Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

«Міжнародне право»

 

Здати в електронному вигляді до 01.12.2015р. включно

(лише в повному обсязі та з обов’язковим зазначенням групи, ПІБ та варіанту)

в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді (ind.zavd@mail.ru)

 

Індивідуальне завдання складається з питань, що мають бути викладені логічно, послідовно, стисло і точно у відповідності з поставленими формулюваннями, з обов’язковими посиланнями на літературні джерела та нормативно-правові акти (міжнародні та національні). Титульні сторінки та інші сторінки, що стосуються оформлення до загальнообов’язкової кількості, наприклад, слайдів не враховуються. Робота на доопрацювання не повертається. Індивідуальне завдання може бути максимально оцінене в 35 балів.

Питання 1-3 – максимально можуть бути оцінені в 4 бали кожне (всього 12 балів). Данні питання виконуються у вигляді мультимедійної презентації обсягом мінімум 20 слайдів щодо кожного питання (всього 60 слайдів по змісту питань), з обов’язковим використанням нормативно-правових актів, схем, таблиць, тощо.

Для питання 3 – національних, міжнародних та регіональних організацій з обов’язковим висвітленням: 1) документів про заснування, 2) етапів розвитку (історії) (якщо такі мали місце), 3) загальної характеристики, 4) структури, 5) цілей, 6) завдань, 7) компетенції, функції, 8) нормотворчої діяльності, 9) порядку прийняття рішень і їх статусу, 10) учасників, 11) співпраці з іншими міжнародними організаціями, тощо.

Питання 4 – максимально може бути оцінене в 7 балів. Дане питання виконується у вигляді мультимедійної презентації обсягом мінімум 20 слайдів.

Питання 5- максимально може бути оцінено у 8 балів (по 2 бали за кожен блок (1-4 питання) тестів).

Питання 6 – максимально може бути оцінено у 8 балів (по 2 бали за кожну практичну ситуацію/задачу).

 

Варіант 1.

1. Історія виникнення міжнародного права

2. Порядок укладання міжнародних договорів.

3. Характеристика діяльності Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)

4. Право спеціальних місій

(У вигляді поетапної схеми з зазначенням необхідного документального оформлення на кожному етапі, нормативних вимог до її змісту з обов’язковим використанням нормативно-правових актів, схем, зрізків документального оформлення).

5. Скласти по кожному з вищезазначених питань (1-4) по 20 тестових питань (обов’язковий мінімум) з варіантами відповідей (від трьох) і «ключами» (зазначенням правильної/их відповіді/ей). Загальна кількість тестових питань = 80 – обов’язковий мінімум).

6. Скласти по кожному з 1-4 питань по 2 практичні ситуації/задачі, з обов’язковим використанням нормативно-правових актів (міжнародних та національних). (Загальна кількість практичних ситуацій/задач = 8 – обов’язковий мінімум). Можна використовувати при складанні практичних ситуацій інформацію з засобів масової інформації, але з обов’язковим посиланням на них.
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

«Міжнародне право»

 

Здати в електронному вигляді до 01.12.2015р. включно

(лише в повному обсязі та з обов’язковим зазначенням групи, ПІБ та варіанту)

в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді (ind.zavd@mail.ru)

 

Індивідуальне завдання складається з питань, що мають бути викладені логічно, послідовно, стисло і точно у відповідності з поставленими формулюваннями, з обов’язковими посиланнями на літературні джерела та нормативно-правові акти (міжнародні та національні). Титульні сторінки та інші сторінки, що стосуються оформлення до загальнообов’язкової кількості, наприклад, слайдів не враховуються. Робота на доопрацювання не повертається. Індивідуальне завдання може бути максимально оцінене в 35 балів.

Питання 1-3 – максимально можуть бути оцінені в 4 бали кожне (всього 12 балів). Данні питання виконуються у вигляді мультимедійної презентації обсягом мінімум 20 слайдів щодо кожного питання (всього 60 слайдів по змісту питань), з обов’язковим використанням нормативно-правових актів, схем, таблиць, тощо.

Для питання 3 – національних, міжнародних та регіональних організацій з обов’язковим висвітленням: 1) документів про заснування, 2) етапів розвитку (історії) (якщо такі мали місце), 3) загальної характеристики, 4) структури, 5) цілей, 6) завдань, 7) компетенції, функції, 8) нормотворчої діяльності, 9) порядку прийняття рішень і їх статусу, 10) учасників, 11) співпраці з іншими міжнародними організаціями, тощо.

Питання 4 – максимально може бути оцінене в 7 балів. Дане питання виконується у вигляді мультимедійної презентації обсягом мінімум 20 слайдів.

Питання 5- максимально може бути оцінено у 8 балів (по 2 бали за кожен блок (1-4 питання) тестів).

Питання 6 – максимально може бути оцінено у 8 балів (по 2 бали за кожну практичну ситуацію/задачу).

 

Варіант 2.

1. Розвиток міжнародного права на сучасному етапі

2. Реєстрація, опублікування та зберігання текстів міжнародних договорів.

3. Характеристика діяльності Організації Об'єднаних Націй

4. Поняття, суб’єкти та джерела міжнародного повітряного права

(У вигляді поетапної схеми з зазначенням необхідного документального оформлення на кожному етапі, нормативних вимог до її змісту з обов’язковим використанням нормативно-правових актів, схем, зрізків документального оформлення).

5. Скласти по кожному з вищезазначених питань (1-4) по 20 тестових питань (обов’язковий мінімум) з варіантами відповідей (від трьох) і «ключами» (зазначенням правильної/их відповіді/ей). Загальна кількість тестових питань = 80 – обов’язковий мінімум).

6. Скласти по кожному з 1-4 питань по 2 практичні ситуації/задачі, з обов’язковим використанням нормативно-правових актів (міжнародних та національних). (Загальна кількість практичних ситуацій/задач = 8 – обов’язковий мінімум). Можна використовувати при складанні практичних ситуацій інформацію з засобів масової інформації, але з обов’язковим посиланням на них.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...