Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура конспекту виховного заходуЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

СТРУКТУРА ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

1. Підготовчий етап (обирається тема, визначається мета й завдання майбутнього заходу, його зміст, форма, відбирається технічне оснащення, здійснюється підготовка аудиторії).

Примітка: описуючи підготовчий етап, необхідно відобразити зміст і логічну послідовність дій педагога з організації підготовки учнів до майбутнього заходу.

2. Основний етап. Проведення виховного заходу (відповідно конкретної методики) за підготовленим планом сценарієм.

3. Підведення підсумків. Аналіз виховного заходу. Самоаналіз діяльності педагога.

 

Структура конспекту виховного заходу

1. Назва.

2. Мета, завдання.

3. Обладнання.

4. Форма проведення.

5. Учасники.

6. Використана література.

7. Хід виховного заходу.

 

1. Назва (відображає тему виховного заходу, яка має не тільки визначати його зміст, але й бути лаконічною, привабливою за формою).

2. Мета (відображає розвиваючу, коригуючи, формуючу функції, навчальна функція може виступати в якості одного із завдань).

Пам’ятайте!Чим конкретніше педагог сформулює мету і завдання, тим конкретнішими будуть його уявлення про очікуваний результат. Завдання мають бути конкретними і відображати зміст виховного заходу. Наприклад, замість завдання універсального характеру «виховувати любов до рідного міста», краще ставити завдання «розвивати інтерес до історії міста», «формувати бажання в учнів зробити свій посильний внесок у підготовку міста до ювілею», «сприяти формуванню в дітей почуття поваги до видатних мешканців міста» тощо.

3. Обладнання(різні виховні засоби): посібники, ТЗН, репродукції, виставки літератури, плакати тощо.

Примітка: зміст плакатів, таблиць, схем описується чи додається додатково. Необхідно також вказувати назви літературних джерел, їх авторів, місце й рік видання.

4. Форма проведення: екскурсія, вікторина, конкурс, спектакль тощо.

Примітка: форма проведення може бути об’єднана з назвою заходу «Конкурс дизайнерів», «Літературна вікторина» тощо.

5. Хід заходу

Включає в себе опис змісту методів виховання і може являти собою як докладний, послідовний виклад заняття педагогом від першої особи, так і тезисний план з основним змістом на картках.

Примітка: При моделюванні ходу заняття необхідно враховувати його тривалість і структуру. У цілях ефективної практичної реалізації різноманітних за змістом і методами ВЗ, необхідно дотримуватись 4 основних етапів заняття.

1 етап. Організаційний момент (0,5-3 хв.).

Педагогічна мета: переключити дітей з навчальної на інший вид діяльності, викликати інтерес до майбутньої справи, позитивні емоції.2. етап. Вступна частина (від 1/5 до 1/3 часу всього ВЗ).

Педагогічна мета: активізувати учнів, схилити їх до виховного впливу, перекинути «місток» від особистого досвіду учнів до теми ВЗ.

Залежно від змісту вступна частина може являти собою вступну бесіду (пізнавальні, естетичні, етичні заняття) або розминку (вікторину, конкурси, КВЗ). У вступній частині педагог формулює попередні уявлення учнів про майбутній захід, організує їх діяльність, тобто знайомить їх з планом заняття, з системою оцінки, з необхідними правилами участі в майбутній бесіді, дискусії, вікторині тощо, розподіляє учнів за командами.

У вступній частині можна використовувати різноманітні методи й засоби активізації діяльності учнів: проблемну бесіду, ребус, кросворд, завдання на кмітливість, спритність тощо.

3 етап. Основна частина (2/4, дещо більше 1/3 всього часу ВЗ).

Педагогічна мета: реалізація основної ідеї ВЗ (обговорення проблемних питань, конкурсна програма тощо).

Примітка: В основній частині необхідно застосувати максимально можливу кількість методів формування поведінки: вправи, виховні ситуації, гру тощо.

4. Етап. Заключна частина (від 1/5- ¼ часу до менше за 1/3).

Педагогічна мета: Налаштувати учнів на практичне застосування отриманого досвіду, знань у реальному житті; визначити, наскільки вдалось реалізувати ідею ВЗ.

У заключній частині можна: а) використовувати кросворди, міні-вікторини, бліц, ігрові ситуації та інші для визначення первинних результатів; б) дати учням рекомендації щодо застосування отриманого досвіду в їх особистому житті.

Обов’язково необхідно відзначити та нагородити активних учасників і з’ясувати, чи потребує тема заняття подальшого розкриття і яким чином це можна зробити.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...