Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. Письмова доповідьКИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ

 

 

ВИМОГИ

До проведення комплексного державного кваліфікаційного іспиту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

За спеціальністю 5.020211

„Перукарське мистецтво і декоративна косметика”

 

 

затверджено на засіданні

кафедри ПДК

Протокол № 7 від 04.01.2010 р.

 

 

КИЇВ – 2010

 

До державного іспиту допускаються особи, які пройшли повний курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.0202 „Перукарське мистецтво і декоративна косметика”.

Комплексний іспит має за мету виявити ступінь професійної підготовки студента до вирішення окремих нескладних перукарських завдань, а саме:

- вміння аналізувати фахові джерела інформації;

- володіння навичками вирішення проектних завдань із застосуванням знань з таких дисциплін, як: “Моделювання та художнє оформлення зачіски”, “Техніка і технологія перукарської справи”, “Історія костюму, зачіски та матеріальної культури”, “Постиж”, “Спецмалюнок”, “Кольорознавство”, “Колористика”, “Візаж”, “Основи композиції”, “Матеріалознавство перукарської справи”;

- здатність використовувати досвід роботи передових підприємств перукарського господарства, інформацію методичних кабінетів, прогресивні методи і технологічні прийоми виконання різних видів перукарських робіт, трендові напрямки моди останнього сезону.

 

Комплексний іспит включає такі складові:

І. Тестування з метою виявлення рівня знань з професійно-практичних дисциплін, дисциплін варіативного циклу, а також рівню світоглядної спрямованості та загального бачення сучасних проблем професійної діяльності модельєра-перукаря.

ІІ. Виконання практичного завдання з метою виявлення набутих професійних вмінь та навичок.

 

Зміст практичного завдання:

Розробити та виконати зачіску або стрижку з укладкою, згідно обраної теми. Розробляємі зачіска або стрижка повинні відповідати сучасному напрямку моди, індивідуальним даним особливостям людини та призначенню.

Також необхідно виконати технологічну карту в форматі А1 (1 аркуш) Технологічна карта повинна відображати послідовність виконання всіх операцій, необхідних для виконання зачіски або стрижки. Технологічна карта виконується таким чином, щоб можна було легко визначити технологію виконання розробленої зачіски або стрижки. Технологічна карта виконується чорною тушшю (маркером).

На технологічній карті повинні бути вказані:

- початкова довжина волосся,- розподіл волосся на зони;

- послідовність виконання зачіски або стрижки;

- операції, що передують виконанню стижки;

- операції, що передують виконанню зачіски (схема накручування волосся для виконання завивки, укладки, способи фарбування волосся, лікування волосся і т.д.),

- схема накручування волосся на бігуді;

- послідовність оформлення деталей і ліній зачіски, кріплення оздоблень;

- художнє оформлення зачіски, тобто загальний вигляд зачіски.

Позиції технологічної карти позначаються малими літерами в алфавітному порядку.

На форматі А4 додаються фото (перше фото – обрана модель до початку роботи; друге фото – обрана модель з кінцевим результатом).

Захист практичного завдання відбувається згідно затвердженого розкладу.

Студент приступає до виконання практичного завдання в лабораторії. На виконання практичного завдання відводиться дві години. Робота виконується на моделі, яка заздалегідь підготовлена (проводиться попереднє фарбування волосся).

На комісію подається короткий опис практичного завдання (описова частина складається з двох сторінок), технологічна карта і студент приступає до захисту.

Правила виконання практичного завдання:

І. Письмова доповідь

Письмова доповідь складається з двох сторінок. Перша сторінка – титульний лист, друга сторінка - обґрунтування вибору і характеристика даної зачіски або стрижки з укладкою відповідно до практичного завдання згідно сучасних напрямків моди.

1. Характеристика початкових даних моделі для виконання зачіски або стрижки з укладкою згідно практичного завдання.

- в цьому розділі необхідно описати модель (вибір довжини волосся, кольору волосся, особливості конкретно обраної моделі, тип обличчя, морфологічні особливості, зріст, будову тіла).

2. Опис вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів для виконання практичного завдання на моделі.

- відповідно до структури волосся і призначення дати обґрунтування вибору парфюмерно-косметичних засобів, рекомендованих для виконання тих чи інших технологічних операцій, охарактеризувати їх роль у створенні зачіски або стрижки з укладкою. Вказати норми витрат парфюмерно-косметичних засобів, необхідних для виконання розробленої зачіски або стрижки.

ІІ. Усна доповідь

3. До даного розділу додається технологічна карта. Використовуючи технологічну карту доповісти етапи виконання зачіски або стрижки з укладкою.

- в цьому розділі необхідно доповісти технологічну послідовність виконання операцій, які виконуються перед безпосереднім виконанням зачіски або стрижки з укладкою. Доповісти та обґрунтувати необхідність виконання фарбування, вибір способу укладки волосся. Докладно доповісти характер і послідовність всіх технологічних операцій по створенню зачіски або стрижки з укладкою. Якщо розроблена зачіска виконується із застосуванням бігуді, необхідно обґрунтувати їх вибір (тип, матеріал, діаметр, метод кріплення) залежно від призначення зачіски, розробити схему накручування волосся на бігуді, описати послідовність виконання зачіски, спосіб кріплення оздоблень. Якщо застосовується постижний виріб, необхідно доповісти техніку виконання та застосування виробу в зачісці. Якщо тема практичного завдання передбачає розробку стрижки, то технологічна послідовність виконання стрижки складається і описуються в цьому розділі.

 

Критеріями оцінювання цього завдання є наступні чинники:

- відповідає вимогам і виконана з аналітично-конструктивних позицій;

- вчасно виконана практична робота;

- гармонійність роботи;

- не має порушень технології виконання і оформлення моделі;

- охайність роботи;

- повністю дана відповідь на додаткові питання;

- самостійне виконання будь-яких практичних технологій (зачіска, візаж, аксесуари);

- самостійно створити образ в аудиторії за розкладом захисту ПР;

- студент повинен захищати практичну роботу виключно українською мовою.

 

 

ДОДАТОК 1.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...