Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до написання контрольної роботиВажливою формою спілкування викладача зі студентом заочної форми навчання є домашня контрольна робота. Студент виконує домашню контрольну роботу або в звичайному шкільному зошиті або на стандартних аркушах формату А4. Робота повинна мати титульний аркуш загального зразку.

Контрольні питання для контрольної роботи вибираються за двома останніми цифрами залікової книжки.

Обсяг контрольної роботи за контрольними питаннями повинен складатися з 8-10 сторінок шкільного зошита чи 6-8 машинописних сторінок. Обов’язковою вимогою є наявність полів, посилання на літературні джерела.

Структура контрольної роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основний текст, висновки, список використаних джерел (з посиланнями по тексту) – 7-10 джерел.

Контрольна робота відсилається чи здається в деканат не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії. Роботи які присилаються пізніше будуть перевірятися після сесії.

На залік допускаються студенти з зарахованою контрольною роботою.

Виконання студентом контрольної роботи є частиною навчального процесу. Ця робота сприяє самостійному вивченню предмета і є однією з форм перевірки знань студентів.

Тільки після виконання домашньої контрольної роботи та отримання зареєстрованої, перевіреної та зарахованої контрольної роботи студент заочної форми навчання допускається до складання заліку.

Домашня контрольна робота з курсу «Корпоративне управління в Україні» складається з двох завдань.

Сутність цих завдання полягає в тому, що студент за допомогою підручників, посібників, законодавчих та нормативних документів, Інтернет джерел та власної думки теоретично розглядає поставлені питання.

Перше завдання – теоретичне питання. Питання студент обирає серед приблизного переліку питань для Реферату (стор. 8) за допомогою двох останніх цифр номеру залікової книжки та наступної таблиці.

Остання цифра в № залікової книжки Передостання цифра в № залікової книжки 1, 2 3, 4 5,6 7, 8 9, 0
0, 1
6, 7
8, 9

Друге завдання контрольної роботи – практичне, умова якого представлена нижче.

Критерії оцінок контрольної роботи

Оцінка виконання контрольної роботи проводиться за такими напрямами:

1) ґрунтовність, комплексність та всебічність розгляду питання;

2) логічність, послідовність, глибина викладеного матеріалу;

3) якість матеріалу, що подається;

4) уміння вести дискусію, відповідати на запитання;5) загальний рівень підготовки, мова.

Робота, що відповідає вище переліченим вимогам заслуговує на зарахування. Неточності у роботі відповідно знижують оцінку та робота може бути повернута в деканат на доопрацювання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...