Главная Обратная связь

Дисциплины:


Файл, що готується за допомогою процесору електронних таблиць MS EXCEL 2010 у вигляді файлу типу .XLSX, повинен мати наступну структуруВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

( гр. 101-104)

1. Самостійна робота (реферат) готується за допомогою текстового процесору MS WORD 2010у вигляді файлу типу .DOCX та за допомогою процесору електронних таблиць MS EXCEL 2010у вигляді файлу типу .XLSX (2 файли).

 

2. Файл у вигляді файлу типу .DOCX повинен мати наступну структуру:

2.1. титульний аркуш;

2.2. автоматизований зміст;

2.3. вступ;

2.4. змістовну частину;

2.5. список літератури;

2.6. додаток.

 

3. У Вступі наводиться завдання до самостійної роботи (тема) згідно варіанту.

4. Обсяг реферату – не менше за 5-7 сторінок тексту, що відповідає вимогам п.5-10.

5. Зміст формується автоматично і повинен мати не менш ніж 2 рівні заголовків.

6. Сторінка повинна мати поля:

6.1. ліве – 2,5 см, : верхнє, нижнє, праве –1 см.

6.2. У верхньому колонтитулі повинен знаходитися номер сторінки (посередині), у нижньому – автор, дата і назва реферату.

Шрифт повинен бути не більше за 12 пт накреслення типу Times New Rom.

7. Абзаци основного тексту повинні мати обидва рівні краї; абзацний відступ – 1,5 см; відстань між рядками в абзаці – одинарна; відстань після абзацу – 3 п.

8. Документ повинен бути структурований з заголовками не менш ніж двох рівнів, при форматуванні використані стилі.

 

9. Реферат повинен містити:

9.1. Список будь-якого вигляду;

9.2. Скріншоти (вирізки екранів) для ілюстрації тексту.

9.3. Текст розділу Вступ оформити з використанням одного з еффектів для символу WORD 2010(градієнтна заливка, колір лінії шрифта, нарис лінії, віддзеркалення, тінь, ореол або 3D вигляд)

9.4. В додаток вставити :

9.4.1. Своє фото (або інше фото) оздоблене в вигляді рамки з художніми ефектами.

9.4.2. Діаграму SmartArt довільного вигляду.

Файл, що готується за допомогою процесору електронних таблиць MS EXCEL 2010 у вигляді файлу типу .XLSX, повинен мати наступну структуру

3 аркуші:

10.1. титульний аркуш;

10.2. зміст - таблиця з формулами;

10.3. діаграма

11. Таблиця повинна мати колонтитули:

12. У верхньому колонтитулі повинен знаходитися номер сторінки (посередині), у нижньому – дата і назва реферату.

13. Файл MS EXCEL повинен містити:

13.1. № варіанту та текст завдання;

13.2. відформатовану таблицю (використовуючи стилі комірок) на тему, що задається варіантом;

13.3. заповненні не менш ніж 5 рядків даних;

13.4. розрахункові формули;

13.5. умовне форматування однієї з колонок з використанням значків;

13.6. діаграму заданого вигляду;

13.7. Sparklines для колонки з п.13.5

 

14. Теми рефератів надаються викладачем15. Студенти самостійно підбирають дані за темою роботи

 

16. Обидва файли копіюються у директорію \\ACADEMY\Assignments\Nikolenko\код-групи з назвою NNNN-FIO-vMM.doc або NNNN-FIO-vMM.xls, де

NNNN – № групи,

FIO – прізвище студента

MM - № варіанту.

17. Терміни виконання етапів самостійних робіт наведені у таблиці 6

 

 

Таблиця 6

№ етапу Зміст етапу Кількість годин Термін виконання (тиждень)
Опрацювання лекційного матеріалу. Підбір літератури, робота з літературою Протягом триместру
Підготовка до лабораторних занять і контрольних робіт Протягом триместру
Оформлення самостійної роботи 10-13
Захист  
  Разом  

 

Критерії оцінки та максимальні значення балів за реферат наведені у таблиці 7

Таблиця 7

    Бали за реферат  
Крітерії WORD Відповідність завданню
Структура і зміст
форматування
Колонтитули
Список
Оформлення шрифта (Вступ)
Скріншоти
Орфографія
Фото з художн. ефектами
Діаграма SmartArt
  Всього Word
EXCEL Відповідність завданню
  Титульний аркуш (за зразком)
  Форматування таблицы (з використанням стилів комірок)
  Колонтитули для аркуша з таблицею
  Розрахункові формули
  Умовне форматування однієї з колонок з використанням значків
  Діаграма заданого вигляду
  Sparklines
    Примітка
    Форматування аркушу (для друку)
    ВСЬОГО EXCEL
    РАЗОМ

 


Додаток

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...