Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні вимоги до урокуСформулюємо основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку:

· пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

· орієнтація та процес навчання;

· орієнтація на особистісні досягнення учнів;

· створення емоційно-актуального фону уроку;

· чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;

· раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;

· використання активних методів навчання;

· зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем;

· формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;

· заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

 

 

Засоби досягнення мети

Метою особистісно орієнтованого уроку є створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів.

Засобами досягнення вчителем цієї мети можуть бути:

· використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб’єктний досвід учнів;

· створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи всього класу;

· стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь тощо;

· використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі обрати найбільш значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу;

· оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;

· заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них;

· створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дозволяли кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, виборність у способах роботи, створення обстановки для природного самовираження учня.

Виділення загальних завдань та засобів організації особистісно зорієнтованого уроку має бути конкретизоване вчителем у залежності від призначення уроку, його тематичного змісту.

Для того щоб бути суб’єктом навчальної діяльності, учень має оволодіти її етапами: Орієнтація - Визначення мети - Проектування - Організація - Реалізація - Контроль - Оцінка.

 

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

 

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ

1. Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.

2. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

3. Орієнтація на процес навчання.

4. орієнтація на особистісні досягнення учнів.

5. Тривимірне навчання.

6. Створення емоційно-актуального фону уроку.7. Педагогічний такт і культура мови.

8. Пізнавальна самостійність учнів.

9. Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.

10. Безперервний поступ.

 

ДИДАКТИЧНІ

1. Раціональне використання кожної хвилини уроку.

2. Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання.

3. Використання активних методів навчання.

4. Зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем.

5. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

6. Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу.

7. Використання на рівні з предметами, що традиційно склалися, комплексних дисциплін.

8. Використання сценарних варіантів уроків, які забезпечуються різноманітними носіями інформації.

9. Заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

10. Організоване закінчення уроку.

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ

1. Врахування психологічних особливостей кожного учня.

2. Нормальний психічний стан і стійкий настрій вчителя і учнів.

3. Розумна вимогливість і доброзичливість учителя до учнів.

4. Педагогічна етика і психологічний такт.

 

ГІГІЄНІЧНІ

1. Температурний режим.

2. Норми освітлення.

3. Провітрювання.

4. Відповідність нормативам шкільних меблів.

5. Чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання.

 


САМОАНАЛІЗ УРОКУ

 

 

· Місце даного уроку в темі;

· специфіка уроку;

· тип уроку;

· реалізація навчальної, розвивальної, виховної мети уроку;

· розподіл навчального часу;

· використані методи навчання;

· використані форми навчання;

· здійснення диференційованого підходу до навчання;

· організація контролю за засвоєнням знань, умінь і навичок;

· використання навчально-матеріальної бази кабінету;

· психологічний клімат на уроці.


ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

 

 

Загально педагогічні:

· пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

· врахування індивідуальних та вікових особливостей;

· орієнтація на процес навчання;

· орієнтація на особистісні досягнення учнів;

· тривимірне навчання;

· створення емоційно-актуального фону уроку;

· педагогічний такт і культура мовлення;

· пізнавальна самостійність учнів;

· чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.

 

Дидактичні:

· раціональне використання часу;

· єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;

· використання активних методів навчання;

· зв'язок з раніше вивченим;

· формування в учнів умінь самостійно здобувати знання;

· індивідуалізація, диференціація, інтенсифікація навчального процесу;

· використання сценарних варіантів уроку;

· заохочення прагнень учнів;

· організоване закінчення уроку.

 

Психологічні:

· врахування психологічних особливостей кожного учня.

· нормальний психічний стан і стійкий настрій вчителя і учнів.

· розумна вимогливість і доброзичливість учителя до учнів.

· педагогічна етика і психологічний такт.

 

Гігієнічні:

· температурний режим.

· норми освітлення.

· провітрювання.

· відповідність нормативам шкільних меблів.

· чергування видів навчальної діяльності.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...