Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги безпеки перед початком роботиПРИКЛАД.

 

Інструкція

з охорони праці

для учнів

під час проведення навчально-виховного процесу з образотворчого

Мистецтва

І. Загальні положення

 

1.1. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

Інструкція поширюється на учнів 1 – 11 класів середньої школи під час під час проведення навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва.

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком занять

 

2.1. Перед початком занять учні повинні прослухати інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводить вчитель креслення/образотворчого мистецтва.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Дотримуйтесь порядку виконання роботи та вимог безпеки цієї інструкції.

3.2. Забезпечте відсутність на уроках речей, які не використовуються в навчальному процесі та можуть бути небезпечними для життя та здоров′я, а саме: інструменти, що колються та ріжуться, сірники, аерозольні балончики, вибухонебезпечні предмети, іграшки, різко пахучі парфуми та інше.

3.3. Слідкуйте та дотримуйтесь виконання наказу МОН України,

щодо заборони використання мобільних телефонів під час навчально-

виховного процесу.

процесу.

3.4. Не дозволяється учням самостійно відкривати вікна для

провітрювання.

3.5. Не дозволяється учням самостійно залишати робоче місце та

виходити з класу.

3.6. Не дозволяється учням самостійно переміщувати парти та навчальні

столи під час виконання робіт.

3.7. Слідкуйте за дотриманням відповідної відстані між партами та навчальними шафами.

3.8. Не допускайте самостійного включення електричних приладів, це має зробити вчитель.

3.9 Використовуйте циркулі, лінійки, ручки, олівці, підручники тільки за призначенням. Креслити потрібно чистими руками, справними інструментами.

3.10. Обережно і дбайливо поводитися з інструментами і матеріалами, використовувати їх лише за призначенням.

3.11. Учні не повинні відволікатись від роботи, заважати працювати іншим.

3.12. Креслити треба в добре провітреному приміщенні при достатньому денному або електричному освітленні.

3.13.Під час креслярських робіт світло на робоче місце має падати зліва або спереду. В цьому випадку тінь від інструментів і рук не буде заважати в роботі.3.14.Виконуючи роботу слід сидіти прямо, не згинаючи спини. Сидіти треба на всій поверхні стільця, на відстані 10-15 см від краю стола. Відстань від очей до креслярського паперу повинна бути 30-35 см (неправильна робоча поза псує поставу, спричинює швидку втомлюваність і заважає роботі органів травлення).

3.15.Через 30 хвилин креслення очам необхідно давати відпочинок (виконувати вправи для очей).

3.16. Зберігати циркуль, вимірювач, олівці, трикутники, транспортир, гумку у відповідному місці (коробці, пеналі, готувальні тощо).

3.17. Креслярські інструменти повинні лежати на столі праворуч, підручник ліворуч, зошит або креслярській папір посередині.

3.18. Класти циркуль, вимірювач треба гострими голками від себе.

3.19.Передавати циркуль, вимірювач треба гострими голками до себе в замкнутому положенні, гострі кінці інструментів при цьому тримати в руці.

3.20. Треба слідкувати, щоб циркуль, вимірювач, трикутники не падали на підлогу. Вони можуть травмувати ноги учнів.

3.21.Олівці необхідно готувати до роботи (загострювати) спеціальною точилкою в спеціально відведеному для цього місці.

3.22. Забороняється:

- підносити циркуль, вимірювач близько до очей;

- кидати креслярські інструменти;

- загострювати олівці над столом.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перевірте прибирання робочого місця після закінчення уроку.

4.2. Прибирання навчального кабінету черговими учнями здійснюється тільки в присутності вчителя.

4.3.Виконуйте правила безпеки для учнів на перервах.

 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

для ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

 

За змістом розділ містить інструкції з охорони праці які базується на Положення про розробку інструкцій з охорони праці приміщення яке обрано для дослідження у дипломній роботі (дипломному проекті).

Інструкції мають містити такі розділи:

· загальні положення;

· вимоги безпеки перед початком роботи;

· вимоги безпеки під час виконання роботи;

· вимоги безпеки після закінчення роботи;

· вимоги безпеки в аварійних ситуаціях;

· надання медичної допомоги.

 

ПРИКЛАД.

 

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці вчителя
початкових класів
1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є нормативним документом в межах (назва закладу) (далі – заклад).

1.2. Охорона праці вчителя початкових класів (далі – вчитель) заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.3. Вчитель зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан учбових місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.4. Вчитель в процесі проведення навчально-виховного процесу:

· не має права використовувати обладнання, що не передбачене типовими переліками;

· зобов’язаний здійснювати навчально-виховний процес за умов дотримання «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти (назва району)»;

· нести відповідальність за безпечне проведення навчально-виховного процесу та проводити з учнями;

· вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності (проводиться один раз при зарахуванні учня до закладу за програмою вступного інструктажу);

· первинний інструктаж (проводиться три рази на рік - на початку навчального року, перед зимовими канікулами та перед літніми канікулами) за програмою первинного інструктажу);

· за необхідності проводити цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності за окремими інструкціями.

Результати всіх інструктажів повинні фіксуватися у відповідності до «Положення про навчання учасників навчально-виховного процесу закладів освіти (назва району)»:

· нести особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів на уроках та навчально-практичних заняттях в кабінетах та прилеглих до кабінету підсобних приміщеннях (далі – підсобка);

· повідомляти директора закладу або його заступника з навчально-виховної роботи про кожний нещасний випадок, що стався в навчально-виховному процесі, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхідності організовувати надання спеціалізованої медичної допомоги;

· організовувати евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Вчитель один раз на три роки в комісії закладу, проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також (за необхідністю) спеціальне навчання з електробезпеки з наступною атестацією із присвоєнням кваліфікаційної групи з електробезпеки (електродопуску) не нижче І- групи, згідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників закладів освіти району».

