Главная Обратная связь

Дисциплины:


Довідка про доходиСередньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних групп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: - дітей віком до 6 років;
- дітей віком від 6 до 18 років;
- працездатних осіб;
- осіб, які втратили працездатність. Щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу одинокими громадянами, які спільно проживають з іншою особою і перебувають у громадянському чи релігійному шлюбі, то повідомляємо, щоСімейним кодексом України не визначено поняття так званого „громадянського чи релігійного шлюбу”, а права та обов’язки такого подружжя визначено лише Цивільним кодексом України. З метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовуються в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, для отримання повної інформації про потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів, які не перебувають у шлюбі, але спільно проживають з іншими особами (у так званому „громадянському шлюбі”), рекомендуємо запитувати від обох (особи, яка бажає створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу та її „співмешканця”) пакет документів, передбачених пунктом 18 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564, пунктом 16 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565, пунктом 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, а саме:

- заяву від особи, яка створює прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу;

- письмову згоду співмешканця (співмешканки), засвідчену нотаріально, або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати;

- довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку(для кожного);- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для особи, яка створює прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу);

- довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних; потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів (для особи, яка створює прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу);

- копію паспорта (для кожного);

- висновок про стан здоров’я, складений за формою згідно з додатком 5 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866;

- довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

- довідку про наявність чи відсутність судимості (для кожного).

Також обов’язково слід проводити співбесіду зі співмешканцем (співмешканкою) щодо детального роз’яснення правових засад функціонування прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу, відповідальності за життя та здоров’я дітей, які виховуються в сім’ї, системи контролю за функціонуванням таких сімей тощо.

Звертаємо увагу, що соціальне супроводження сімей, які створені одинокими особами, має свої особливості та вимагає від соціального працівника високого професійного рівня для забезпечення успішної адаптації прийомної дитини, дитини-вихованця, та підготовки їх до виходу в самостійне життя.

У разі якщо в процесі функціонування сім’ї одинока особа укладає шлюб або починає спільно проживати з іншою особою без реєстрації шлюбу вищезазначені документи додатково подаються до служби у справах дітей за місцем створення сім’ї. Про зазначені вимоги слід інформувати кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі під час проведення співбесіди та навчання. Водночас пропонуємо включати обох осіб до проходження курсу підготовки та підвищення кваліфікації.

Додаток: 9 арк. в 1 прим.

Начальник відділу

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...