.4 Релігійне вчення, що виникло в Індії у 6-5 ст. до н.е. це:

а). конфуціанство;

б). даосизм;

в). буддизм;

г). мусульманство.

 

 

1.5 Дайте визначення поняттю. Період в історії країн Східного Середземномор’я із 323-го до 30 рр. до н.е., коли на місці імперії Олександра Македонського виникли незалежні держави, політичний устрій яких поєднував елементи східних монархій з особливостями грецьких полісів:

а). античність;

б). еллінізм;

в). доба бронзи;

г). Ахейська Греція.

 

1.6 Дайте визначення поняттю. Перша за значенням привілейована верства давньоримського суспільства, що склалася із заможної верхівки патриціїв і плебеїв:

а). плебс;

б). нобілітет;

в). вершники;

г). раби.

 

1.7 Сучасні вчені-медієвісти, які досліджують історію Середньовіччя визначають хронологічні межі європейських середніх віків:

а). кінцем 5 – першою половиною 11 ст.;

б). 11 – 13 ст.

в). кінцем 5 – 15 ст.

г). 14-15 ст.

 

1.8 Дайте визначення терміну. Передання сеньйорові частини продукції або певної грошової суми це:

а). оброк;

б). панщина;

в). баналітет;

г). альменда.

 

1.9 Клюнійський рух за оновлення церкви тривав:

а). 10 ст.

б). 5 ст.

в). 7 ст.

г). 8 ст.

 

1.10 Дати визначення поняттю: Учення, яке заперечувало вшановування ікон:

а). єресь;

б). іконоборство;

в). намаз;

г). хадж.

 

1.11 Грюнвальдська битва відбулася:

а). 1380 р.;

б). 1410 р.

в). 1569 р.

г). 1494 р.

 

1.12 Дайте визначення поняттю. Збройна боротьба чеського народу проти католицької церкви, феодального гноблення та німецького засилля; тривали протягом 1419-1437 рр. – це:

а). хрестові походи;

б). гуситські війни;

в). баскаки;

г). інквізиція.

 

РОЗДІЛ 2.

 

Нова історія

Перший рівень складності

 

2.1 Митець італійського відродження, автор творів «Джоконда», «Мадонна Літта», «Мадонна з квіткою», «Таємна вечеря» це:

а). Тиціан;

б). Рафаель Санті;

в). Мікеланджело;

г). Леонардо да Вінчі.

 

2.2 Відкриття Америки відбулося:

а).1497-1499 рр.

б). 1487-1488 рр.

в). 1492 р.

г). 1519-1522 рр.

 

2.3 1517 р. оприлюднив «95 тез»:

а). Т.Мюнцер;

б). Карл V Габсбург;

в). Ж.Кальвін;

г). М.Лютер.

 

2.4 Орден єзуїтів 1534 р. заснував:

а). Ігнатій Лойола;

б). Томас Мор;

в). Ульріх Цвінглі;

г). Король Філіп ІІ.

 

2.5 Правляча династія Тюдорів перебувала при владі у:

а). Франції;

б). Англії;

в). Польщі;

г). Росії.

2.6 Рене Декарт – це відомий:

а). астроном;

б). літератор;

в). скульптор;

г). математик.

2.7 Діяльність Олівера Кромвеля (1599-1658) пов’язують з подіями:

а). Французької революції;

б). Англійської революції;

в). Нідерландської революції;

г). Російської революції.

 

2.8 Північна війна 1700-1721 рр. відбувалася між:

а). Англією і Францією;

б). Росією і Швецією;

в). Росією і Англією;

г). Францією і Росією.

 

2.9 Марія Терезія упродовж 1740-1780-х рр. була:

а). пруською імператрицею;

б). англійською імператрицею;

в). австрійською імператрицею;

г). французькою імператрицею.

 

2.10. Ідейна течія кінця 17-18 ст., заснована на переконанні вирішальної ролі розуму й науки у пізнанні «природного порядку»:

а). просвітництво;

б). абсолютизм;

в). клерикалізм;

г). протестантизм.

 

2.1 Митець італійського відродження автор картин «Сікстинська мадонна», «Заручини Марії», «Мадонна Конестабіле» це:

а). Рафаель Санті;

б). Сандро Ботічеллі;

в). Мікеланджело;

г). Тиціан.

2.2 Першу навколосвітню подорож здійснив:

а). Фернан Магеллан;

б). Френсіс Дрейф;

в). Абель Тасман;

г). Бартоломеу Діаш.

 

2.3 Реформаційні процеси у Швейцарії пов’язують з ім’ям:

а). Я.Гуса;

б). М. Лютера;

в). Ж.Кальвіна;

г). Генріха VIII.

 

2.4 Тридцятилітня війна тривала упродовж:

а). 1618-1648 рр.;

б). 1648 р.

в). 1545-1563 рр.

г). 1688-1689 рр.

 

2.5 «Смутні часи» кінця 16 – початку 17 ст. – доба в історії:

а). Польщі;

б). Чехії;

в). Росії;

г). Швеції.

 

2.6 Данте Аліг’є рі – це відомий італійський:

а). музикант;

б). поет;

в). скульптор;

г). архітектор.

 

2.7 «Біль про права» 1689 р. було проголошено в ході:

а). Англійської революції;

б). Французької революції;

в). Російської революції;

г). Нідерландської революції.

 

2.8 Війна за незалежність США тривала упродовж:

а). 1700-1721 рр.;

б). 1773-1775 рр.;

в). 1775-1783 рр;

г). 1861-1865 рр.

 

2.9 Тадж-Махал – мечеть-мавзолей дружини Шах-Джахана – це національна культурна пам’ятка:

а). Китаю;

б). Індії;

в). Монголії;

г). Філіппін.

 

 

Тематика курсових робіт студентам 3 курсу. Викл. Єгрешій О.І.

 

 

1. Володимир Затонський: історичний портрет.

2. Гошівський монастир: історична ретроспектива.

3. Василіянський монастир у Погоні: спроба історичної ретроспективи.

4. Повсякденне життя підпільних греко-католиків в умовах радянської дійсності.

5. Василь Липківський: історичний портрет.

6. Лесь Курбас: людина на тлі епохи.

7. Володимир Липський: людина на тлі епохи.

8. Станіслав Косіор: історичний портрет.

9. Дмитро Донцов: історичний портрет.

10. Сидір Ковпак: людина на тлі епохи.

11. Дозвілля радянського українця 1945–1991 рр.

12. Культура та побут міського населення України 1945–1991 рр.

13. Культура та побут сільського населення України 1945–1991 рр.

14. Повсякденне життя українського селянства 1920–1930–х рр.

15. Повсякденне життя міського населення Радянської України 1920–1930–х рр.

16. Леонід Мельников: людина на тлі епохи.

17. Тимофій Строкач: історичний портрет.

18. Повсякденне життя українців першої половини 1990–х рр.: спроба історичної ретроспективи.

19. Дмитро Мануїльський: людина на тлі епохи.

20. Василь Симоненко: людина на тлі епохи.

21. «Революція статі» кінець 1980–х – перша половина 1990–х рр. в Україні: спроба історичного дослідження.

22. «Техніко-комунікативна» революція другої половини 2000–х – початку 2010–х рр.: спроба історичного аналізу.

23. На вибір студента.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...