1.5. При оформленні на роботу вчитель проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік перед початком нового навчального року - повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу вчитель зобов’язаний отримати вступний інструктаж в службі охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, в подальшому 1 раз в три місяці проходити навчання у вигляді повторних інструктажів. Після проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності вчитель вивільняється наказом по закладу від проходження повторних інструктажів в період між перевірками знань.

1.7. Вчитель:

· використовує кабінет та підсобку за призначенням, як класну кімнату для проведення занять та інших навчально-виховних заходів (зборів, гурткової роботи тощо);

· експлуатує кабінет та підсобку тільки при наявності затвердженого директором закладу щорічного «Акту-дозволу на проведення занять в кабінеті», оформленого комісією, що утворена за наказом по закладу;

· оформлює в кабінеті куточок по охороні праці та безпеки життєдіяльності де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та навчання;

· забезпечує додержання учнями вимог безпеки та гігієни в кабінеті та підсобці ;

· організовує зберігання та безпечну експлуатацію меблів та обладнання, а також підготовку його до проведення занять аудіовізуальних показів тощо.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Вчитель до початку проведення навчання в кабінеті, підсобці повинен:

· перевірити справність обладнання, вентиляції та системи електричного живлення. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку, проведення занять в кабінеті та підсобці не проводити занять до усунення виявлених недоліків;

· впевнитись у наявності засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги - аптечка та протипожежного інвентарю;

· чітко визначити порядок і безпечні правила проведення навчальних занять та довести їх до учнів, а також:
- провести інструктаж з безпечної поведінки учнів в кабінеті та зафіксувати проведення інструктажу у класному журналі, чи окремому журналі.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для проведення практичних занять із використанням апаратури, що дає змогу візуального ознайомлення із темою уроку через проекційні засоби дозволяється демонструвати навчальні фільми на вузькоплівковій апаратурі з негорючою плівкою безпосередньо в кабінеті за умов, якщо:

· забезпечено вільний вихід з кабінету в коридор або на сходовий марш ( втому числі і через підсобку);

· проходи до дверей між рядами столів не захаращені стороннім крамом і прохід становлять 0,8 м.;

· у кабінеті присутні учні тільки одного класу (до 25 учнів);

· електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів;

· виконується інструкція з експлуатації кіноустановки;

· металеві корпуси частин проекційної апаратури заземлені за схемами, що вміщені в технічних описах та інструкціях на ці апарати;

· екран закріплено по центру передньої стіни кабінету так, щоб його нижній край був на відстані не менше як 1,2 м від підлоги. Не дозволяється використовувати саморобні екрани, та екрани, що просвічуються;

· перед вмиканням проекційного апарату в електричну мережу необхідно переконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі цієї мережі;

· затемнення кабінету та підсобки повинно бути достатнім для чіткого візуального сприйняття зображення, а також дозволяє орієнтуватися в разі екстреної евакуації.

3.2. Під час налагодження та експлуатації візуальних приладів та телевізорів необхідно особливо обережно поводитися з електронно-променевою трубками. Забороняється розбирання приладів для ремонту чи налагоджування.

3.3. Не допускається пряме потрапляння в очі вчителя (учнів) світла від електричної дуги проекційних апаратів, стробоскопа або лазера.

3.4. В разі необхідності використання лазера необхідно перевірити заземлення демонстраційного стола. Не дозволяється переміщувати лазер вздовж оптичної лави та робити будь-які регулювання, якщо знята верхня частина корпусу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вчитель забезпечує:

· організований вихід учнів з класу у коридор;

· провітрювання;

· вологе прибирання раз на добу після закінчення навчально-виховного процесу;

· закриття кабінету по закінченню занять. Ключ здається черговому або черговому адміністратору закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону - 01. В разі необхідності викликати інші рятувальні служби.

5.2. Евакуювати дітей з кабінету та перевірити всіх по списку учнів, які були присутні на заняттях.

5.3. При прибутті пожежних підрозділів, забезпечити вільний доступ на територію закладу (в тому числі і до кабінетів).

5.4. При можливості вчитель бере участь у допомозі по гасінню пожежі, надає консультації про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, із застосуванням сил та засобів закладу.

6. Надання медичної допомоги

У всіх нещасних випадках необхідно надати першу медичну долікарську допомогу потерпілому і одночасно викликати кваліфіковану медичку допомогу.

Найважливіші прийоми першої допомоги:

6.1. Непритомність.

Непритомного покласти так, щоб кров приливала до голови. Забезпечити доступ свіжого повітря і підтримувати діяльність серця, розстебнути всі тісні частини одягу, викликати дихання, подразнюючи шкіру сухим розтиранням хусточкою або голою рукою. Покласти гарячий компрес на голову і дати вдихнути міцного нашатирного спирту. У важких випадках робити штучне дихання й викликати лікаря.


6.2. Кровотечі.

Ретельно очистити рану й шкіру навкруги неї, обливаючи 3-х процентним розчином перекису водню, обережно видалити з рани осколки, покриваючі краї рани йодом, накласти бинтову пов'язку. Якщо поранено артеріальні судини, туго перетягнути кінцівку вище від поранення гумовою трубкою або хусткою, накласти на рану пов'язку і потерпілого направити до лікарні.

При пошкодженні ока накласти суху пов'язку і також послати хворого до лікарні. При кровотечі з носа розстебнуті комір, на перенісся покласти холодний компрес, а до ніг - грілку. Якщо кровотеча не припиняється - направити хворого до лікарні.

6.З. Опіки.

Обробити обпечене місце розчином марганцевокислого калію тим більшої концентрації, чим сильніший опік. Можна змазати олеїновою кислотою.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...