Главная Обратная связь

Дисциплины:


Корпоративне управління в УкраїніТеоретична частина

Варіант 1

1. Поняття корпорації, особливості її функціонування в Україні

2. Загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерним товариством.

Варіант 2

1. Характеристика робочих органів загальних зборів акціонерів.

2. Види контрольних пакетів акцій

Варіант 3

1. Сутність та значення корпоративного управління в сучасній економічній сфері

2. Довіреність: суть, роль та порядок застосування на загальних зборів акціонерів.

Варіант 4

1. Еволюція економічних поглядів формування і розвитку корпорацій.

2. Функціональне призначення окремих органів управління корпорації.

Варіант 5

1. Економічні аспекти створення, функціонування га припинення діяльності дочірніх корпорацій

2. Спостережна рада акціонерного товариства.

Варіант 6

1. Структура органів управління акціонерними товариствами

2. Ревізійна комісія.

Варіант 7

1. Переваги та недоліки акціонерних компаній

2. Наглядова рада

Варіант 8

1. Трудові правовідносини посадових осіб органів управління акціонерного товариства

2. Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління

Варіант 9

1. Дивідендна політика як складова політики корпоративного управління.

2. Права та обов’язки акціонерів

Варіант 10

1. Особливості формування акціонерного сектору в Україні.

2. Структура органів управління акціонерними товариствами

 


Завдання практичної частини контрольної роботи:

Вихідні дані

ПАТ "Універмаг" створено в січні 1995 року, статутний фонд підприємства складає 3200000 грн., номінальна вартість акцій – 0,65 грн., середньоспискова чисельність працівників –101 особи, у тому числі 42 – працівники апарату управління.

Акції підприємства розподіляються таким чином: 2215385 акцій належать трудовому колективу (у тому числі 53,5% працівникам апарату управління); 492308 акції – промислово-фінансовій групі «АТР»; 738462 акцій – фонду комунальної власності району, де розташоване підприємство; 1230769 акцій – холдинговій компанії "Довіра"; 264154 – іншим фізичним особам.

Підприємство "Універмаг" розташовано в центрі обласного міста, займається реалізацією продукції непродовольчої (60%) та продовольчої групи. Режим роботи – з 8.00 до 19.00, без перерви.

Для оперативного управління підприємством обрані правління, ревізійна комісія, спостережна рада (до якої входить три особи зі складу правління ПАТ). Основні показники, що характеризують діяльність підприємства, наведено в таблиці 1.

У квітні 2010 року холдингова компанія "Довіра" звернулась з вимогою про проведення позачергових зборів вищого органу управління корпорації. Причинами скликання позачергових зборів є:– зборами акціонерів утворено органи оперативного управління підприємства та контролю з порушенням діючого законодавства;

– рішенням останніх зборів акціонерів, на яких були присутні власники 58% акціонерного капіталу вжито заходів щодо зміни спеціалізації підприємства та його асортиментної політики, що не відповідають сучасній кон’юнктурі ринку;

– підприємство значно знизило ефективність своєї діяльності, а витрати на утримання апарату управління підвищились.

Завдання

1.Проаналізувати показники ефективності діяльності корпорації "Універмаг"

2.Оформити результати аналізу у вигляді доповідної записки голови правління ПАТ "Універмаг", відповідно до вимог акціонерів компанії «Довіра».

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...