Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дипломом ІІ ступеняПрізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу (повністю)

 

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу (повністю)

 

 

М.П.

 

Голова галузевої конкурсної комісії _________________________ _________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени галузевої конкурсної комісії:

________________________________ ____________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток 4

до Порядку проведення Конкурсу (продовження)

 

Статистична довідка

На Конкурс 20 __/20 __ навчального року з _______________________________

Надійшло _________ робіт ( _______ студентів-авторів, _______ наукових керівників) з ___________ ВНЗ

№ п/п Назва вищого навчального закладу (повністю) Кількість розгляну-тих робіт Кількість студентів-авторів Представлені до нагородження
Диплом І ступеня Диплом ІІ ступеня Диплом ІІІ ступеня

 

М.П.

 

Голова галузевої конкурсної комісії ____________________________

Секретар конкурсної комісії: ________________________________

 

 


Додаток 5

До Порядку проведення Конкурсу

 

Перелік питань щодо узагальнення

Підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з ________________________________________________________

 

 

1. Кількість рецензентів, які залучались до роботи в конкурсній комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук, доцентів, професорів.
2. Кількість робіт, результати яких запатентовано.
3. Кількість робіт, результати яких впроваджено у виробництво або навчальний процес.
4. Короткий аналітичний матеріал з тематики та якості змісту конкурсних робіт (у довільній формі)
5. Характерні недоліки змісту та оформлення наукових робіт.
6. Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації Конкурсу.

 

 

Голова галузевої конкурсної комісії__________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії_________ ­ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

“____”_______________20__ р.

 Додаток 6

до Порядку проведення Конкурсу

Звіт

Про проведення підсумкової науково-практичної конференції

З ________________________________________________________

 

 

1. Дата і місце проведення. Кількість учасників.

2. Програма, фото- або відеоматеріали

 

 

Додаток 7

До Порядку проведення Конкурсу

­­ ___________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, Севастополь)

 

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

2. Посада і місце роботи, служби _____________________________________________

__________________________________________________________________________

 

3. Число, місяць, рік і місце народження _______________________________________

__________________________________________________________________________

 

4. Стать ____________________ 5. Освіта _____________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________

__________________________________________________________________________

 

7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа _____

__________________________________________________________________________

 

8. Місце проживання _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Загальний стаж роботи __________________________________________________

Стаж роботи у даному колективі _____________________________________________

 

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура _______________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу ________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації тощо,

__________________________________________________________________________

дата обговорення, № протоколу)

Представляється до ________________________________________________________

(вид нагороди)

 

Керівник підприємства, Голова ради

установи, організації ____________ (зборів) колективу ______________

(ПІБ, посада ) (ПІБ, посада )

 

М.П.

___________________ 20___ року

 

Додаток 8

до Порядку проведення Конкурсу

Список студентів,

Запрошених на науково-практичну конференцію з ___________________, яка відбудеться ” “ __________________20__року

№ п.п Прізвище, ім¢я та по батькові студента (повністю) Назва вищого навчального закладу, в якому навчається студент (повністю)
     

Додаток 9

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...